دیدارها و حمایت‌های بین‌المللی

بیانیه كنگره آزادگان سوریه: ما در یك جبهه مشترك علیه دشمنی مشترك به نام رژیم ملاهای حاكم بر ایران مبارزه می كنیم

كنگره آزادگان سوریه ملاقات خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران با آقای احمد الجربا رئیس ائتلاف ملی نیروهای انقلاب و اپوزیسیون سوریه را ارج می‌نهد، ما امیدواریم كه این دیدار همكاری مشترك بین انقلاب مبارك سوریه و مقاومت ایران را گسترده تر كند.

كنگره آزادگان سوریه، محكومیت سركوب و كشتار مردم سوریه و حمایت همه جانبه فاشیسم مذهبی حاكم بر ایران از دیكتاتوری بشار اسد از سوی خانم رجوی، و فراخوان ایشان به جامعه بین‌المللی برای حمایت از ارتش آزاد و ائتلاف ملی نیروهای انقلاب و اپوزیسیون سوریه بعنوان نماینده مشروع مردم سوریه، را خوشامد می گوید. 

ما همبستگی و برادری مقاومت ایران با انقلاب سوریه را می‌ستاییم و خاطرنشان میكنیم كه ما و مردم ایران در یك جبهه مشترك علیه دشمنی مشترك بنام رژیم ملاهای حاكم بر ایران مبارزه میكنیم. و سرنوشت مردم سوریه و انقلاب سوریه و سرنوشت مردم ایران و نماینده مشروعش، مقاومت ایران به رهبری خانم مریم رجوی، در از بین بردن رژیم ملاها و رژیم بشار اسد به هم گره خورده است.
اعمال سركوبگرانه‌ای كه علیه مجاهدین خلق در كمپ لیبرتی در عراق انجام میگیرد تماما از انسانیت به دور بوده و حقوق تضمین شده آنان از سوی ادیان آسمانی را نادیده میگیرد، و این، همان شیوه‌هایی است كه باندهای اسد در زندانهای سوریه بكار میگیرند.
امیدواریم كار مشترك فعال بین نمایندگان انقلاب سوریه و مقاومت ایران برای سرنگونی دو رژیم سیاهی كه با تحریك فرقه‌ای و مذهبی بر سر پا هستند، به پیروزی برسد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا