سال ۱۳۹۱

لیبرتی – شماره ۴۲

 لباس شخصی ها از ورود مواد غذایی به لیبرتی جلوگیری می‌کنند

به رغم توافق کمیته سرکوب در نخست وزیری عراق  با یونامی برای ورود مواد غذایی,در روز سهشنبه ۱۳ تیر ماه (۳ ژوییه) لباس شخصی ها  بار دیگر مانع ورورد مواد غذایی به لیبرتی شدند. 

توافق کمیته سرکوب در نخست وزیری عراق  با یونامی بعد از ۱۰روز ممانعت از ورود مواد غذایی توسط لباس شخصیها و با انعطاف حداکثر از سوی ساکنان صورت گرفت و اولین محموله غذایی روز ۱۲تیر در حالی که بخش زیادی از آنها فاسد شده بود, وارد کمپ شد.

اما روز سه شنبه, لباس شخصیها که هویت آنها و ارگان متبوعشان برای هیچ کس  و حتی یونامی مشخص نیست, دوباره از ورود کامیون حامل مواد غذایی جلوگیری کردند. در حالی که این کامیون که حاوی ۲۵ تن برنج وآرد و خشک بار بود، توسط سگهای پلیس و سایر دستگاههای کنترل کننده چک شده و پلیس های یونیفرم پوش نیز در ورودی کمپ محموله های غذایی را بازرسی کرده بودند. با این حال،  لباس شخصیها به صحنه آمده و گفتند همه مواذ غذایی باید روی زمین تخلیه شده و بعد از بازرسی، دوباره  در خودروهای ساکنان بارگیری و به داخل کمپ منتقل شود.

لباس شخصیها  در پاسخ به ساکنان و نمایندگان یونامی که چگونه در هوای فوق العاده گرم و در حالیکه ساکنان از خودروی مناسب برخوردار نیستند، میتوان ۲۵ تن مواد غذایی را پیاده و مجددا سوار خودروهای دیگر کرد و به داخل کمپ منتقل نمود، می‌گفتند از بالا دستور آمده است که مواد غذایی را به کمپ راه ندهند .

روز چهارشنبه ۱۴تیر ناظران ملل متحد  با لباس شخصیها به توافق رسیدند که چک و بازرسی در داخل کامیون انجام شود و برای اینکه فضای بازرسی در داخل کامیون انجام شود سه تن از مواد غذایی را پیاده کنند. اما بعد از خروج ۳ تن از مواد, لباس شخصیها از  کمیته سرکوب دستورات جدید دریافت نمودند و اعلام کردند که می‌باید کلیه مواد از کامیون پیاده شوند و چون این کار عملی نبود  کل محموله غذایی برگردانده شد. 

مقاومت ایران با تأکید بر نقض مستمر یادداشت تفاهم از سوی دولت عراق، نسبت به حضور فزاینده و اقدامهای جنایتکارانه و غیرقانونی لباس شخصیها که سه سال و نیم است در اشرف نیز دست به جنایت و کشتار و محاصره ساکنان می‌زنند، هشدار می‌دهد و از دبیرکل، نماینده ویژه دبیرکل و وزیرخارجه امریکا و نماینده عالی اتحادیه اروپا می خواهد که دولت عراق را وادار به احترام به تعهدها و التزامات خود در چارچوب قوانین انساندوستانه بین المللی بکنند. 

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۵ تیر ۱۳۹۱ (۵ ژوییه ۲۰۱۲)

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا