سال ۱۳۹۱

فراخوان به نجات یک پناهجوی ایرانی در سوئیس

 مقاومت ایران دستگیری آقای فریبرز فریبرزی ،یک پناهجوی ایرانی و اقدام به اخراج و استرداد او را به رژیم آخوندی، قویأ محکوم می کند و خواستار آزادی سریع او است.

پلیس سوئیس در روز سه شنبه ۲۶ اردیبهشت، قصد داشت آقای فریبرز فریبرزی، ۲۲ ساله، از مخالفان رژیم آخوندی را اخراج کند و وی را به ایران تحت حاکمیت آخوندها مسترد نماید.

مأموران پلیس او را از زندان به فرودگاه منتقل کردند تا به زور سوار هواپیما کنند اما نامبرده با تلاش بسیار از سوار شدن به هواپیما خودداری کرد که به ناچار توسط پلیس به زندان بازگردانده شد.

 آقای فریبرزی که از یکسال و نیم قبل در سوئیس به سر می برد، به خاطر فعالیتهای سیاسی مردمی اش در ایران، ازجمله پخش اطلاعیه و افشای اعمال ضد انسانی رژیم ملاها تحت تعقیب رژیم قرار داشت و در صورت دستگیری تحت شکنجه و اعدام قرار می گرفت. وی در سوئیس نیز به طور فعالانه در تظاهرات و آکسیونهای علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران شرکت داشته و از این نظر نیز مأموران رژیم آخوندی او را بارها شناسایی کرده اند.

آقای فریبرزی که در روز  ۱۵اردیبهشت توسط پلیس سوئیس بازداشت شد، همچنان در زندان به سر می برد.

مقاومت ایران همه مدافعان حقوق بشر در سوئیس را به مخالفت با اخراج این پناهجوی ایرانی و آزادی سریع او فرا‌می خواند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۷ اردیبهشت۱۳۹۱ (۱۶ مه۲۰۱۲)

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا