سال ۱۳۹۱

خانم رجوی پیروزی درخشان مردم فلسطین را تبریک می گوید

 خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، طی پیامی به آقای محمود عباس، رییس دولت فلسطین، پیروزی درخشان مردم و دولت فلسطین و سازمان آزادیبخش فلسطین در ملل متحد را از سوی مردم و مقاومت ایران تبریک گفت. وی گفت: ارتقا استاتوی کشور فلسطین برادر به دولت ناظر در ملل متحد که با اکثریت عظیم  جهانی اعضای ملل متحد صورت گرفت، یک دستاورد بزرگ برای خلق بزرگ فلسطین و تمامی ملتهای منطقه است.

خانم رجوی گفت: مقاومت ایران در این لحظات غرورانگیز، خود را در شادمانی مردم قهرمان فلسطین سهیم می بینند بخصوص که این پیروزی نشاندهنده شکست سیاست خائنانه فاشیسم دینی حاکم بر ایران است که از هیچ کارشکنی و تفرقه افکنی در مسیر برپایی دولت مستقل فلسطین فروگذار نکرده است.

 رژیم روبه زوال حاکم برایران که با کابوس سرنگونی متحد استراتژیک خود در سوریه روبروست, اینک با پیروزی انقلاب ومردم فلسطین, در چنبره انزوای فزاینده یی در سطح منطقه و بخصوص در کشورهای عرب فرو میرود و بی تردید طلیعه برقراری صلح وثبات و مناسبات برادرانه با بهار ایران و سرنگونی رژیم ضد بشری آخوندی و پیروزی نهایی مردم فلسطین و تشکیل دولت مستقل فلسطین را بشارت میدهد.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۹آذر۱۳۹۱ (۲۹نوامبر۲۰۱۲)

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا