دیدارها و حمایت‌های بین‌المللی

پیامهای نمایندگان پارلمان سوئیس در آستانه گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس

ژاك نیرینك نمایندة پارلمان فدرال سوییس

«فكر می‌كنم باید همة مقام‌های سیاسی، اقتصادی و معنوی از مقاومت ایران حمایت كنند. رژیم فعلی در ایران نه تنها یك رژیم سركوبگر برای مردم ایران است، بلكه یك خطر برای صلح جهان می‌باشد.
بنابراین مهم است كه از مقاومتی حمایت شود كه تنها (مقاومت) قادر به جایگزین‌كردن رژیم حاكم است. یك رژیم دیكتاتوری كه برای مردم ایران و برای صلح جهانی خطرناك است.

وضعیت حقوق بشر در ایران به‌ طور اساسی تغییری نكرده است. هم‌چنان اعدام‌های خودسرانه وجود دارد و همچنان حبس‌های خودسرانه به‌اتهام عقیده صورت می‌گیرد. همین برای رسوا و محكوم‌كردن رژیم ایران همراه با دیگر رژیم ها در جهان كافی است.
بر این عقیده‌ام كه حقوق بشر مربوط به همه و یك مسئلة جهانی است كه باید به‌طور خاص توسط سازمان ملل از آن دفاع می‌شود.
این تجمع باید به افكار عمومی دنیا این پیام را به‌ویژه از طریق رسانه‌ها منتقل كند كه رژیم ایران و چند رژیم دیگر در دنیا یك استثنای غیر قابل قبول را تشكیل می‌دهند؛ وباید واكنش نشان داد. واكنشی در سطح دیپلماتیك و بطور مثال از طریق بایكوت كردن در سطح اقتصادی. 
و این بخش منحصر به فرد پیامی است كه من می‌خواهم حین این تجمع بزرگ ایرانیان برسانم: با هر كشوری كه به صلح جهانی احترام نمی‌گذارد،نباید تجارت كنیم.
….
باید سران (حكومت) ایران را در برابر مسؤلیت خودشان قرارداد و به آنان گفت، یا تغییر عملكرد، یعنی تبدیل به یك كشور واقعاً دمكراتیك كه به حقوق بشر احترام می‌گذارد، و یا این‌كه دیگر هیچ‌كس روابط تجاری با آنها برقرار نخواهد كرد.
—————

مارك فالكه نمایندة پارلمان ژنو
«سلام به مقاومت ایران، به همة مدافعان آزادی در ایران و سراسر جهان.
من می‌خواهم اینجا چند جمله در مورد گردهمایی ویلپنت كه هر سال برگزار می‌شود بگویم.
از من سؤال شد، به‌طور خاص تفاوت امسال با پارسال چیست؟
اولین تفاوت این است كه امسال شكست حكومت فعلی ایران نزدیك است. ما هر سال به شكست آنها نزدیك‌تر می‌شویم.
از طرف دیگر، می‌توان به شكست‌های دولت روحانی اشاره كرد كه می‌خواهد وانمود كند مدره است، اما همان بربریت دیگران را دارد. هیچ تفاوتی وجود ندارد و حكومت ایران در سرپیچی از آزادی هر چه بیشتر در بربریت فرو می‌رود.
این قدرت سازمان مجاهدین خلق ایران را در گرد هم آوردن نه برای دفاع از منافع مالی یا اقتصادی،  بلكه برای دفاع از ارزش‌های جهانی نشان می‌دهد، كه من هم مدافع آن هستم و به همین دلیل در راستای این هدف درست مقاومت ایران تلاش می‌كنم.
از كشورهای متعددی، نزدیك به 50 كشور با هم متحد می‌شوند، برای دفاع از حقوق بشر، برای محكوم‌كردن نقض حقوق بشر توسط حكومت ایران و آرزویم این است كه یك دولت دمكراتیك كه از آزادی دفاع می‌كند، در ایران بر قرار شود.
چرا این میزان دفاع و حمایت از سازمان مجاهدین خلق ایران وجود دارد؟
همانطوركه گفتم برای این‌كه این سازمان از ارزش‌های جهانی كه ما به آنها اعتقاد داریم دفاع می‌كند. سالهاست كه من صداقت اعضا و صداقت رهبران آنها را دیده‌ام. فكر می‌كنم ایران شایستة برخورداری از دولتی با این كیفیت است و این‌كه بتوان به (حكومت) این رژیم وحشی كه قدرت را ربوده و مردم خودشان را عذاب می‌دهند پایان داد.
من به همة آنهایی كه رنج می‌برند می‌گویم، رنج شما بی‌ثمر نیست، بایستی پایداری كرد، پایداری در مقاومت 
این رنج‌ها سرانجام به‌ثمر خواهد نشست. شما با فداكاری‌تان خواهید توانست كشورتان را آزاد كنید و همة مردمی را كه زندانی رژیم مستبد حاكم بر ایران هستند آزاد كنید.
شركت (در این گردهمایی) مهم است، برای دفاع از ارزش‌های آزادی كه ما اینجا از آن دفاع می‌كنیم، برای دفاع از مقاومینی كه در كمپ لیبرتی رنج می‌برند، همة ایرانیانی كه مجبور شده‌اند كشورشان را ترك كنند و ما از آنها حمایت می‌كنیم. همچنین برای این‌كه نشان بدهیم جامعة بین‌المللی از سازمان مجاهدین خلق ایران حمایت می‌كند، بسیاری از نمایندگان، بسیاری از رهبران، از سازمان مجاهدین حمایت می‌كنند، از خانم رجوی حمایت می‌كنند، ارزش آن‌را می‌دانند، ارزش رهبران شما را می‌دانند. به این ترتیب برای من شركت مهم است؛ جهت نشان‌دادن همبستگی با یك جنبش مانند جنبش شما كه به نظر من از لحاظ ارزش‌های اخلاقی و كیفیت اعضایش، بی‌نظیر است.
می‌خواهم باز هم بهترین پیام‌ها را به ساكنین لیبرتی برسانم: هم‌چنان اعتماد داشته باشید و به پایداری خود ادامه بدهید. من به آنها آفرین می‌گویم. تبریك به‌خاطر مقاومت با شكوهتان. و به آنها می‌گویم: زنده باد ایران آزاد. امیدوارم كه در آینده همدیگر را در تهران، در شهری آزاد و تحت دمكراسی، ببینیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا