سال ۱۳۹۱

امواج اعدام در شهرهای سراسر ایران, در هر سه ساعت یک نفر اعدام می شود

 فراخوان خانم رجوی به جامعه بین المللی به اقدام فوری برای جلوگیری از روند فزاینده اعدامها.

فاشیسم مذهبی و خونریز حاکم بر ایران، در محاصره بحرانهای داخلی و خارجی برای حفظ سلطه شوم خود روند مجازات اعدام را به نحو بیسابقه یی شدت بخشیده است و تنها طی یک هفته ۵۷ زندانی را اعدام کرده است.

به این ترتیب در هر سه ساعت، دست کم یک زندانی حلق آویز شده اند و این در حالی است که اخبار بسیاری از اعدامهای مخفیانه هرگز به بیرون درز نمی کند.

رژیم آخوندی، در روز اول خرداد، از اعدام ۱۴ زندانی در تهران خبر داد. اما هیچ اطلاعاتی در مورد زندانیان  و محل اعدام منتشر نکرد. در همین روز،  سه زندانی در شیراز اعدام شدند.

علاوه بر این، بنا بر رسانه های حکومتی طی روزهای ۲۶تا ۳۱ اردیبهشت، دو  زندانی سنندج، یک زندانی در ساری، سه زندانی در اردبیل،  دو مرد جوان در اصفهان، هفت زندانی شامل یک زن در کرمانشاه  و یک زندانی در تهران  اعدام شدند.

در همین فاصله دست کم ۲۴ زندانی به طور مخفیانه توسط جانیان حاکم بر ایران اعدام شده اند اما رژیم خبری درباره آنها منتشر نکرده است. در روز ۳۱اردیبهشت یک زندانی در کرمانشاه، در روز ۲۸اردیبهشت، در یک اعدام جمعی، ۱۶زندانی شامل ۴ زن و ۵شهروند افغانی اعدام شدند. در روز ۲۷اردیبهشت نیز هفت زندانی در رشت به دار آویخته شدند.

خانم مریم رجوی شورای امنیت، شورای حقوق بشر، کمیسر عالی حقوق بشر و دبیرکل ملل متحد و عموم سازمانهای مدافع حقوق بشری را به محکوم کردن روند فزاینده اعدام فرا خواند و خواستار اقدام فوری برای متوقف کردن این جنایتها شد. وی تأکید کرد سکوت و بی عملی در مقابل این همه شقاوت و خونریزی پشت کردن و به سخره گرفتن ارزشها و پرنسیبهای جهانشمول حقوق بشر است.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۴خرداد۱۳۹۱ (۲۴مه۲۰۱۲)

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا