سال ۱۳۹۱

لیبرتی – شماره ۶۶

 به رغم گذشت چهار روز از بارندگی، لیبرتی همچنان مملو از آب و گل و لای است, کارشکنی نیروهای عراقی از تخلیه آب از لیبرتی.

به رغم گذشت چهار روز از بارندگی روز سه شنبه ۵دیماه (۲۵دسامبر) در عراق، بسیاری از قسمتهای لیبرتی به‌خصوص قسمتهای جنوب و جنوب غربی آن، آب تا زانو می رسد و همچنان آکنده از گل و لای است. بالا آمدن فاضلاب در سطح کمپ و مخلوط شدن با آب، باعث آلودگی شدید محیط و رواج بیماریهای عفونی شده است.

از آنجا که سرویسهای بهداشتی عموماً در خارج از بنگالها قرار دارند، ساکنان برای هر مراجعه به سرویسهای بهداشتی باید از میان انبوهی آب و گل و لای و فاضلاب عبور کنند.

این در حالیست که تا صبح روز شنبه ۹دیماه، ساکنان بیش از ۹میلیون لیتر آب را با تعداد محدود تانکرها و دیگر وسایل اولیه تخلیه کرده‌اند. نیروهای عراقی در جریان تخلیه آب از لیبرتی به خارج کمپ کارشکنی می‌کنند و به‌خصوص  از تخلیه آب و گل و لای توسط پمپ جلوگیری می‌کنند. 

در همین حال حکومت عراق مانع انتقال نیازمندیهای ضروری برای این شرایط مانند پوتین و کفشهای مناسب از اشرف به لیبرتی می‌شود. دو کانتینر متعلقات گروههای ۴ و ۵ به ارزش ۱۲۰هزار دلار از آوریل و مه گذشته بدون هیچ دلیلی در توقیف نیروهای عراقی است و به‌رغم قولهای متعدد مارتین کوبلر و یونامی حکومت عراق از آزاد کردن آنها خوداری می‌کند. همچنانکه تا کنون ۱۰تریلی اموال ساکنان که در نامه ۱۲مهر۹۱ (۳ اکتبر۲۰۱۲) نماینده ویژه قول انتقال آنها داده شده بود، به بهانه های واهی به لیبرتی منتقل نشده است.

شرایط کنونی بار دیگر نشان می‌دهد زیرساختهای لیبرتی، به‌رغم همه تلاشها و هزینه های ساکنان در ۱۰ماه گذشته، با استانداردهای انساندوستانه فاصله زیادی دارد و هدف کوبلر از این ادعای غیرواقعی در ۳۱ژانویه۲۰۱۲ که لیبرتی منطبق با این استانداردهاست هیچ هدفی جز فریفتن ساکنان اشرف و بی‌خانمان سازی آنها نداشته است.

ساکنان لیبرتی بار دیگر روز ۲۶دسامبر خواستار بازگشت به اشرف شدند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۹ دی ۱۳۹۱ (۲۹ دسامبر ۲۰۱۲)

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا