دیدارها و حمایت‌های بین‌المللی

شورای حقوق بشر سازمان ملل ژنو – سخنرانی نمایندگان دولتهای ایرلند و اروگوئه و سازمانهای غیر دولتی و حقوق بشری – محکومیت قتل عام وگروگانگیری۷تن دراشرف

فراخوان به آمریکا و سازمان ملل برای مداخله فوری و آزاد کردن ۷ گروگان و تامین حفاظت لیبرتی

ما از شورای حقوق بشر میخواهیم مسئولیت اداره کمپ لیبرتی را برعهده بگیرد سازمان ملل حفاظت ساکنان را برعهده بگیرد و در مورد حملات گذشته تحقیقات کاملاً مستقل و همه جانبه و شفاف صورت گیرد

اجلاس دوره بیست و چهارم

نماینده دولت ایرلند

آقای رئیس،

وضعیت ساکنان لیبرتی در عراق امری برای ادامه نگرانی جدی است. ایرلند فراخوان کمیسر عالی برای تحقیقات اعلام شده در مورد کشتار اسفناک حداقل ۵۲ تن در اشرف، که کاملاً مستقل، کامل و شفاف صورت گیرد و برای اتخاذ گامهای بعدی به منظور تضمین حفاظت ساکنان را پژواک و مورد تاکید قرار میدهد.

نماینده دولت اروگوئه:

آقای رئیس،

همانگونه که خانم کمیسر عالی در گزارش شفاهی خود در افتتاحیه این اجلاس شورا اشاره کردند اروگوئه به چندین وضعیت نگران کننده در نقاط مختلف جهان توجه دارد.

از این رو و با یک روح انساندوستانه، خوب است توجه کنیم به وضعیت بی دفاعی که  ساکنان اشرف و لیبرتی به روشنی با آن مواجه  بوده اند، آنهم به عنوان افرادی که طبق گفته کمیساریای عالی پناهندگان، مشمول برخورداری از حفاظت بین المللی هستند تا زمان انتقال داوطلبانه به کشورهای ثالث.

ما حملة اول سپتامبر را محکوم میکنیم، این حمله هیچ شباهتی به موارد قبلی نداشت بلکه به روش اعدامهای خود سرانه و گرفتن گروگان بود که در واقع طبق قانون بین المللی  اعمال غیر قانونی علیه جمعیت غیر مسلح محسوب میشود.

ما از وضعیت امنیتی عراق خبردار هستیم، ولی ما از آنها میخواهیم و بر مسئولیت آنها برای تقویت حفاظت ساکنان همراه با یک مندیت تقویت شده یونامی در اینده فراخوان میدهیم  و هم چنین بر تحقیقات در مورد وقایع رخ داده و هچمنین جستجوی افراد ربوده شده، تاکید میکنیم.

نماینده سازمانهای غیر دولتی بنیاد میتران (فرانس لیبرته)، جنبش علیه نژادپرستی و برای دوستی خلقها (مراپ) و توسعه آموزش بین‌المللی:

آقای رئیس،

مراپ، فرانس لیبرته و توسعه آموزش بین‌المللی توجه شورای حقوق بشر را به قتل وحشیانه اول سپتامبر گذشته توسط نیروهای امنیتی عراقی ۵۲ ایرانی پناهجو که با گلوله به سرشان در کمپ اشرف در ۸۰ کیلومتری شمالشرقی بغداد کشته شدند، جلب میکند.

این پنجمین حمله‌ای است که پناهجویان ایرانی از زمان تحویل  حفاظت توسط دولت آمریکا به دولت عراقی با آن مواجه میشوند:

در ۲۸و۲۹ ژوئیه ۲۰۰۹، یک حمله به اشرف توسط ارتش و نیروهای پلیس عراق صورت گرفت که ۱۱ کشته و صدها مجروح بجای گذاشت.

در ۸ آوریل ۲۰۱۲، حمله ای به اشرف توسط ارتش عراق صورت گرفت که ۳۶ کشته و صدها مجروح بجای گذاشت.

در ۹ فوریه ۲۰۱۲ [ ۲۰۱۳]، یک حمله موشکی علیه لیبرتی صورت گرفت که ۸ کشته و دهها مجروح بجای گذاشت

در ۱۵ ژوئن ۲۰۱۳ در همان روز انتخابات ریاست جمهوری رژیم ایران، حمله دیگر به لیبرتی صورت گرفت که ۲ کشته و ۱۷۰ مجروح بجای گذاشت.

آقای رئیس،

ما توجه شورای حقوق بشر را به ربوده شدن ۶ زن و یک مرد در طی حمله آخر در اول سپتامبر جلب میکنیم. بنا به گفته مراجع موثق، این هفت تن توسط نیروهای ویژه عراقی در یک زندان بنام الحوت در منطقه فرودگاه بغداد نگهداری میشوند.

زمان آن فرارسیده که آمریکا و سازمان ملل مسئولیت به عهده بگیرند تا ایرانیان پناهجو در عراق را بگونه ای مؤثر و بطور فیزیکی حفاظت کنند. از سال ۲۰۰۹، سازمانهای ما به دولتهای آمریکا و سازمان ملل در مورد خطر کشتار این جمعیت هشدار داده‌اند و کسی امروز نمیتواند بگوید “ما انتظار آنرا نداشتیم، ما نمیدانستیم”.

بنابراین، با در نظر گرفتن سیاست اتخاذ شده توسط مقامات عراقی در رابطه با پناهجویان ایرانی:

ـ ما خواهان آزادی فوری هفت گروگان توسط مقامات عراق هستیم؛

ـ ما از شورای حقوق بشر میخواهیم تا مسئولیت اداره مستقیم کمپ اشرف و کمپ لیبرتی را برعهده بگیرد؛

ما از یونامی میخواهیم مسئولیت حفاظت فیزیکی ایرانیان پناهجو را برعهده بگیرد و در مورد قتل عامهای گذشته و آخرین اعدامهای صحرائی، تحقیق کند.

نماینده سازمان توسعه فرهنگی بین‌المللی

ما به تعدادی دیگر از سازمانهای غیردولتی می‌پیوندیم تا حمله به اشرف، جایی که اعضای اپوزیسیون ایران مستقر بودند را محکوم کنیم. اخیراً ۵۲ تن توسط نیروهای عراقی قتل عام و ۷ تن به گروگان گرفته شدند. ما از آمریکا که کماکان طبق قانون بشردوستانه مسئول است و از یونامی میخواهیم تا مسئولیت حفاظت از این ساکنان را بعهده بگیرند و سلامت و امنیت آنان را تأمین کنند. ما همچنین بر تقویت امنیت در کمپ لیبرتی تاکید میکنیم.

نماینده انجمن بین المللی حقوق بشر زنان

متشکرم آقای رئیس،

در اول سپتامبر پناهجویان کمپ اشرف در عراق که افراد مورد نگرانی توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل میباشند، توسط نیروهای ویژه عراق مورد حمله قرار گرفتند. با بکارگیری تفنگهای اتوماتیک با صداخفه‌کن، آنها ۵۲ تن از ساکنان را که پناهجو هستند کشتند. نه تن از قربانیان قبل از اینکه با گلوله به مغزشان شلیک شود دستانشان با دستبند بسته شده بود. نیروهای ویژه همچنین وارد کلینیک کوچکی که مجروحین در آنجا بودند شدند و مجروحان و کارکنان کلینیک را اعدام کردند. وقوع این کشتار روز دوم سپتامبر توسط نماینده ویژه دبیرکل و دیگر مقامات سازمان ملل مورد تأیید قرار گرفت.

ما همچنین توجهات را به ۶ زن و یک مرد که توسط نیروهای عراقی طی این حمله ربوده شدند جلب میکنیم. گزارشها حاکی از این است که آنان در زندانی در نزدیکی فرودگاه بغداد نگهداری میشوند که شاید برای آماده کردن آنان برای اخراج به ایران در نقض اصل نان‌رفولمان باشد.

حمله به کمپ اشرف یک جنایت علیه بشریت است! با توجه به تهدید جدی حملات بیشتر علیه پناهجویان در محل آنها در کمپ لیبرتی، امنیت آنان باید در اولویت قرار بگیرد.

لذا ما از کمیسر عالی حقوق بشر میخواهیم و تمامی مکانیزمهای حقوق بشری و دول عضو را فرامی خوانیم که دست به تدابیر فوری بزنند تا آزادی ۷ تن که به صورت خودسرانه بازداشت شده‌اند به دست آید و از شکنجه و استرداد آنها جلوگیری شود.

ما از کمیسر عالی حقوق بشر میخواهیم یک تیم ناظر یونامی برای کمپ لیبرتی در نظر گرفته شود و کلاه ‌آبیهای سازمان ملل در آنجا مستقر شوند تا امنیت ساکنان بهبود یابد. این امری حیاتی است چرا که با توجه به قتل ‌عام اول سپتامبر ساکنان در کمپ اشرف، سه حمله مرگبار قبلی علیه کمپ اشرف، و سه حمله مرگبار علیه کمپ لیبرتی، دولت عراق ثابت کرده است که به هیچ عنوان صلاحیت تامین امنیت ساکنان را ندارد.

ما از کمیسرعالی حقوق بشر و شورای حقوق بشر میخواهیم تا یک تحقیقات مستقل به عمل آورند و عاملان جنایت را درمعرض پاسخگویی قرار دهند. با در نظر گرفتن حملات زیاد علیه پناهجویان توسط نیروهای عراقی، یک تحقیقات بین‌المللی معتبر امری حیاتی است.

متشکرم آقای رئیس.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا