دیدارها و حمایت‌های بین‌المللی

حمایت چند حزبی از مقاومت ایران در مجلس ملی فرانسه

 مریم رجوی: روابط اقتصادی با رژیم ایران باید به توقف اعدام و شكنجه مشروط شود.

شورای امنیت باید در مورد یورش به زندانیان اوین و اعدامهای جمعی توسط رژیم تحقیقات كند.

فراخوان به آزادی 7 گروگان اشرفی و تامین حفاظت لیبرتی و انتقال ساكنان به آمریكا و اروپا.

باید پروتكل الحاقی و بازرسیهای سرزده را به رژیم ایران تحمیل كرد و غنی سازی و برنامه موشكی اش را متوقف نمود.

در یك جلسه در سالن ویكتور هوگو در مجلس ملی فرانسه  در پاریس با حضور نمایندگان از گروههای مختلف سیاسی، مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران تأكید نمود كه گسترش و استمرار روابط اقتصادی جامعه بین المللی با رژیم ایران باید مشروط به توقف نقض حقوق بشر و پایان اعدام و شكنجه باشد. در این جلسه كه به دعوت كمیته پارلمانی برای ایران دموكراتیك برگزار شد، شماری از قانونگزاران فرانسوی به سخنرانی پرداختند.

 مریم رجوی گفت رژیم ایران در شرایطی كه نقض حقوق بشر در ایران هر روز ابعاد عمیقتر و گسترده تری به خود می گیرد، از سفر هیاتهای پارلمانی و تجاری سوء استفاده میكند تا به مردم ایران و به زندانیان سیاسی بگوید، به رغم كشتار و اعدام و شكنجه، غرب در طرف نظام آخوندی است. لذا من از پارلمانترها و صاحبان صنایع میخواهم كه مثل بسیاری در اروپا كه سفرهای خود را به ایران لغو كردند و حاضر نشدند كارت سفید برای جنایات بیشتر به رژیم بدهند، این دعوتها را رد كنند.

رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، نادیده گرفتن حمله وحشیانه 17 آوریل به زندانیان سیاسی در اوین توسط دولتهای غربی را تقبیح كرد و خواستار تحقیقات مستقل بین المللی در این باره شد.

در این جلسه پارلمانی كه در آستانه دور جدید مذاكرات اتمی با ملایان برگزار شد، خانم رجوی تاكید كرد كه رژیم ایران صرفا برای كم كردن تحریمهای بین المللی توافقنامه ژنو را امضا كرد، اما این توافقنامه تنها برنامه دستیابی رژیم به بمب هسته‌یی را به تعویق انداخته است. رژیم توانسته سایتهایش را حفظ كند و حتی توان غنی سازی خود را بالا ببرد. به موازات آن، برنامه موشكهای بالستیك خود را بدون نگرانی ادامه میدهد. برای اطمینان از عدم دست یابی رژیم به بمب اتمی این رژیم باید پروتكل الحاقی و بازرسیهای سرزده را بپذیرد و برنامه غنی سازی و موشكی را به طور كامل متوقف كند.

پارلمانترها با اشاره به روند فزاینده سركوب و اعدام در ایران ایده معتدل بودن آخوند روحانی را یك توهم خواندند. این نمایندگان تاكید كردند كه سكوت غرب در مورد وحشیگریهای رژیم ایران در قبال زندانیان بیدفاع به آنها برای تكرار این جنایتها دست باز می دهد.

قانونگزاران فرانسوی تصریح كردند كه سفر هیاتهای پارلمانی یا تجاری در چنین شرایطی كه مردم و مقاومت ایران نیازمند حمایت آزادیخواهان دیگر كشورها هستند، پیام غلطی به فاشیسم مذهبی حاكم بر ایران می دهد.

 

بنا بر ارزیابی نمایندگان پارلمان فرانسه، روحانی بخشی از تمامیت فاشیسم مذهبی حاكم بر ایران است و بیلان او در تمامی زمینه ها از جمله حقوق بشر، تروریسم و دخالت در كشورهای منطقه و تلاش برای شل كردن حلقه تحریمها درعین ادامه دادن برنامه اتمی رژیم، سیاه است. او مدافع و مجری سیاستهای خامنه ای ، ولی فقیه نظام آخوندی بوده است.

سخنرانان تاكید كردند كه تغییر در ایران امری ضروری است و حمایت از مقاومت سازمانیافته ایران و برنامه 10ماده یی مریم رجوی تنها راه استقرار دموكراسی و آزادی در ایران است.

رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران ضمن تبریك به دولت و رئیس جمهور فرانسه به خاطر آزادی چهار خبرنگار گروگان در سوریه، از دولت فرانسه خواست كه نقش پیشتاز را در زمینه حفاظت از پناهندگان ایرانی، ساكن كمپ لیبرتی در عراق و نجات جان هفت تن از آنان، ، شامل شش زن، كه در قتل عام اول 10شهریور92 به گروگان گرفته شدند، ایفا كند.

 وی با اشاره به خطرات مبرمی كه جان ساكنان لیبرتی را تهدید میكند، از سازمان ملل و آمریكا و اروپا خواستار انجام تحقیقات مستقل در مورد كشتار در اشرف و لیبرتی شد و تاكید كرد دولت عراق باید مجبور شود كه اجازه تامین الزامات امنیتی را در لیبرتی بدهد.

وی گفت: ما خواهان انتقال سریع ساكنان لیبرتی به خصوص بیماران و مجروحین به اروپا و آمریكا هستیم.

سناتورها ژان پیر میشل و آلن نری و  نمایندگان مجلس ملی شامل: برونو لوقو، رئیس گروه سوسیالیستها. آندره شاسین، رئیس گروه چپهای دموكرات و جمهوریخواه، ژرار شاراس، دومینیك لوفور، میشل ترو، پاسكال دگیلهم،  مارتین پنویل، استفان سنت آندره، مارتین كاریون كورور در این جلسه به سخنرانی پرداختند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

16 اردیبهشت 1392 (6 مه 2014)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا