سال ۱۳۹۱

مریم رجوی: زمان آن فرارسیده که با شناسایی مقاومت ایران راه تغییر دموکراتیک و تحقق آزادی و حکومت مردمی در ایران هموار شود

مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران،  ضمن استقبال از تصمیم فرماندار کانادا مبنی بر خروج نام مجاهدین از لیست تروریستی این کشور گفت:این نامگذاری که صرفا برای دلجویی از ملایانی که نمایش مدره شدن می دادند، انجام شد، از ابتدا نباید انجام می شد .

 تروریست نامیدن‌ مجاهدین، انحراف عظیمی در سیاست جامعة بین‌المللی ایجاد کرد. زیرا وقتی مهمترین جنبش ضدتروریستی و ضدبنیادگرایی جهان، تروریست نامیده شد، نتیجه‌اش آن شد که تهدید پدرخواندة تروریسم و بنیادگرایی فراموش شد.

نتیجه این سیاست به غایت اشتباه جری تر شدن تروریستهای حاکم بر ایران بود، به نحوی که اکنون ملایان اتمی تهدید یک صلح و امنیت جهان به ویژه منطقه خاورمیانه اند و هر روز با تروریسم و جنگ افروزی مردان و زنان بیدفاع و کودکان معصوم را به کشتن میدهند.

خانم رجوی گفت: اکنون زمان آن فرارسیده که سیاست استمالت به طور کامل به کنار گذاشته شود و با  شناسایی شورای ملی مقاومت ایران، راه تغییر دموکراتیک و تحقق آزادی و حکومت مردمی در ایران هموار شود.

رجوی تأکید کرد: حالا پس از لغو لیست گذاری، دیگر هیچ محذوری برای تأمین حقوق ضایع شدة مجاهدان آزادی وجود ندارد. عراق باید هر گونه محدودیت در آزادی رفت و آمد، دسترسی به وکیل و همچنین محدودیت در تصرف اموال منقول و غیرمنقول را از میان بردارد. و ایالات متحده و سازمان ملل باید خواستار نامگذاری لیبرتی به عنوان‌ کمپ پناهندگی شوند.

رئیس جمهور برگزیده مقاومت گفت؛ ما خواهان یک جمهوری بر اساس رأی و انتخاب آزادانة مردم، جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد، لغو حکم اعدام، کثرت‌گرایی، اعادةحقوق ملیتهای تحت ستم، فرصتهای برابر اقتصادی. یک قضاییه مستقل و عادلانه و یک ایران‌ غیر اتمی هستیم و برای آن مبارزه می‌کنیم.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۳۰آذر۱۳۹۱ (۲۰دسامبر۲۰۱۲)

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا