سال ۱۳۹۱

ایران: فراخوان برای نجات ۱۲زندانی که در معرض اعدام قرار دارند

 مقاومت ایران عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر را به اقدام فوری برای نجات جان ۱۲ زندانی محکوم به اعدام در زندان قزل حصار فرامی‌خواند.

انتقال این زندانیان به سلولهای انفرادی در روزهای اخیر، از قریب الوقوع بودن اعدام آنها خبر می‌دهد. این زندانیان مانند همه محکومان به اعدام از هرگونه روند عادلانه قضایی محروم بوده اند. یکی از آنها بارها در دادگاههای نمایشی چند دقیقه‌یی آخوندها ،

اتهامهای دروغ انتسابی به خود و  بازجوییهای دروغین نوشته شده توسط شکنجه گران در مورد قاچاق مواد مخدر، را رد کرده است، اما دژخیمان همچنان بر حکم اعدام وی اصرار دارند.

هفته گذشته رژیم آخوندی ۱۴زندانی را صرفاً طی ۵روز در شهرها ی تبریز، شیراز و زاهدان به دار آویخت.

فاشیسم مذهبی حاکم در سراشیبی سقوط برای مهار اعتراضات فزاینده مردم و تشدید فضای ارعاب در جامعه به افزایش سرکوب به ویژه اعدامهای جمعی متوسل شده است.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۱مهر۱۳۹۱ (۱۲ اکتبر۲۰۱۲)

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا