دیدارها و حمایت‌های بین‌المللی

بیانیه مشترك 66 شخصیت سیاسی از اقلیم كردستان عراق – ضرورت تامین حفاظت ساكنان لیبرتی

فراخوان به سازمان ملل برای استقرار یك تیم ناظر ملل متحد به طور دائم در لیبرتی

متن بیانیه مشترك: «جانِ پناهنده و حقوق وی باید حفاظت شود» ..
بعداز اینكه پرونده پناهندگان ایرانی در كمپ اشرف در ابتدای سال 2009 از طرف نیروهای امریكا به دولت عراق تحویل داده شد، تاكنون هفت بار نیروهای دولت عراق اقدام به كشتار آنها كرده اند كه كشتارجمعی اول ماه سپتامبر 2013 در كمپ اشرف نمونه بارز اینگونه كشتارهاست؛

بدون اینكه دولت عراق اجازه بدهد یك تحقیقات بیطرفانة بینالمللی در خصوص آن صورت گیرد یا اینكه كسی به خاطر ارتكاب این جنایت دستگیر شود و به دادگاه كشانیده شود و مجازات گردد!!
تاكنون 134 تن از این پناهندگان ایرانی كشته و بیش از 1300 تن دیگر مجروح شدهاند. اشرفی ها كه به اجبار به كمپ فاقد امكانات لیبرتی منتقل شدهاند و مورد تهدید و محاصره سخت دولت عراق قرار دارند؛ چهار بار نیز با همكاری دولت عراق موشكباران شدهاند.
كلیه ساكنان كمپ اشرف كه اكنون در كمپ لیبرتی اسكان داده شدهاند، طبق كنوانسیون چهارم ژنو «افراد حفاظت شده» هستند و از طرف كمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به عنوان پناهنده و پناهجو به رسمیت شناخته شده اند و بر اساس قوانین بین‌الملی« حفاظت شده» هستند.
ما امضاكنندگان بیانیه حاضر، با اتكا به ارزش‌های انسانی و حقوق بشری با كمپین بینالمللی برای حفاظت از این پناهندگان همصدا می شویم و خواستار موارد زیر هستیم:
1.    دولت عراق را وادار كنید كه به محاصره این كمپ پایان دهد و اجازه بدهد ساكنان الزامات امنیتی و حفاظتی خود را  با مخارج خودشان تامین كنند (منجمله بازگرداندن تیوالهایی كه از قبل در لیبرتی وجود داشته است). 
2.    بهمنظور جلوگیری از كشتارهای بیشتر و تامین امنیت و حفاظت از جان ساكنان، لازم است یك تیم ناظر سازمان ملل به طور دائم در لیبرتی مستقر شود و لیبرتی به عنوان كمپ پناهندگی تحت نظارت كمیساریای عالی پناهندگان اعلام شود.
3.    ما سازمان ملل را فرامیخوانیم تا یك كمیته بینالمللی برای انجام تحقیقات شفاف و مستقل در خصوص كشتارهای صورت گرفته ، تشكیل دهد 
4.    دولت عراق را وادار كنید هفت گروگان اشرفی را آزاد سازد
5.    به ساكنان اجازه داده شود تا از خدمات انسانی و پزشكی با مخارج خودشان برخوردار شوند و برای بیماران خود ساختمان بسازند.
امضاكنندگان:

1.    ریبوار سیو َیلی        |rebwar siwaily استاد دانشگاه. نویسنده.
2.    آسو هاشم        وكیل، سردبیر مجله حقوقی دستور
3.    لاوژ َه چواد    lawzha    مبارز حقوق زنان
4.    مهدی زریان        سندیكای روزنامه نگاران كردستان. شاخه كركوك
5.    رامان مجید        حقوقدان
6.    امید مام رسول بلباسblbas    مشاور توسعه و استراتژی
7.    دانا عبدالرحمان فرج    استاد دانشگاه و فعال مدنی
8.    فریاد حسن محمد هیرانیhirani    شاعر و نویسنده
9.    سربـَست  خسرو عارف    نویسنده و مترجم
10.    بختیار سعید        ناظر سیاسی
11.    شیركو كرمانج    krmanj    استاد دانشگاه
12.    فریدون بـِیوار    bewar     روزنامه نگار
13.    د َو َن معروف dawan        نویسنده 
14.    بختیار محمد علی هـَركی harki    فعال حقوق بشر
15.    حسین بـَفرین    bafrin    شاعر و نویسنده
16.    شاخوان شورش        مبارزحقوق بشر
17.    كـَژال فقه    kazhal    مبارز حقوق زنان
18.    دانا هاشم        نماینده دانشجویان دانشگاه اربیل
19.    هیرش انور    hersh anwar    مسئول مركز جوانان دمكرات در گرمیان
20.    آسو عبداللطیف        روزنامه نگار
21.    آرام باموكی bamuki        روزنامه نگار
22.    فیصل محمد        روزنامه نگار
23.    برهان مصطفی شار َزوری    استاد
24.    هیمن محمد جزا        شاعر و موسیقیدان
25.    نظیرة عزیز جاف        روزنامه نگار
26.    هوشیار انور ابراهیم    شاعر
27.    هیوا شوانی        شاعر
28.    مرشد برادوستی        روزنامه نگار
29.    نزار گزالی       روزنامه نگار
30.    خلیل رضایی        فعال سیاسی
31.    پولا بابانی        فعال مدنی
32.    محسن جوامیر        نویسنده
33.    سیروان عـَبدول      دانشگاهی
34.    حسن یاسین        روزنامه نگار
فعالان مدنی:
35.    سالار عمر        
36.    نوروز محمد قادر        
37.    هیوا جمال خورشید    
38.    رضوان بابل شریف    
39.    سلیمان نعمان رسول    
40.    غریب شریف سلیمان    
41.    كاردو kardo رضا خورشید
42.    وریا توفیق محی الدین    
43.    صابر خیرالله رشید    
44.    سالار ناظم صلاح        
45.    بـَكر حسین قادر    
46.    نظام ناظم محمد        
47.    جوتیار  jutyarحلال نادر    
48.    ناسك  اجیل        فعال محیط زیست
49.    شوان محمد        فعال مدنی
50.    ریبین  محمد        حقوقدان
51.    ریباز rebaz جمال        حقوقدان
فعالان مدنی –گرمیان:
52.    سازان عمر        
53.    هـَفال انور  
54.    خزه احمر        
55.    بیان قادر        
56.    حسین محمد         روزنامه نگار
57.    دیدار عثمان        روزنامه نگار
58.    علی محمود محمود    نویسنده
59.    عبدالله عباس        نویسنده و روزنامه نگار
60.    محمد گومیشینی     روزنامه نگار
61.    خالد جمیل عبدالصمد    نویسنده 
فعالان مدنی:
62.    فرهاد كریم        
63.    كیخسرو عبدالكریم    
64.    صباح ر َش        
65.    گلچین رشید        
66.    تازرا  بوتانی  روزنامه نگار

پایگاه خبر رسانی كردی آوینه نیوز: شخصیتهای سیاسی و روشنفكران و فعالان كرد در بیانیه ای خواستار آن شدند كه به ساكنان كمپ لیبرتی اجازه دهد با مخارج خودشان نیازهای امنیتی و حفاظتی از جمله برگرداندن تی والهایی كه قبلا در این كمپ بوده را تأمین كنند، آنها همچنین خواستار برداشته شدن محاصره لیبرتی شده اند. این بیانیه خواستار آن است كه یك نیروی سازمان ملل با هدف ممانعت از كشتار و برای تامین امنیت و حفاظت ساكنان در داخل كمپ لیبرتی بطور دائم مستقر شود و ضروری است كه لیبرتی به عنوان كمپ پناهندگی اعلام شود و زیر نظارت كمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل قرار گیرد. این شخصیتها اعلام كرده اند، بدنبال اینكه كیس پناهندگان ایرانی در كمپ اشرف از آغاز سال 2009 از طرف نیروهای آمریكایی تحویل دولت عراق شده است تاكنون ساكنین این كمپ 7 بار زیر چنر دولت عراق هدف كشتار قرار گرفته اند كه بارزترین آن قتل عام سپتامبر 2013 در كمپ اشرف است. 
سایت كردی آوینه نیوز ( مستقل) تاریخ منبع: 2/2/93

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا