سال ۱۳۹۱

مریم رجوی: استقبال از تشدید تحریمهای اتحادیه اروپا و تاکید بر ضرورت تحریمهای همه جانبه

 پاسخ نهایی پروژه تسلیحات اتمی رژیم ملایان،  تغییر رژیم توسط مردم و مقاومت ایران است.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران از تصمیم اتحادیه اروپا برای گسترش تحریمها علیه رژیم ایران به مثابه یک قدم ضروری برای جلوگیری از دستیابی این رژیم به بمب اتمی استقبال کرد و خواستار قطع همه روابط اقتصادی و تجاری با فاشیسم دینی حاکم بر ایران شد.

وی تأکید کرد بخش عمده واردات و صادرات ایران در دست سپاه پاسداران است و روابط اقتصادی اتحادیه اروپا با ایران به طور عملی در خدمت سرکوب مردم و پروژه های اتمی و قتل عام مردم سوریه توسط سپاه پاسداران قرار می‌گیرد.

خانم رجوی خاطرنشان کرد دستیابی به بمب اتمی بخشی از استراتژی دیکتاتوری مذهبی برای بقا است و هرگز از آن دست نمی‌کشد، لذا هر چند تحریمهای همه جانبه، یک جزء ضروری و غیرقابل صرفنظر کردن برای متوقف کردن پروژه تسلیحاتی اتمی رژیم آخوندی است، اما راه‌حل نهایی و قطعی برای خلاصی جامعه جهانی از دستیابی ملایان تروریست به بمب اتمی، تغییر رژیم توسط مردم و مقاومت ایران است، از همین رو به رسمیت شناختن مقاومت مردم ایران برای سرنگونی فاشیسم دینی و استقرار دموکراسی بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۴مهر۱۳۹۱ (۱۵ اکتبر ۲۰۱۲)

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا