دیدارها و حمایت‌های بین‌المللی

پیامهای شهرداران فرانسوی در آستانه گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در ویلپنت پاریس

سناتور برنار فورنیه، عضو مجلس سنای فرانسه

سلام
من برنار فورنیه، سناتور فرانسوی از گروه UMP هستم. می خواهم به مردم ایران بگویم چقدر همراه مبارزه ای هستم كه در اینجا ایرانیان تبعیدی علیه قدرت حاكم در ایران به پیش می برند، قدرتی كه متاسفانه به حاكمیت خود با صدها كشته ادامه می دهد،

چیزی كه غرب از آن بی خبر است. بعنوان یك رهرو سنت گلیسم UMP، همان سیاستی كه شامل تحسین مبارزه ژنرال دوگل برای آزادی بود، همان سنتی كه الهام بخش مقاومت ما در هفتاد سال پیش محسوب می شود، باید بگویم چقدر مبارزه ایرانیانی كه با شهامت و اراده مصمم به پیش برده می شود برایم قابل فهم است، مبارزه ای بمنظور دور كردن تدریجی این رژیم ضد دمكراتیك و بدنام از كشور زیبایی كه ایران نام دارد. 
در عین حال باید به برگزاركنندگان گردهم آیی 27 ژوئن در پاریس در فرانسه درود فرستاد. این افتخاری برای كشورماست كه میزبان چنین گردهم آیی باشد كه در موفقیت آن، مانند گردهم آیی سال گذشته، شك ندارم، اقدامی امید بخش برای ایرانیانی كه در كشورشان زیر یوغ دیكتاتوری روزگار بسر می برند.

استفان گاتینیون-شهردار سوران فرانسه
من استفان گاتینیون هستم، شهردار سوران و عضو شورای منطقه ایل دو فرانس. من همراه سایر منتخبین سوران، در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران حاضر خواهم بود، روز 27 ژوئن در ویلپنت ، برای اعلام حمایت از برقراری دمكراسی و آزادی در ایران ، برای اینكه این كشور عظیم با تاریخ درخشانش بتواند به دمكراسی دست یابد  و آحاد افراد ملت ایران بتوانند حیاتی آزاد مانند شهروندان سایر كشورهای آزاد در سراسر جهان را تجربه كنند. بدین ترتیب من نیز مانند شما، و امیدوارم كه به تعداد زیاد حاضر شوید، روز 27 ژوئن در ویلپنت خواهم بود. 

آرمان ژاكمن-شهردار موسی له ویو فرانسه
سلام بر همه
من آرمان ژاكمن هستم، شهردار موسی له ویو… كه مدتهاست  با فعالیت شما آشنا و با تمامی قلبم در كنار مردم ایران هستم، مردمی كه برایشان پایمردی و دستیابی به تمامی خواسته هایشان را آرزو می كنم ، و در راس آن اینكه این نظام وحشی هر چه سریع تر و در تمامیت آن از صحنه محو شود…
البته من 27 ژوئن در ویلپنت در كنار شما خواهم بود، سال گذشته هم من آنجا بودم و امسال نیز در كمال میل حاضر خواهم بود.

ژرارد بوژه – معاون شهردار شهر لوپن فرانسه
من اخیرا در شهر لوپن انتخاب شده ام، و قویا از مردم ایران در راه نیل به دمكراسی حمایت می كنم. ما همواره در كنار مردمی هستیم كه برای دمكراسی مبارزه می كنند، این امروز تنها خواسته ماست. و بعنوان منتخب به شما اطمینان می دهم كه ما همواره در كنار شما خواهیم بود. وعده ما روز 27 ژوئن… در ویلپنت برای حمایت از مردم ایران.
خرداد 93

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا