دیدارها و حمایت‌های بین‌المللی

اطلاعیه فرماندهی مشترک ارتش آزاد و انقلاب درداخل سوریه محکومیت حمله به اشرف

جنایتکار یک جنایتکار است چه در تهران یا در دمشق یا در بیروت و یا در بغداد این جنایتکاران فرقه ای کینه توز را باند تبهکار رژیم ایران رهبری میکند 

جنایت فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران و مزدورانش در عراق آن روی سکه جنایت بمباران شیمیایی در سوریه است

تشکر از خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران به خاطر مواضع عادلانه و شجاعانه و ایستادن در کنارخلق عرب سوریه

هرکس که روند عملیات جنایتکارانه در منطقه و بویژه در سوریه، لبنان، عراق و ایران را دنبال کند درمییابد که یک هماهنگی کامل بین رژیمهای فاشیسم دینی در ایران و سوریه و عراق و حزب اللات (حزب بُت لات) در لبنان وجود دارد و یک اتاق عملیات مشترکی هست که این جنایتها را طراحی میکند و این واقعیت خود را در اجرای حمله شیمیایی در استان دمشق و انفجار جنایتکارانه در طرابلس در لبنان و حمله به قرارگاه اشرف متعلق به پناهندگان  در عراق نشان میدهد. حمله اخیر به برادران بیگناه ما در اردوگاه اشرف چیزی نبود جز یک حلقه از حلقاتی که رژیم فرقه گرا در عراق که آن را رژیم نوری مالکی رهبری میکند و مورد حمایت نیروهای جنایتکار سپاه پاسداران رژیم آخوندی است.

این افراد بیگناه در عراق بر اساس کنوانسیونهای بین المللی ملل متحد زندگی میکنند و به حق حاکمیت عراق ومردم آن احترام میگذارند، اما جنایتکاری نوری مالکی و پشتیبانی رژیم ایران است که این منشورها و کنوانسیونها را محترم نشمرده و آنها را به کناری انداخته است. ما با شدیدترین بیان، تهاجمی که برادرانمان در کمپ اشرف را مورد حمله قرار داده محکوم و از آن اعلام انزجار میکنیم. تهاجمی که پس از هماهنگی با نیروهای فرقه گرای مالکی ونیروهای جنایتکار پاسداران رژیم ایران صورت گرفته و نشانه های آن قبل از تهاجم از طریق اقدام برای قطع برق و آب و ممانعت از رسیدن غذا به برادرانمان در قرارگاه اشرف شروع شد و به دنبال آن اقدام جنایتکارانه از طریق حمله وکشتن بیگناهان و برادران و خواهران در کمپ اشرف به مرحله اجرا در آمد.

همانگونه که اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در ۲  سپتامبر از زبان رئیس جمهور منتخب خانم مریم رجوی این را نقل کرده است که ایشان این جنایت را که فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران و مزدورانش در عراق انجام دادند، آن روی دیگر سکه جنایت بمباران شیمیایی از سوی رژیم جنایتکار سوریه است و همانگونه که توصیف کرده اند یک حلقه از حلقات جنایت طراحی شده این رژیم فاشیست می باشد و ملل متحد را فرا خوانده است که به مسئولیتهایش در این رابطه قیام کند.

ما از برادران در مقاومت ایران که این اقدامات جنایتکارانه رژیمهای فاشیست مذهبی را تحت نظر داشته و دنبال میکنند، تشکر میکنیم.

هم چنین ما از سیستم مطبوعاتی آنان که تلاش برجسته در کشورهای اروپایی برای افشای اقدامات وحشیانه این رژیمهای فاشیست در منطقه دارند، تشکر میکنیم. ما از تمامی اپوزیسیون سوریه دعوت میکنیم که بلحاظ تبلیغاتی با مقاومت ایران برای افشای طرحهای جنایتکارانه آنها علیه خلقهای منطقه، هماهنگی کنند.

ما همچنین از خانم رجوی رئیس جمهور برگزیده اپوزیسیون ایران بخاطر مواضع عادلانه و شجاع شان و ایستادن شان در کنار خلق عرب سوری ماه علیه رژیم جنایتکار فاشیست سوریه تشکر میکنم.

در پایان ما بر درخواستمان از سازمان ملل متحد و خلقهای جهان برای قیام به مسئولیت هایشان در جهت اقدام برای حفاظت از بیگناهان در قرارگاه اشرف، را مورد تأکید قرار میدهیم و اینکه باید تمامی اقدامات برای حفظ سلامت و تأمین امنیت آنها در برابر رژیمهای جنایتکار مالکی وخمینی و نیز برای متوقف ساختن رژیم کینه ورز ایران به عمل آید.

ما تأکید میکنیم که جنایتکار، یک جنایتکار است چه در تهران باشد یا در دمشق و یا در بیروت و یا در بغداد. این جنایتکاری فرقه ای کینه توز را باند تبهکار رژیم ایران رهبری میکند.

درود و رحمت فراوان بر شهیدان قهرمان کمپ اشرف….

و سرافکندگی و ننگ بر باند جنایتکار تهران

زنده باد سوریه آزاد و سربلند

حلب – سوم سپتامبر ۲۰۱۳

فرماندهی مشترک ارتش آزاد سوریه و انقلاب در داخل سوریه

سرتیپ ستاد مثقال البطیش النعیمی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا