سال ۱۳۹۱

ایران: اعدام ۲۶ زندانی

 رژیم آخوندها با برپایی چوبه های دار در ملاعام در سراسر کشور درصدد تشدید جو ارعاب و خفقان است.

رژیم ضدبشری آخوندی روز پنجشنبه ۷دیماه در یک اقدام جنایتکارانه پنج زندانی را در صحنه یی تکاندهنده در پارک «مهرورزی» یاسوج و یک زندانی دیگر را در سمنان اعدام کرد. اعدام یک زندانی در ساری (۵دیماه)، اعدام هفت زندانی در زندان مرکزی اصفهان (۳۰آذر)، اعدام یک زندانی در کاشان (۲۷آذر)، اعدام سه زندانی در ارومیه (۲۶آذر)،

اعدام یک زندانی در سمنان (۲۷آذر)، اعدام سه زندانی ازجمله یک شهروند پاکستانی در زندان مرکزی زاهدان (۱۸آذر) و اعدام چهار زندانی از جمله یک زن (۱۳آذر) در شمار اعدامهایی اعلام شده طی سه هفته اخیر هستند. اطلاعات بخش مهمی از اعدامها هرگز به خارج از زندانها درز پیدا نمی‌کند. در همین حال دژخیمان رژیم در سلماس حکم اعدام شش زندانی را در این شهر صادر کردند.

در روز ۲۰آبان، شورش آلدو، یک زندانی کرد ۳۵ساله، بر اثر شرایط وخامت بار زندان و اعمال شکنجه های بسیار خود را در زندان مهاباد حلق آویز کرد.

رژیم آخوندها که به طور فزاینده با بحرانهای داخلی و بین المللی رو به روست، برای حفظ این دیکتاتوری خونریز صرفا به منظور ارعاب و جلوگیری از گسترش اعتراضات اجتماعی به برپا کردن چوبه های دار در شهرهای سراسر کشور روی آورده است.

مقاومت ایران عموم مراجع بین المللی به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگران ویژه نقض حقوق بشر در ایران و دستگیریهای خودسرانه، اعدام و شکنجه را به اقدامی عاجل برای توقف روند فاجعه بار نقض حقوق بشر در ایران فرا می خواند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۷دی۱۳۹۱ (۲۷دسامبر۲۰۱۲)

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا