سال ۱۳۹۱

لیبرتی – شماره ۴۱

 کاهش ۳۵درصدی آب در لیبرتی و بحران کم آبی

در حالی که درجه حرارت در لیبرتی در آفتاب ۵۶ درجه سانتیگراد است, به دلیل ورود نیروهای جدید نظامی به منطقه فرودگاه, نوبت آبگیری از تنها شمع آب در منطقه که در ۱۲کیلومتری کمپ قرار دارد, برای هر تانکر نزدیک به ۹ ساعت برای هر تانکر افزایش یافته است.

در روزهای اخیر تعداد زیادی تانکر ۳۶هزار لیتری به تانکرهایی که به‌طور معمول برای بردن آب به شمع مراجعه می‌کردند، اضافه شده و در نتیجه در برخی اوقات تعداد تانکرهایی که در صف بردن آب هستند به ۳۲تانکر می‌رسد. به عنوان مثال تانکرهایی که روز چهارشنبه ساعت ۰۹۰۰ تا ۱۰۰۰ از لیبرتی خارج شده بودند, بین ساعت ۱۸۳۰ تا ۱۹۰۰ به کمپ برگشتند.

در نتیجه تعداد تانکرهای آبی که در طول شبانه روز وارد لیبرتی می‌شوند از ۳۶ تانکر به ۲۴ تانکر کاهش یافته و میزان آبی که به لیبرتی می‌رسید ۳۵درصد کاهش یافته است. در حالیکه در گرمای طاقتفرسا نیاز به آب هر چه بیشتر شده، بحران کم آبی در لیبرتی بسیار جدی است.

سفسفطه مشمئزکننده یی که توسط کمیته سرکوب پیوسته تکرار می شود, این است که دولت عراق تضمین می کند که آب کافی برای ساکنان تأمین کند. در حالی در ۱۳۰روز گذشته, ساکنان لیبرتی همواره با کمبود آب و در برخی اوقات با بی آبی مواجه بوده اند و دولت عراق حتی یک لیتر آب هم به ساکنان نداده است. تأمین آب تا کنون توسط شمار محدودی تانکرهای آب که ساکنان توانسته اند از اشرف منتقل کنند و تانکرهای کرایه‌‌یی و با نیروی انسانی و ساکنان انجام شده است. در این مدت ساکنان تنها ۱۱۰هزار دلار بابت کرایه تانکر پرداخته اند.

تا کنون نماینده ویژه دبیرکل و مقامات عراقی بارها قول داده اند که لیبرتی را به سیستم آب شهر وصل خواهند کرد. در روز ۱۱خرداد, جرج باکوس مشاور سیاسی مالکی و معاون کمیته سرکوب در حضور نماینده ویژه دبیرکل گفت این کار تا ماه رمضان انجام خواهد شد. اما اکنون در حالیکه تنها ۲۰روز به ماه رمضان باقی است، دولت عراق جز دادن وعدههای دروغ, هیچ اقدام عملی نکرده است و این هم دروغی است که به دروغهای قبلی دولت عراق افزوده می شود.

در ششمین روز ممانعت از ورود مواد غذایی به لیبرتی توسط لباس شخصیهای کمیته سرکوب, اکنون با کاهش آب, در صدد است شرایط زندان لیبرتی را برای ساکنان هر چه سختتر کند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۹ تیر ۱۳۹۱ (۲۹ژوئن ۲۰۱۲)

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا