سال ۱۳۹۱

مریم رجوی: استقبال از تصمیم خانم کلینتون

 تغییر در ایران با مقاومت ایران و رأی مردم.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، با استقبال و قدردانی از تصمیم خانم کلینتون دربارة خارج کردن نام سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران از لیست و تبعیت از حکم دادگاه گفت:

این یک تصمیم‌گیری سخت و نیازمند شجاعت سیاسی بود. تصمیم درستی که سزاوار بود سالهای بسیاری قبل از این صورت گیرد تا یک مانع جدی در مسیر مبارزه مردم ایران برای آزادی کنار زده شود.

آخوندها بیش از یک دهه برای جلوگیری از لغو این نامگذاری با تمام قوا تلاش کردند. آنها خشم و سرخوردگی خود را پنهان نمی کنند و با گروههای فشار و ارتباطات مطبوعاتی خود در آمریکا و انگلستان و اروپا به طرز هیستریک در صدد مقابله با آن هستند.

ما امیدواریم در آینده اهداف جنبش مقاومت را هر چه بیشتر و بهتر به جامعه جهانی و به مردم آمریکا بشناسانیم. مردم و دولت آمریکا در خواهند یافت که بر خلاف کارزار شیطان سازی و اطلاعات گمراه کننده یی که فاشیسم دینی حاکم بر ایران در پشت آن قرار دارد، جنبش ما از ناسزاها و برچسبهایی که رژیم و گشتاپوی ملایان ادعا می‌کنند، بسیار فاصله دارد.  مجاهدین و جنبش مقاومت ایران برای آزادی و دموکراسی در ایران در برابر دیکتاتوری تحت نام اسلام و صدور تروریسم و بنیادگرایی، مبارزه می کنند.

ما یک ایران غیر اتمی، صلح ، امنیت، دموکراسی و حقوق بشر، ثبات، سازندگی، دوستی و توسعه اقتصادی در این منطقه از جهان را پیشنهاد می کنیم که به قوانین و کنوانسیونهای بین المللی احترام می‌گذارد.

ما خواهان تغییر در ایران به وسیله مردم ایران و مقاومت عادلانه آنها و حاکمیت رأی مردم در یک انتخابات آزاد هستیم. همزمان ما از جامعه بین‌المللی خواهان پایان دادن قطعی به سیاست استمالت از ملایان سرکوبگر و حمایت از حق آزادی و مقاومت مردم ایران هستیم.

خانم رجوی افزود: نگرانی مبرم جامعه ایرانیان در این ایام، حقوق بنیادین و امنیت و بهبود وضعیت نزدیک به ۳۳۰۰تن از پیشگامان آزادی ایران در لیبرتی و اشرف است. ما از وزیر کلینتون و دیگر اعضای ملل متحد و شورای امنیت مصرانه می‌خواهیم دولت عراق را به مراعات حقوق قانونی پناهندگی آنها، از جمله حق مالکیت آنها بر داراییهایشان و اعزام به کشورهای ثالث، به‌دور از هر گونه تهدید، مانع تراشی و سنگ اندازی و سختی، ملزم سازند.

خانم رجوی از شخصیتهای برجسته و قانونگذاران آمریکایی و اروپایی و از وکیلان مجاهدین که در این کارزار طولانی با پرداخت بهای سنگین در کنار مردم و مقاومت ایران قرار داشتند، صمیمانه سپاسگزاری و تقدیر کرد. او به‌ویژه از شخصیتهایی یاد نمود که برای حقیقت و عدالت در دادگاه گواهی دادند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۷ مهر ۱۳۹۱

 

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا