اجلاس‌های رسمی شورا

اجلاس میاندوره یی شورای ملی مقاومت – ۲۰ تیر۱۳۹۱

اجلاس میاندوره یی شورای ملی مقاومت با حضور خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیدة شورا برگزار شد.

پس از اجرای جمعی سرود «ای ایران ای مرز پرگهر»، خانم رجوی درسخنان افتتاحیة خود با خیرمقدم به اعضای شورا و ضمن گرامیداشت سالگرد قیام ملی سی تیر و  سی ویکمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت، گفت: شورا در تداوم و تکامل راه دکتر مصدق و طی سه دهه پایداری علیه استبداد مذهبی، بنیانگذار ارزشها و فراهم آورندة دستاوردهای دموکراتیک ارزشمندی در تاریخ معاصر ایران  بوده، به مسألهِ اتحاد و همبستگی بین نیروهای سیاسی با عقاید مختلف در جامعه ایران  پاسخ گفته، برای مسائل بغرنج سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران، طرحها و راهحلهای شجاعانه یی ارائه داده و درصحنه مبارزه ، از مرزبندی خدشهناپذیر  با رژیم ولایت فقیه نگاهبانی کرده است.  

رئیس جمهور برگزیده شورا، هم چنین به بحرانهای اجتماعی و اقتصادی و مخاصمات درونی رژیم آخوندی و تلاطم بیسابقهدرمنطقه خاورمیانه،  به ویژه قیامِ پرتوانِ مردمِ سوریه، نقش جنایتکارانه  خامنه ای در همدستی با بشار اسد و وضعیت متزلزل دولت مطیع آخوندها در عراق، اشاره و خاطرنشان کرد که  از هر طرف که نگاه کنیم، شاهد عوارض رو به گسترش بحران رژیمی هستیم که در آستانه سرنگونی است. آخوندها هر قدر هم که اعدامها و دستگیریها را بیشتر کنند، هر قدر که علیه مجاهدان اشرف زورگویی  و اذیت و آزار را افزایش دهند، نخواهند توانست از دگرگونیهای سرنوشت ساز و اجتناب ناپذیری که در راه است، جلوگیری کنند.  
خانم رجوی اهمیت بیش از پیش کارزار دفاع از مجاهدان آزادی در اشرف و لیبرتی را در شرایط کنونی مورد تأکید قرار داد و افزود: آخوندها برای بیرون آمدن از این بحران که خودشان  آن را بدخیم توصیف میکنند، عمیقاً نیازمند آن هستند که جنبش مقاومت سازمانیافته را از سر راهبردارند و  این جا نقطه رویارویی میان جبهه مردم ایران و جبهه فاشیسم دینی و همدستان و مزدوران آن است. 
اجلاس شورا در بحثهای پیش از دستور و در دستور کار خود،  ضمن قدردانی از شرکت کنندگان و برگزار کنندگان گردهمایی سوم تیر در  ویلپنتِ پاریس تاکید کرد که این اجتماع عظیم که شکوهمند تر از همیشه برپاشد، نماد گویایی از گسترش پایگاه مقاومت در جامعة ایران و صحنه درخشانی از همبستگی بین المللی با مقاومت ایران و ایستادگی حامیان اشرفیها در مجالس قانونگذاری و درمیان رهبران سیاسی و شخصیتهای ۵۵  کشور جهان بود و برگزاری آن در مقطع حساس کنونی  به دیکتاتوری آخوندی و دست نشاندگانش درعراق نشان داد که توطئه های آنها حتی اگرمماشاتگران وکارگزارانشان در نهادهای بین المللی نیز به امداد رسانیهای غیبی و علنی برخیزند،  قادرنیست، مقاومت  مشروع مردم ایران و پیشگامانش را  ازمیان بردارد یا با توسل به تهدید و فشارهای ضد انسانی، به بند بکشد.  
دراین گردهمایی بزرگ ، نمایندگان پارلمانها و دولتمردان ارجمندی که از ۵ قاره جهان دراین اجلاس حضور به هم رسانده بودند، در سخنرانیها و بیانیه هایشان، ضمن ستایش از انعطاف  رزمندگان آزادی ایران در اشرف و لیبرتی و التزامشان به قوانین و تعهدات بین المللی ، و نیز ایستادگیشان  برسر حقوق انسانی خود در  اجرای تعهدات مربوط به انتقال از اشرف به لیبرتی، التزام طرف مقابل به کنوانسیونها و قانون انساندوستانه بین المللی را خاطرنشان کردند و با تأکید بر مسئولیت دولت آمریکا و ملل متحد و جامعه جهانی در خصوص وادار کردن دولت عراق به اجرای تعهداتش، تصریح کردند: 
« ما در همین هفته در پارلمان اروپا به فرستادگان ارشد دولت بغداد هشدار دادیم که زندان سازی در لیبرتی را متوقف کنند و تاکید کردیم ادامة جابجایی به لیبرتی مشروط به برآورده شدن درخواستهای حداقلی آنان طبق ماده های مشخص ومکتوب است. ما برای دولت آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل نیز روشن ساخته ایم که برای محقق کردن همین حداقلها ، باید وارد عمل شوند و مانند گذشته مشکل را با پرداخت یک جانبه از کیسه ساکنان حل نکنند. زیرا چنین روندی، یک راه حل ناپایدار است و رژیم ایران و دولت عراق را به اعمال خشونت و نقض مضاعف حقوق آنها تشویق میکند. ما بطور خاص به دولت آمریکا گفته ایم بلادرنگ و بدون تعلل حکم دادگاه را اجرا کند و مجاهدین را از لیست خارج  سازد. چرا که این لیستگذاری یک عامل کلیدی در ادامه جنایت و خشونت علیه ساکنان بوده است».
آنها خطاب به خانم رجوی تأکید کردند:« این امر برای ما یک وظیفه عمیقا انسانی و در عین حال یک اولویت سیاسی است و ما قویا معتقدیم که شما و مردان و زنان تحت رهبری تان، از جمله ساکنان اشرف و لیبرتی، امید آینده مردمتان و بهترین تضمینها برای دمکراسی و صلح در ایران و در سراسر منطقه خاورمیانه هستند».
 آنها  هم چنین تعلل  وزارت خارجه آمریکا در اجرای احکام دادگاه این کشور را – به عنوان سرپیچی از حاکمیت قانون، آنهم به خاطر مماشات شرم آور  با بانکدار مرکزی تروریسم- محکوم  کردند و از تصریح هیأت قضات در حکم دادگاه استیناف واشینگتن مبنی بر اینکه درصورت ادامه تعلل وزارت خارجه تا آخر سپتامبر ۲۰۱۲، دادگاه خود این لیستگذاری ظالمانه وغیر قانونی را لغو خواهد کرد، به عنوان مهر تأییدی بر بطلان این لیست گذاری، استقبال کردند.
شورای ملی مقاومت در بحثهای اجلاس میان دوره یی، بحران درونی رژیم ولایت فقیه و بازتاب آن در نمایش انتخاباتی مجلس آخوندی، بن بست مذاکرات اتمی این رژیم با کشورهای پنج به علاوه یک  وشکست آخرین تجربه گفتگوها در مسکو، تشدید تحریمهای بین المللی، بحران ناشی از گرانی و نارضایتی انفجاری جامعه را، که با شتاب گرفتن تحولات سوریه وعراق  به زیان رژیم آخوندی همزمان است، مورد بحث قرار داد و بر حساسیت شرایط و ضرورت آماده باش سیاسی تمامی بخشهای جنبش مقاومت تأکید کرد.
در اجلاس شورا ، خانم مریم رجوی از سوی همة اعضای شورای ملی مقاومت، یاد دو عضو فقید شورا، استاد بهرام عالیوندی از پیش کسوتان نقاشی مدرن ایران و مجاهد خلق بتول رجایی از اعضای ارشد شورای رهبری مجاهدین و همچنین، یاد دو قهرمان شهید مجاهد؛ حمدالله رحمانی از مجروحان  شدید حمله به اشرف در۶ و۷ مرداد سال ۱۳۸۸ و محمدعلی طاطایی گروگان و مجروح شکنحه شدة  همین حمله را- که اینک دوازدهمین و سیزدهمین شهید پایداری اشرف دربرابر این حملة جنایتکارانه به شمار می‌روند -گرامی داشت.

دبیرخانة شورای ملی مقاومت ایران
۱۹تیر۱۳۹۱

گزارش مختصری ازاجلاس میان دوره ای شورای ملی مقاومت:

آقای پرویز خزایی
من با درود و سلام و تبریک موفقیتهای سیاسی که پیش آمد  خواستم بعنوان یک گزارش خیلی کوتاه و آنهم به عنوان یک شاهد نه بعنوان کسی که  عضوی از این مقاومت هست

شما در این کارزار بین المللی، خواه ناخواه در اثر حوادث یک سری فاکتورهایی که ما خالقش بودیم و یا بر ما  وارد شد، چه از نوع خوب یا بدش  بدون این که زمین دستمان باشد، بدون این که قدرت مادی  دستمان باشد، نفت و ارتش و … در جریان یک مبارزه پیچیده دیپلماتیک در سطح بالای بین المللی  قرار گرفتیم.
این چیزی نیست جز آن چه …من می گویم ۵فرمان … یک مقاومت یک ملت با آن  
– آرمان درست, دوم تشکیلات  است – آنها که باختند, تشکیلات نداشتند, آرمان نداشتند, چسب تشکیلاتی نداشتند,  سوم رهبری و آن چیزی که در فلسفه تاریخ میگویند  زمامدار که در مقابل نیروهای  جزم تاریخ از حیطه قدرتش رفته ، نقاط ضعف و شکست را بتواند تبدیل به نقاط مثبت می کند چهارم هم گرای درست و عوض نکردن گرا و پنجم هم که شاید باید گفت  مهمترین و جان کلام هست  پرداخت بها است آخرین پرداختها  از جان و مال و زندگی و  وقت و …

آقای مهدی سامع
با اجازه همگی سه نکته میخواهم بگویم و یک  نتیجه گیری . شنیدید که خانم رجوی گفتند که سی و یک سال از عمر شورای ملی مقاومت گذشته 
خانم رجوی اگر من را بعنوان یک آدم سیاسی قبول دارند باید بگویم که  منطق 
منطق سیاست این است که ما نباشیم، به تجربه و در بسیاری از اتفاقاتی که افتاده است میشود دید و منطق هم همین است   وقتی فشار به سیستمی وارد میشود . سیستم باید فشار را مصرف کند و عموما این مصرف تلاشی است . نه این که آثار فکری نابود بشود . این دستگاه و ارگانیستم منطقا این بود که نباشد ولی حالا در ۳۱ سالگی است و باش تا شب تیره و ظلمانی ستمگران فرا برسید 
نکته دوم ما در سال گذشته در یک شرایط بسیار طوفانی در سطح جهان بودیم . نه تنها در خاور میانه در آمریکا جنبش وال استریت و در اروپا جنبش براشفتگان در اروپا و تمام کسانی که تحت انواع فشار بودند  به پا خواستند شاید مقدرات تاریخی این باشد که ما از این کوران و از این کوره هم عبور کنیم . مواضعی که مقاومت ایران گرفت بسیار شفاف و رو درروی رژیم حاکم در ایران بود که یا مواضع در جبهه دیکتاتورها بود یا مواضعی که توطئه گرانه بود . 
نکته سوم این که در سال گذشته علیرغم بسیاری از فشارها و بخصوص آن صحنه هایی که دوست عزیزم رفیق گرامی کریم تصویر کرد ما دستاوردهای بسیار مهمی داشتیم این حکم دادگاه آمریکا و عقب افتادن تاریخ سی و یک دسامبر و گردهم آیی انترناسیونالیستی ۲۳ ژوئن که چند روز قبل بود با همه ابعادش بنظر من  بسیار پیروزی های مهمی بود که برای ما بدست آمد .
 ولی نقطه مرکزی که آن را باید غنیمت شمرد بنظر من تشکیلات است . و آن چیزی که برای ما باید به مثابه اعضای این مقاومت ازش حفاظت کنیم تشکیلات است و تردیدی نیست که هر کسی که بخواهد آن را نابود کند و یا هر دسته گلی به افراد یا  اجزا ان بدهد دشمن ما است . و دشمن مردم است . موفق باشید.

آقای شیخی
یک نکته را میخواستم بگویم اینکه ما امروز در آستانه شصتمین سال قیام سی تیر هستیم در سال ۳۱ و امسال سال ۹۱ هستش و آن چیزی که در سی تیر ۳۱  اتفاق افتاد آن چیزی نبود بازگرداندن قدرت مردم به خود مردم و تحت رهبری محمد مصدق و اتفاقا همین نقطه آغازین بودش که  مسئول شورای ملی مقاومت هم روز تأسیس شورای ملی  مقاومت را هم روز سی تیر گذاشتش روزی که به مناسبت آن بایستی قدرت جمامعه به مردم برگردد و کانالش هم شورای ملی مقاومت 
…. علیرغم همه تشبثاتی که علیه این مقاومت صورت گرفته این مقاومت  تا به امروز آمده است و طبیعی است که همین گفته آخر بیژن به عنوان تشکیلات عنصر محکم رهبری بر فراز تشکیلات ولی من دلم میخواهد این نکته را بگویم که ما هر چه امروز داریم 
این یک خالقی داشته و یک آرشتیکتی داشته … لازم میدانم بهش بگویم که هر کجا هست خدایا سلامت دارش

خانم فلور صدودی
من با تبریک به مناسبت پیروزیمان  در کهشکان و در روز پیروزی مان در کهکشان مقاومت جنبه های مختلفی را دیدم که دوست دارم برای دوستان بگویم  یکی اینکه عظمت و شکوه آن روز و سیل جمعیتی که بودند و افرادی که آمده بودند 
مخصوصا جوانان ….ومن خیلی دوست داشتم تا  وقتی که پیدا میکردم از جوانان میپرسیدم که از کجا آمدی با کی آمدی با چی آمدی   و آنقدر آنها با عشق و علاقه و شور  در این گردهمایی شرکت کرده بودند که برای خود من تعجب آور بود 
بهر حال هر گوشنه این مقاومت پر از رمز و رازهایی است که باید کتابها نوشت

آقای لوایی
آنگاه که تمام عوامل از فرهنگی ، جوی و اجتماعی آماده باشد و فردی در آن به موفقیت برسد کار شگرفی نکرده است اما آنگاه که   تمام  عوامل … با تمام نیرو و با توان مادی برای نگاهداری شما سیلابی از دروغ و افترا و هر چیزی که شما تصور کنید … جاری میکنند که شما را متوقف کنند من میگویم که تنها از دو نیرو و دو عامل برخاسته است یکی از کس نخارد است و آن یکی که میگویدو میتوان باید و افتخار بر ملتی که چینین رهبرانی دارد و عزیزانشان در زمانی که همه نیروهای برعلیه آنها هستند چنان افتخاری بیافرینند که   بر بالاترین بام جهان قرار بگیرند . 
و این داستانی است نه تحت عنوان اسطوره بلکه تحت عنوان واقعیت برای سالهای سال در آینده توسط تمام انسانهای آزاده دنیا به زبان رانده میشود

آقای منوچهر هزارخانی
من هم میخواهم یک یادگاری بنویسم در دفتر شما ….
یک نکته هم بیشتر ندارم بعد از این که تبریک خدمت شما عرض کردم برای برگزاری آن جلسه باشکوه در ۲۳ژوئن 
که دوستان آن چه شایسته بود گفتند من نیمخواهم تکرار کنم . می خواهم بگویم، نکته ام این است، آنچه شما جنگ صدبرابر می نامیدش، به تعبیر من یک جنگ جدید است. 
تمام سخنرانانی که الان صحبت کردند از این که ما شکوفا شدیم و پیوند پیدا کردیم با جاهای دیگه …اظهار شگفتی میکردند . اظهار شگفتی هم داره برای اینکه اینها سابقا وجود نداشت 
فقط در نظر بگیرید یک عده از رزمندگان از اشرف آمده اند به  لیبرتی. فقط این پروسه را در نظر بگیرید. چکار میخواستید بکنید روز به روز، لحظه به لحظه وقتی با مسئله مواجه شدید، با مسئله ، مسئله را حل کردید. هیچ نسخه از قبل و هیچ الگویی هم نداشتید. .
ما میخواهیم برسیم در نهایت گوهر وجودیمان، دشمنان هم دارند می رسند که درتمام وجودش در چنته اش چی است . 
گوهر وجودی این مقاومت همان خط است که بین  تسلیم، و دادن جان، جان البته البته دوست عزیزم کریم گفت که ما  برای جانهای اشرف چکار کردیم. ولی همان هم داغ این مبارزه است . همان . یعنی به قول قدیمی ها میخواهم بگویم مطلقا هیچ چیزی از خودمان نباید داشته باشیم هیچی و انتظار هیچ چیزی هم از هیچ کسی نباید داشته باشیم و به این ترتیب ما خواهیم توانست با تمام دنیا متحد بشویم . این حرفی است که من میخواستم در این یادگاری بزنم .

آقای اسکندر فیلابی
با عرض تسلیت به تمام دوستان عزیز و همرزمان و همسنگران از این که استاد بهرام عالیوندی, مجاهد خلق بتول رجایی و مجاهد خلق حمدالله رحمانی و مجاهد خلق محمد طاطایی را از دست دادیم, این راه شهدای زیادی داده, این راه برای آزادی مردم ایران, از سی خرداد تا به حال, این عزیزان را از ما گرفته, ولی همچنان به پیش می رویم, این مقاومت, شورای ملی مقاومت و سازمانهای عضو این شورا, به خصوص سازمان مجاهدین خلق می خواهد که مردم ایران را آزاد کند و برای این هدف است که شب و روز ندارد, ما می بینیم که امدادهای غیبی به خاطر اینکه از ارتجاع حمایت کنند, بعضی مواقع در اینجا و آنجا, و در جاهای مختلف عنوان می کنند که مقاومت کسی را ندارد, اینجا آمدند و دیدند در ویلپنت, دیدند که چرا این مقاومت همراه دارد و در داخل ایران به خصوص, همراهش زیاد است…
بیش از صدهزار نفر جمعیت در دفاع از این مقاومت در روز ۲۳ ژوئن آمده و خودشان را در این صحنه نشان داده اند, 
و درود به شرفشان, درود به آنهایی که در داخل ایران هر روز به قول آقای مسعود رجوی با یک آه شان, با قلمشان یا با درهمشان و یک مقداری پولشان دارند به این مقاومت کمک می کنند و این مقاومت روی پای خودش ایستاده 
من به شما تبریک می گویم خانم رجوی, و این خواهرمان, خانم مریخی که خیلی زحمت کشیدند و من خیلی خوشحال شدم

خانم مهین مشکین فام
سالگرد تأسیس شورا را که در حقیقت ادامه مبارزه مصدق فقید است, برعلیه دیکتاتوری, رهبر مقاومت, آقای مسعود رجوی و خانم رجوی و اعضای محترم شورا و سردارانمان در اشرف و لیبرتی و همه اشرف نشان ها تبریک می گویم. یکی از افتخارات زندگی من است که در کنار این مقاومت هستم, طی ۳۱ سال گذشته, به طور کم و بیش در کنار مقاومت بودم و امیدوارم این راه را هرچه پر توان تر بتوانم ادامه بدهم. دیده ایم که طی این سالیان گذشته, این مقاومت در معرض خیلی از ترفندهای جنایتکارانه قرار گرفته است, … همه اینها به این دلیل بوده که بتوانند این مبارزه را در نطفه خفه کنند… در هر توطئه ها آنها مقاوم تر, پرصلابت تر و پرشورتر به راه و مبارزه خودشان ادامه می دادند. 
 حضور گسترده صدها هزار ایرانی و غیرایرانی ضد رژیم در ویلپنت یک شاهکار تاریخی بود, 
شاهکار بود و فریاد آزادیخواهی مردمی را که ۳۱  سال است شکنجه شده اند و در بند اسارت رژیمی که سفاک است, اینها صدای آنها بودند, من این را به تک تک تمام دست اندرکاران و به تمام اشرفی ها و اشرف نشانان تبریک می گویم.

آقای عزیز پاکنژاد
صحبتهایی که دوستان کردند, به جا و مفصل گفتند از حزئیات, از این سی سال و سی و یک سال , من هم به نوبه خودم به این فکر افتادم که از یک موضوعی صحبت کنم که در این سی سال متأسفانه در دنیا سعی کرده بودند آن را از صحنه مبارزات اصولا حذف کنند, یعنی کاری می کردند کسی از آن صحبت نکند, و آن هم کلمه انقلاب, و طبیعتاً وقتی ما کلمه انقلاب را به کار می گیریم, این مسئله برایمان اهمیت پیدا می کند که یک سازمان و یک تشکیلات انقلابی هست یا نیست, من اگر بخواهم در چند جمله در رابطه با شورای ملی مقاومت عنوان کنم, به عقیده من بودن یک سازمان انقلابی در محور این مقاومت, سازمانی که هم در اهدافش انقلابی است و هم اراده انقلابی داره, و هم روشهایش انقلابی است, به خصوص خصلتهای انقلابی تک تک اعضایش و تک تک افرادش, این است که باعث موفقیت است.

آقای رضا اولیا

خانم رجوی من می خواستم در این صحبت کوتاهم از عالیوندی صحبت کنم. عالیوندی که به عنوان یک هنرمند بارز در یک مقاومت بارز, شروع به فعالیت هنری کرد. 
بعد از سالهای زیادی مقاومتی به وجود آمد, مقاومت ایران در برابر رژیم جنایتکاران آخوندها در ایران و دو مرتبه بعد از مبارزات شیلی, یونان, اسپانیا, مقاومت ایران با حضور هنرمندانشان در جهان شروع کردند به فعالیت هنری در رشته های مختلف, هنرمندانی چون عالیوندی که بهترین صحبتی که می شود کرد در باره بهرام عالیوندی, همین تابلویی است که شما اینجا گذاشته اید, این تابلو علاوه بر این که اثر بسیار ارزنده عالیوندی را نشان می دهد در این تابلو, نقشهای سرامیک ماردیک دیده می شود, در این تابلو, آثار کاشی کاریها و رنگها, یکی از بهترین کاشی کاریها که در ایران در مسجد شیخ لطف الله هست, دیده می شود. با همان رنگها و همان نورها, 
در آن متینگ بزرگ, دو صحنه بود, یک صحنه سیاسی با شخصیتهای بین المللی, و در آخر سالن, صحنه دیگری بود که هنرمندان, نویسندگان, شعرا, موسیقی دانان مقاومت در آنجا میز کتاب داشتند, نمایش نقاشی بود, آثاری بود که این هنرمندان در این یکسال در مقاومت به وجود آورده بودند, بنابراین بسیار ارزنده است این مقاومت.

آقای اصغر ادیبی: 
من یادم هست که یکبار که در باره ۱۷ ژوئن صحبت می شد, من به شما گفتم که شما یک نهالی را پایه گذاشتید که آن نهال روز به روز دارد شکل می گیرد, 
مقاومت ایران به یمن شما و خواهران و برادرانی که هیچ موقع اینجا حرفی نمی زنند, ولی انسان شاهد فعالیت غیرقابل تصور و فوق طاقت بشری آنها هست, موفق شدید تمام کسانی که دل به آزادی دارند و تمام کسانی که برای بهتر شدن کشورهایشان, تمام کسانی که می خواهند از این لعنتی که رژیم خمینی به نام اسلام در کشورهای مسلمان دائر کرده رها بشوند, به گرد شما, گرد آوردید, این برای من به عنوان یک عضو کوچک مقاومت باعث افتخار است, از این فرصت استفاده می کنم که برای یکسال, بازهم سعی کنم که بر آن تعهدات و آن وظائفی که به عنوان یک عضو کوچک مقاومت بر عهده من است تأکید بکنم

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا