سال ۱۳۹۱

پادویی کثیف سرهنگ عراقی برای اطلاعات آخوندها علیه مجاهدین در اشرف

 روز ۳۰ شهریور، در حالی که مجاهدان اشرف در حال بار زدن اجناس برای انتقال به لیبرتی بودند، یک سرهنگ عراقی در یک اقدام بیسابقه و به غایت رذیلانه ، پنج بار به یکی از آنها مراجعه کرد و با سماجت بسیار پیامهایی را از سوی اطلاعات آخوندی منتقل کرد.

 مضمون پیامهای آکنده از تطمیع و تهدید، این بود که اگر مخاطب، از سازمان مجاهدین خلق ایران جدا شود و خود را به مأموران عراقی تسلیم کند، تحت حمایت سفارت رژیم ایران در بغداد قرار می‌گیرد و می‌تواند با برادر و مادرش که به همین منظور از ایران به بغداد آورده شده اند،

بدون ترس از قصاص و هرگونه مجازات، به ایران بازگردد و به زندگی عادی روی بیاورد. سرهنگ مزدور عراقی در همین رابطه تأکید کرد اگر مخاطب، خودفروشی به گشتاپوی آخوندها را بپذیرد، شخصاً او را از اشرف به بغداد و سفارت رژیم ایران منتقل خواهد کرد.

پاسخ مجاهد خلق به یاوه های غیرقابل تحمل اطلاعات آخوندها این بود که در صورت  تکرار، با مشت محکمی بر دهانهای آلوده مأمورانشان مواجه خواهند شد. مراتب با تمام جزییات و ذکر اسامی و ساعات دقیق مراجعه، به ناظران یونامی گزارش شد تا رسیدگی و روشن کنند که مأموریت واقعی افسران عراقی مأمور به خدمت در اشرف، چیست؟

در یک نمونه دیگر، در روز ۲۶شهریور دو افسر مزدور عراقی در جریان انتقال هفتمین ستون از اشرف به لیبرتی با همدستی عوامل نیروی تروریستی قدس به آدم‌ربایی و ضرب و شتم ۱۰تن از مجاهدان اشرف مبادرت کردند، که تا به‌حال این موضوع مورد تحقیق و بازخواست قرار نگرفته و نماینده ویژه دبیرکل کماکان به سکوت درباره آن ادامه می‌دهد.

سازمان ملل نباید اجازه دهد افسران و نیروهای عراقی در اشرف و لیبرتی به پادوها و ایادی فاشیسم دینی حاکم بر ایران علیه پناهندگان و مقاومت ایران تبدیل شوند.

مقاومت ایران با شدیدترین اعتراض نسبت به این بدعت خطرناک، از دولت آمریکا و ملل متحد می‌خواهد  حکومت عراق را از خدمتگزاری به رژیم ایران و تبدیل افسرانش به پیام رسانان گشتاپوی آخوندها و مبادرت به این قبیل اقدامهای کثیف برحذر دارد.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۳۱ شهریور ۱۳۹۱(۲۱ سپتامبر ۲۰۱۲)

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا