سال ۱۳۹۱

یورش وحشیانه دژخیمان دهها مجروح در میان زندانیان بر جای نهاد که حال شماری از آنها وخیم است

 مقاومت ایران نسبت به سرکوب وحشیانه زندانیان سیاسی در زندان مرکزی زاهدان به ویژه زندانیان بلوچ و زندانیان اهل تسنن هشدار می دهد و کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه نقض حقوق بشر در ایران و گزارشگران دستگیریهای خودسرانه و شکنجه و عموم ارگانهای حقوق بشری را به اقدام فوری و تشکیل یک هیأت حقیقت یاب بین المللی برای رسیدگی به سرکوب وحشیانه زندانیان فرا می خواند.

 روز سه شبنه ۱۷مردادماه، زندانیان زندان مرکزی زاهدان در اعتراض به شرایط وخامت بار زندان به ویژه اعمال فشار بر زندانیان اهل تسنن دست به اعتراض زدند و برای ساعاتی بند زندانیان سیاسی را به طور کامل به کنترل خود درآوردند. این اعتراض با قول کارگزاران رژیم به رسیدگی به خواستهای زندانیان، پایان یافت.

به دنبال آن دژخیمان و گارد ویژه زندان به زندانیان معترض یورش بردند و آنان را با گاز اشک آور، باتون، و شوکرهای برقی به شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند. دهها تن از زندانیان بلوچ مجروح شدند. دژخیمان از رسیدگی به مجروحان که حال برخی از آنها وخیم است، خودداری می‌کنند. بند زندانیان سیاسی بر اثر حمله نیروهای سرکوبگر به آتش کشیده شد و تخریب گردید. دهها تن از زندانیان توسط عوامل اطلاعاتی آخوندها به نقطه نامعلومی منتقل شدند. شماری از آنان نیز به سلولهای انفرادی یا بند زندانیان خطرناک انتقال یافته اند. در این بندها باندهای مافیایی، وابسته به اداره اطلاعات و زندانبانان علاوه بر سرکوب زندانیان به پخش مواد مخدر اشتغال دارند.

شماری از زندانیان سیاسی زندان ارومیه ازجمله محمد امین آگوشی،احمد پولاد خانی و ایرج محمدی نیزکه به تازگی به زندان زاهدان تبعید شده اند، در بند زندانیان عادی و خطرناک نگهداری می شوند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۱مرداد۱۳۹۱ (۱۱اوت۲۰۱۲)

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا