سال ۱۳۹۱

فراخوان خانم رجوی به محکومیت قاطع اعدامهای جمعی و اقدامات مؤثر بین المللی

 این اعدامهای خودسرانه جنایت علیه بشریت است و خامنه ای و دیگر سردمداران باید محاکمه شوند.

خامنه ای، ولی فقیه خونخوار رژیم آخوندی، چند روز پس از کنفرانس غیر متعهدها اعدامهای جمعی را از سر گرفته است. دژخیمان او تنها در روز شنبه ۱۸شهریور، ۱۱زندانی را در زندان اوین حلق آویز کردند. شمار دیگری از زندانیان در انتظار اعدام قرار دارند.

غلامرضا خسروی یکی از این زندانیان صرفا به خاطر کمک مالی به تلویزیون سیمای آزادی، محکوم به اعدام شده است.

در میان اعدام شدگان و محکومان به اعدام شماری از شهروندان محروم و مصیبت دیده افغانستان نیز دیده می‌شوند.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، با تأکید بر اینکه این اعدامهای وحشیانه، جمعی و خودسرانه از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت است، جامعه جهانی به‌ویژه شورای امنیت، دبیرکل و کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد، اتحادیه اروپا، دولت آمریکا و عموم سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر را به محکومیت قاطع رژیم ایران و اقدامهای مؤثر بین المللی برای توقف خونریزی و جنایت فراخواند و خواستار محاکمه خامنه ای و دیگر سردمداران رژیم به اتهام جنایت علیه بشریت شد.

وی افزود: همچنانکه مقاومت ایران بارها اعلام کرده است، مردم ایران بهای مراودات دیپلوماتیک رژیم ضدبشری آخوندی و اجلاسهایی مانند کنفرانس غیر متعهدها را با اعدام و شکنجه و سرکوب می پردازند، لذا انتطار طبیعی مردم ایران از جامعه جهانی و شخص دبیرکل ملل متحد یک عکس العمل قاطع علیه موج جدید اعدامهای جمعی است. این اعدامها یک هفته پس از بازگشت دبیرکل و معاون سیاسی اش از تهران صورت می‌گیرد.

خانم رجوی تأکید کرد ادامه معاملات اقتصادی و مراودات دیپلوماتیک با فاشیسم خونریز مذهبی حاکم بر ایران تنها به ماشین اعدام و شکنجه و ترور و دستیابی به سلاح اتمی سوخت می‌رساند. وی از همه کشورهای جهان خواست، همچون دولت کانادا همه روابط اقتصادی و سیاسی خود را با رژیم ایران قطع کنند و از مبارزه مردم ایران برای دموکراسی و آزادی حمایت کنند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۹ شهریور ۱۳۹۱(۹ سپتامبر۲۰۱۲)

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا