سال ۱۳۹۱

مریم رجوی عموم هم میهنان را به یاری رساندن به مصیبت دیدگان زلزله ورزقان فرا می خواند

 مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، در پیامی خطاب به خانوادههای آسیبدیدگان و قربانیان زلزله روز چهارشنبه ۱۷آبان در ورزقان به آنها تسلیت گفت و برای شفای عاجل مجروحان و نجات هموطنان از بیپناهی و درد و رنج طولانی و از همه مصائب حاکمیت آخوندهای جانی و ستمگر دعا نمود.

خانم رجوی از هموطنان آذری به خصوص جوانان دلیر این خطه استمداد نمود که به یاری مصیبزدگان بشتابند و برای بهبود زندگی خانوادهها و به خصوص کودکان آنها از هر کمکی که از دستشان ساخته است، دریغ نکنند.

وی وضعیت دردناک زلزلهزدگان ورزقان را ننگی بر پیشانی رژیم ولایت فقیه دانست که دارایی ملت ایران را به یغما برده و مردم بیپناه را در بیخانمانی و سرما و کابوس زلزلههای پیدرپی رها کرده است.

وی افزود: از دیکتاتوری پلیدی که به مراتب بیگانهتر و دشمنتر از اشغالگر خارجی است، جز این انتظاری نیست. نجات هموطنان مصیبتدیده  ـ همچنان که آزادی ایران و ساختنِ سراسر آن ـ تماماً از ملت رشید ایران و فرزندان اشرف نشانشان ساخته است و چنین خواهد شد. 

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۸آبان۱۳۹۱ (۸نوامبر۲۰۱۲)

 

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا