دیدارها و حمایت‌های بین‌المللی

بیانیة اكثریت سنای ایتالیا در حمایت از حقوق بشر و دموكراسی در ایران

– فراخوان به تامین حفاظت بین المللی برای لیبرتی 
– ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به ویژه قتل عام 30 هزار زندانی سیاسی و پرونده قتل عام اول سپتامبر 2013 در اشرف به شورای امنیت ملل متحد و دادگاه بین المللی جنایی و سپردن مسئولان جنایت به عدالت
حمایت از برنامه 10 ماده یی مریم رجوی برای تغییر دموكراتیك در ایران

نقض وخیم و سیستماتیك حقوق بشر در ایران با شدت  تمام ادامه دارد. دیكتاتوری دینی حاكم به نحو بیرحمانه ای جوانان، زنان، اقلیتهای قومی و مذهبی و تمامی مخالفان را سركوب میكند. در 9ماه پس از روی كار آمدن روحانی بیش از 700 تن اعدام شده اند كه 200 مورد آن به سه ماه اول 2014 تعلق دارد. 
این بخوبی نشان میدهد كه هیچ تغییری در زمان روحانی در ایران در كار نبوده است. اما متاسفانه جامعه جهانی بخاطر منافع اقتصادی و تحت الشعاع مذاكرات اتمی، بر وضعیت فاجعه بار حقوق بشر در ایران چشم بسته است.
به موازات سركوب داخلی، فاشیسم دینی حاكم بر ایران، حدود 3000 پناهنده ایرانی در كمپ لیبرتی در عراق را از طریق دولت این كشور تحت شدیدترین اقدامات سركوبگرانه قرار داده است. در حالیكه لیبرتی در سال 2013 چهار بار هدف حملات موشكی قرار گرفته است، دولت عراق از اجرای حداقل  تدابیر امنیتی در این كمپ جلوگیری میكند
دیكتاتوری مذهبی برای مقابله با بحرانهای عمیق داخلی و خارجی، علاوه بر سركوب داخلی به صدور تروریسم و جنگ افروزی در منطقه از جمله در سوریه و عراق و لبنان و به برنامه مخفی خود جهت دستیابی به بمب اتمی ادامه میدهد. 
با توجه به نكات فوق ما امضا كنندگان بر مطالب زیر تأكید می‌كنیم:
– پرونده نقض حقوق بشر رژیم ایران بویژه قتل عام 30 هزار زندانی سیاسی در 1988 و همچنین پرونده قتل عام اول سپتامبر 2013 در اشرف باید به شورای امنیت ملل متحد و دادگاه بین المللی جنایی ارجاع شود و مسئولان به عدالت سپرده شوند.
-آمریكا و ملل متحد باید دولت عراق را به آزادی 7 گروگان اشرفی و تامین الزامات حداقل حفاظتی در لیبرتی وادار كنند و یك تیم ناظر ملل متحد را  بطور 24 ساعته در داخل لیبرتی مستقر سازند. ما به انتقال فوری همه ساكنان لیبرتی به آمریكا و اتحادیه اروپا فراخوان می دهیم ، اما تا زمانیكه ساكنان در عراق هستند امنیت و سلامت آنها را تضمین كنند. 
-ما از راه حل سوم مریم رجوی برای تغییر دمكراتیك درایران به دست مردم ایران و مقاومت سازمانیافته آنها و از طرح 10 ماده یی مریم رجوی برای آینده ایران دفاع میكنیم.
كمیتة سناتورهای ایتالیایی برای ایران آزاد- مارس 2014

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا