دیدارها و حمایت‌های بین‌المللی

بیانیه 400 تن اعضای مجلسین انگلستان درباره حفاظت از مجاهدین در لیبرتی و حمایت از حقوق بشر و دمكراسی در ایران

بیانیه 400 تن اعضای مجلسین انگلستان شامل 20 رئیس كمیته پارلمانی و وزرای پیشین

نقض جدی و سیستماتیك حقوق بشر در ایران بی محابا ادامه دارد… به موازات سركوب در داخل، حكومت مذهبی فاشیستی ایران تقریبا 3000 پناهنده در كمپ لیبرتی در عراق را، از طریق دولت عراق، به شدیدترین صورت سركوب می كرده است. تاكنون 116 نفر از آنها بقتل رسیده اند، 7 نفر ( شامل 6 زن) به گروگان گرفته شده اند… درحالی‌كه كمپ لیبرتی مورد 4 حمله موشكی در 2013 قرار گرفته است، دولت عراق مانع حداقل اقدامات امنیتی در كمپ می شود…

ما امضا كنندگان زیر بر نكات زیر تأكید می كنیم: 
1-  پرونده نقض حقوق بشر ایران بویژه قتل عام 30000 زندانی سیاسی درسال  1988  میلادی (1367)و همچنین قتل عام 1 سپتامبر 2013 (10شهریور 1392)در اشرف باید به شورای امنیت سازمان ملل و دادگاه بین المللی جنایی ارجاع شود تا عاملان و آمران آن را در مقابل عدالت قرار دهد.
2-  آمریكا و سازمان ملل باید دولت عراق را وادار كنند 7 گروگان ربوده شده از اشرف را آزاد كند و حداقل نیازهای امنیتی را در كمپ لیبرتی فراهم كند؛ آنها باید همچنین یك تیم كلاه آبی های سازمان ملل را در كمپ هر روز هفته بطور 24 ساعته برای تضمین سلامت و امنیت ساكنان تا زمان آنها از عراق مستقر كنند…
3-  ما از گزینه سوم خانم مریم رجوی برای تغییر دمكراتیك بدست مردم ایران و جنبش مقاومت سازمانیافته آنها و طرح 10 ماده ای ایشان برای ایران آینده حمایت می كنیم.

لرد کاتر عضو مجلس اعیان: 
ما امروز در این کنفرانس اورژانس درست قبل از تعطیلی مجلس گرد هم آمدیم که به یک امر بسیار فوری كه در قلب همه ماست بپردازیم – امنیت و سلامت ساکنان کمپ لیبرتی. اخیرا دیدیم كه خانم رجوی مثل همیشه با وقار راجع به برنامه 10 ماده ای با قطعیت صحبت كرد، چه رهبر فوق العاده ای است او.
برای من پیوسته باعث افتخار بوده که در گردهمآیی پاریس شرکت كنم و به سخنان ایشان گوش فرا دهم، سخنانی که آرمانهای شما را بیان میكند كه البته ما هم حمایت میکنم. من افتخار داشتم که همراه با هیئت انگلستان در گردهم آیی بزرگ ایرانیان در پاریس در حمایت از مقاومت ایران و همچنین اهداف حقوق بشر، آزادی و دمكراسی در ایران شركت كنم…
رفتن به آن میتینگ یكبار دیگر برای من خارق العاده بود. یكی از قدمهای اساسی در آن جهت این است كه از هر فرصتی استفاده كنیم تا درد و رنج ساكنان كمپ لیبرتی را برجسته كنیم. و اطمینان حاصل كنیم كه یك صدای قوی از طرف آنها در سازمان ملل و اتحادیه اروپا و سایر جاهاهست كه حمایت بین المللی از پناهندگان ایرانی در كمپ لیبرتی را تامین كند. حمایتی كه تحت قانون بین الملل به خاطر موقعیتشان بعنوان پناهجو از آن برخوردارند. هیچ شكی در آن نیست. حالا با عراقی كه در یك بحران فلج كننده است و با حضور مستقیم نیروهای رژیم ایران در عراق برای كمك به مالكی برای حفظ او قدرت،  ما باید تلاشهایمان را دوبرابر كنیم  و این كار را خواهیم كرد تا توجهات را به امنیت ساكنان لیبرتی جلب كنیم…
وقتی كه به این بحران انسانی نگاه میكنم اغلب از خودم میپرسم چرا رژیم ایران وارد این دردسرهای چهره خراب كن میشوند و این میزان تلاش دیپلماتیك بكار میگیرد تا علیه 3000 ساكنان ایرانی محصور در كمپ در بغداد توطئه كند. بگذارید بگویم كه من جوابم را با چشمان خودم در این جلسة خارج العاده در پاریس دیدم. من به همسرم كه دوبار تا كنون در این برنامه ها بوده و به دیگران گفتم كه این باید بزرگترین اجتماع سیاسی در تمام دنیا باشد به خاطر موضوعی كه ما باید دولت خودمان و دیگران را وادار كنیم كه گوش كنند. 

جیم شانون نماینده پارلمان انكستان 
آقای رئیس، خانمها و آقایان، مایه خوشوقتی است كه در اینجا حاضر شوم و چند كلمه ای بگویم. من سخنگوی حقوق بشر و برابریها در حزب اتحاد دموكراتیك در وست مینستر هستم، و بخشی از وظایفم نظارت براین موارد است كه انجام داده ام. 
من یكی از پارلمانترهایی هستم كه بیانیه  را امضا كردم و  یكی از400 پارلمانتر هستم كه رقم بزرگی است، بعنوان نمایندگان مجلسین عوام و اعیان، كه كن و من در این ساختمان، در این اطاق، جزو آنها هستیم. ما بسیار درباره حقوق بشر و امور انزجار آور در ایران نگرانیم. 
من بطور كامل از بیانیه حقوق بشر حمایت میكنم. بیانیه ای كه در حمایت از مردم ایران و بر علیه ر‌زیمی كه حقوق آنها را بطور سیستماتیك نقض میكند. بنا بر این من فكر میكنم كه این بسیار مهم است كه ما حمایت خودمان را از كسانیكه موضوع این نقض هستند ابراز كنیم .
روز گذشته به من اطلاعاتی در مورد هفتصد اعدام داده شد. من شوكه شدم ، من فكر میكنم كه این بسیار مهم است به همین خاطر ما بیانیه ای  را ارائه دادیم كه چهارصد تن از پارلمانتر ها از هر دو مجلس آن را امضاء كردند كه دارای سه بخش است. من فكر میكنم كه خوب است این سه بخش را بخوانم كه تاكیدی باشد بر موضع ما و آنچه كه میخواهیم به آن دست یابیم.
پرونده حقوق بشر ایران به ویزه قتل عام سی هزار زند انی سیاسی در سال 88 و قتل عام یكم سپتامبر 2013 در اشرف به شورای امنیت سازمان ملل و دادگاه جنایی بین المللی ارائه شود تا  عاملان آن به پای عدالت كشانده شوند.
ایالات متحده و سازمان ملل باید دولت عراق را وادار كنند تا هفت گروگان كه از اشرف ربوده شدند را آزاد كند و حد اقل های لازم جهت امنیت ساكنان لیبرتی را فراهم كند. آنها (آمریكا و سازمان ملل) باید تیم كلاه آبی های سازمان ملل را بصورت بیست و چهار ساعته مستقر كنند تا بتوانند سلامت و امنیت ساكنان كمپ را تا زمان ترك عراق تضمین كنند. 
ما از راه حل سوم خانم مریم رجوی برای تغییر دموكراتیك در ایران توسط مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنها وهمچنین از برنامه ده ماده ای ایشان برای ایران آینده حمایت میكنیم.
اینها سه نكته ای بود كه من با خوشحالی تمام اسمم را پای آن گذاشتم و از حمایت خودم خوشحالم من اینجا هستم كه به شما بعنوان حامیان مردم ایران و آنهایی كه علاقه به موضوعاتی كه در رابطه با ایران تاثیر گذار است ، این موضوعات را بگویم.
من خیلی خوشحالم كه یكی از صدا های شما د ر مجلس عوام باشم. میخواستم شما از این مطلع باشید كه به همراه سایر نمایندگانی كه در اینجا حضور به هم می رسانند. میدانم كه ما می توانیم كارهای زیادی را برای كسانیكه حقوق بشرشان نقض شده و  از آنچه كه ما در اینجا برخورداریم محرومند انجام دهیم.
بنا بر این مایلم صدای شما باشم و زندگی شما را بهبود ببخشم و اینكه مردم ایران از آزادی دمكراسی كه ما در اینجا از آن بهره مندیم ،بهره مند گردند.
جیم فیتزپاتریك
جیم فیتزپاتریك نماینده پارلمان انگلستان: من چند دوست داشتم كه در شرق لندن زندگی می‌كردند و خانواده‌هایشان از آن رژیم پناهنده شده بودند كه به ایران برگشتند تا به بازسازی كشور پس از ساقط‌شدن شاه كمك كنند، اما متأسفانه هرگزازانقلاب نجات نیافتند. آنها توسط آخوندها و كسانی كه سرانجام حكومت را به‌دست گرفتند اعدام شدند. به‌نظر من به‌عنوان یك نمایندة پارلمان هیچ چیزی افسرده‌كننده‌تر ازایمیل‌های شورای ملی مقاومت ایران در شرح تازه‌ترین اعدام‌ها در زندان‌های ایران نیست. وقتی صبح هنگامی كه سر كار می‌آیم آن ایمیل‌ها را می‌بینم وقربانیان بی‌دفاع بیشتراین رژیم رامی‌بینم كه بدون دسترسی به‌عدالت اعدام شده‌اند، هیچ شفافیتی نیست كه چه اتفاقی دارد می‌افتد، یكی از خشمگین‌كننده‌ترین چیزهایی است كه سر میز كارم می‌آید. 
من خلاصة كنفرانس امروز را خواندم و دو توصیة در پایان آن‌را دیدم كه بسیار معتدل بودند؛ آنها بسیار ساده و مختصر بودند، از جامعة بین‌المللی درخواست می‌كند، هر كاری می‌تواند برای تضمین سلامت وامنیت ساكنان كمپ لیبرتی انجام دهد وخواهان حضورنیروهای سازمان ملل می‌شود. این درخواست زیادی نیست وقتی كه می‌دانیم خواستة شما برخورداری از كشوری كه بار دیگر بتوانید به آن افتخار كنید خواستة بسیار بیشتری است و ما مجدداً بتوانیم شركایمان را فرا بخوانیم. من از مذاكراتی كه در این لحظه دارد با رژیم تهران انجام می‌شود بیم دارم، زیرا چیزی را كه در آنجا به‌وقوع پیوسته تقریباً مشروع می‌كند. در آنجا چه اتفاقی دارد رخ می‌دهد و چه اتفاقی ممكن است بیفتد اگر آن حكومت تغییر نكند. و هیچ علامتی وجود ندارد كه نشان بدهد آن حكومت تغییر خواهد كرد و او دارد سموم خود را در سراسر منطقه بیشتر می‌كند.
من از دعوتتان برای پیوستن به شما در صبح امروز در اینجا بسیار قدردانی می‌كنم. می‌خواستم در اینجا از شما به‌خاطر تمام كارهایی كه انجام می‌دهید تشكر كنم، همبستگی شخصی‌ام را در كنار همكاران پارلمانی‌ام ابراز كنم. و این كار خوب را ادامه دهید، این جنگ را ادامه دهید 
از شما بسیار متشكرم.

دیوید وون حقوقدان برجسته انگلستان دارای رتبه مشاورت ملكه:
آشنایی اولیة من با سازمان مجاهدین از طریق لرد اسلین كه من خیلی به او در این رابطه مدیون هستم، صورت گرفت. او از من دعوت كرد كه برای سازمان مجاهدین در دادگاه (عدالت اروپا) در لوكزامبورگ همراه با همكاران فرانسوی فعالیت كنم و برای زمان طولانی قابل توجهی جنگیدیم و بالاخره كیس را بردیم و نتیجه این شد كه سازمان مجاهدین از لیست سازمانهای ممنوعه خارج شد. 
ما فكر كردیم كه این پایان ماجراست چون این یك پیروزی بود ولی اینطور نبود. ما از لیست اروپا و از لیست انگلستان خارج شده بودیم یعنی سازمان مجاهدین خارج شده بود ولی هیچگاه با شما بطور برابر یا منصفانه و مسؤلانه توسط دولت انگلستان، دولت آمریكا و همه دولتهای اروپایی رفتار نشد. 

و حالا كمپ لیبرتی است و قرار بود كه یك مكان امن برای ساكنان كمپ اشرف باشد ولی این واقعیت نداشت. ما فكر میكردیم كه كمپ لیبرتی توسط آمریكا، انگلستان و نیروهای ناتو كه عراق را اشغال كرده بودند حفاظت میشود. این واقعیت نداشت. ما فكر میكردیم كه سازمان مالل حفاظت را تامین كند ولی این واقعیت نداشت. 
سازمان ملل مسؤلیتش را رها كرده است یا به نظر میرسید كه رها كرده باشد. برنامه اتمی از بد بدتر شده است. مذاكرات 5+1 تصور میشود كه پییش میرود ولی هیچكس نمیداند به كجا میرود. 
امیدوارم كه تلاشهایی كه توسط افراد انجام میشود این دولتها و سازمانها را تشویق كند كه بیشتر از این كار كنند. اما من خیلی تشویق میكنم و از این نشست امروز استقبال میكنم و فكر میكنم كه خیلی مهم است كه این میتینگ ها صورت بگیرد. خیلی مهم است مردم از رنج ساكنان كمپ لیبرتی، مردم ایران، مردم عراقی و آنچه در آنجا می گذرد بدانند. 
من امیدوارم كه مردم عراق را فراموش نكنند، ایران را فراموش نكنند و سازمان مجاهدین خلق ایران را فراموش نكنند. بسیار متشكرم

استیو مك كیب نماینده مجلس عوام انگلستان:
وقتی به این موقعیت در روز می‌رسید وقتی حرف‌هایی را كه همه داشتند شنیده باشید، و نكات بسیار خوبی گفته شد، واقعاً سخت است كه چیز جدیدی به آن اضافه كنیم.
واقعیت این است كه ما با یك دنیای خطرناك روبرو هستیم و در زمان خطرناكی زندگی می‌كنیم.
نگرانی شخصی من این است كه وقایع عراق و سوریه یك درگیری گسترده را شیعه و سنی شروع كند كه همه‌كس و همه‌چیز را در بگیرد و در اوج خودش به یك جنگ وحشیانه و خشونت‌بار بدون یك نقطه پایان قابل رؤیت تبدیل شود. بنا بر این من می‌فهمم كه چرا مردم در حال حاضر می‌ترسند. من می‌فهمم كه چرا همكاری‌های نامتعارف به‌وجود می‌آید و برخی وسوسه می‌شوند بجنگند با كسانی كه در غیر این صورت با آنها مذاكره می‌كردند.
ولی به‌نظر من نگرانی‌های ما هر چه باشد، غرب باید بسیار نگران هر نوع همكاری تاكتیكی با رژیم ایران باشد. من خیلی ساده بر این باورم كه برنامة هسته‌یی رژیم ایران بزرگترین تهدید برای ما در غرب است، ولی هم‌چنین فكر می‌كنم كه این بزرگترین تهدید برای كشورهای خاورمیانه هم هست. 
همان‌طور كه از همه شنیدیم، اعدام‌ها، جنایت‌ها، دستگیری وزندانی‌كردن خبرنگاران و وكلا افزایش یافته و این تصویر واقعی ایران امروز است. 
یك سیاستمدار سرشناس یك‌بار گفت، شما نمی‌توانید صورت یك خوك را آرایش كنید. بله واقعیت این است كه شما نمی‌توانید با چند حقة روابط عمومی، یك رژیم وحشی سركوبگر و خون‌آشام را بزك كنید. در درون این رژیم همان است كه هست، این واقعیتی است كه ما امروز و هرروز در رابطه با ایران می‌بینیم.
من می‌فهمم به‌خاطر فضایی كه در آن زندگی می‌كنیم، چرا برخی فریب او (روحانی) را می‌خورند. ولی در انتها معیار خود او نیست، معیار آن تصاویری است كه از اعدام‌های خیابانی می‌بینیم، از مردمی كه به‌خاطر انجام كاری كه البته بخشی از كار عادی‌شان است، دستگیر شده‌اند. اگر شما این كار را در ایران بكنید، امیدی برای زنده‌بودن در روز بعد از آن ندارید.
چهرة واقعی روحانی، چهرة این است. بنا بر این برای من هر قراردادی، هر گفتگویی با ایران باید با این موارد تضمین یابد:
1-    یك تعهد كامل به حقوق بشر
2-    خاتمة قطعی برنامة هسته‌یی آنها
3-    عدالت برای ساكنان كمپ لیبرتی
4-    یك قضاییة آزاد و مستقل كه قانونی را كه از هر كشور متمدنی انتظار داریم به‌اجرا بگذارد.
و در آخر یك انتخابات آزاد، عادلانه و تحت نظارت بین‌المللی كه مریم رجوی بتواند در آن شركت كند.
این آزمایش این است كه آیا هیچ‌گونه تغییری صورت خواهد گرفت یا نه. هر چیز دیگری، آرایش چهرة یك خوك است.

آلن میل نماینده مجلس عوام انگلستان:
ما در مورد شرایط سختی كه در حال حاضر در خاورمیانه وجود دارد شنیدیم، هم‌چنین آن‌چه در عراق رخ می‌دهد. آن‌چه اخیراً به‌وقوع پیوسته، به‌وضوح نشان داده كه مشكل اساسی كجا است.
ما مدت‌های طولانی است كه گفته‌ایم، پشت این موضوع یك نوع همكاری بین دولت عراق و رژیم ایران وجود دارد. 
آنها به كمك هم شتافته‌اند، ولی جایی كه مسئله كمك‌كار نیست در رابطه با ساكنان لیبرتی و سایر نقاط است. این مطلقاً شرم‌آور است و من به اتحادیة اروپا و به جهان آزاد، به‌ویژه به سازمان ملل می‌گویم كه اگر شما نگران وضعیت یمن هستید، نگران وضعیت داعش هستید، اگر نگران لیبی هستید، اگر نگران سوریه هستید، چرا نگران لیبرتی و آن‌چه در حال حاضر می‌گذرد نیستید؟ این واقعاً شرم‌آور است.
واقعیت این است كه غرب موارد نگرانی خودش را انتخاب می‌كند. انتخاب می‌كند كه به كدام‌یك بپردازد و كدام‌یك را نادیده بگیرد. من این‌را به شما می‌گویم، ما دوستان بسیار خوبی داریم، برایان بینلی به‌ویژه یكی از دوستان قدیمی است كه هرگز ساكت نمی‌نشیند و همواره یكی از صداهای رسا در حمایت از كارزار شما است. من هم‌چنین شما را ستایش می‌كنم به‌خاطر نفراتتان و حامیانتان در تمامی زمینه‌های كارزاری كه دارید آنها به‌واقع بی‌نظیر هستند. آنها در ایستگاه‌های قطار زیر زمینی، در راهروهای پارلمان، در بیرون از پارلمان، هر روزه حضور دارند. بله، آنها بسیار تأثیرگذار هستند.
باید بگویم كه با كمك آنها و با كمك شما این پیام را امروز از این جلسه برای سایر نمایندگانی كه حضور ندارند خواهیم برد و من كمك خواهم كرد كه این مسئله به سرانجامی برسد.
خواهش می‌كنم، خواهش می‌كنم، خواهش می‌كنم، به كارزار خود ادامه بدهید و ما هر آن‌چه را كه از دستمان بر بیاید برای شما انجام خواهیم داد.

پروفسور سارا چندلر  كانون وكلای انگلستان و ولز:
باتشكر از شما بخاطردعوت ازكانون وكلا 
كانون وكلا 160 هزار وكیل درحمایت از حقوق بشر نمایندگی میكند . ما از مردم ایران بویژه تبعیدیان و انهایی كه درمعرض حمله وترور هستند حمایت میكنیم . 
درسالهای209 ، 2011 و  2013ما علنا تمام حملات و قتل عام های (علیه اشرف)-م را محكوم كردیم . ماعلنا ازطریق رئیسمان نیاز به اینكه یونامی باید بر اساس دستور كارش كه توسط شورای امنیت مشخص شده و دربرنامه 1830 سال2008 در مورد حفاظت پناهندگان آمده عمل كند . ما گفتیم اقدامات عملی مانند این باید دراولویت قرار گیرند اگر میخواهیم ازكشتار بیگناهان جلوگیری بكنیم .ما اكنون میدانیم كه تمام فراخوان های به حفاظت نادیده گرفته شدند وكشتار های بیشتری صورت گرفت.
ماقویاَ از وكلای زندانی درایران حمایت كرده انهایی كه بخاطرانجام وظیفه ایشان و دفاع از موكلینشان كه قربانیان رژیم ایران هستند زندانی شدند . 
ما همچنان به محكومیت قتل عام 52نفر از ساكنان اشرف و به گروگان گرفته شدن هفت تن از انها در سپتامبر2013ادامه میدهیم 26 حمله بر علیه اشرف و لیبرتی انجام گرفته ما باید هوشیار باشیم و صدایمان را بلند بكنیم .
ولی نقش جامعه بین المللی در این میان چیست؟ اگر ارگان بین المللی كه توسط سازمان ملل برای حمایت از پناهندگان تاسیس شده كه از كشتار جلوگیری كند خواهان این نیست و یا نمیتواند از پناهندگان حفاظت كند، بنابراین نقشی كه ما شاهدش هستیم متاسفانه دست داشتن و چشم پوشی است. ما بعنوان اعضای جامعه بین المللی حقوقدانان میپرسیم كه آیا یونامی هیچ قدرتی ندارد؟ 
عدم توانایی در حفاظت، عدم توانایی در هشدار دادن و اتخاذ عمل برای حفاظت پناهندگان ممكن است مستوجب محاكمه در دادگاه بین المللی جنایی باشد.
ما همانند مقاومت ایران به بیانیه جهانی حقوق بشر و كنوانسیون های بین المللی و بویژه كنوانسیون های حقوق مدنی و سیاسی و كنوانسیون ضد شكنجه و كلیه كنوانسیون های علیه شكنجه زنان حمایت میكنیم.
اینها تعهدات خانم رجوی در برنامه ده ماده ای اشان هستند و سخنانم را با این جمله كه تا زمانی كه نیاز است دركنارشما می ایستیم و در روز آزادی ایران در كنارتان خواهیم بود بپایان می‌برم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا