سال ۱۳۹۴

دستگیریهای گسترده و حكومت نظامی اعلام نشده در مهاباد

مقاومت ایران مردم ایران را به همبستگی و حمایت از مردم كردستان به ویژه جوانان دلیر مهاباد فرا می خواند.

فراخوان به مجامع بین المللی برای توقف دستگیریها و آزادی سریع بازداشت شدگان. مردم غیور مهاباد در روز پنجشنبه 17اردیبهشت در ادامه خیزش قهرمانانه خود به اداره اطلاعات رژیم تهاجم كردند.

آنان همچنین در نقاط مختلف شهر با به آتش كشیدن تصاویر منحوس خامنه ای و خمینی با نیروهای گارد ضدشورش درگیر شدند. این خیزش در اعتراض به جان باختن فریناز خسروانی، دختر 26ساله كرد صورت گرفت كه در روز 14 اردیبهشت به خاطر مقابله با تعرض یك عامل اطلاعاتی رژیم خود را از طبقه چهارم هتل محل اشتغال خود به پایین پرتاب كرد.

این تظاهرات كه از بعد از ظهر روز پنجشنبه آغاز شد، به دنبال یورش وحشیانه نیروهای سركوبگر، با پرتاب گاز اشك آور و تیراندازی با گلوله های ساچمه یی و زخمی كردن دهها تن از مردم، به درگیریهای گسترده با مزدوران رژیم منجر شد. مردم خشمگین در درگیری با گله های نیروهای سركوبگر شعارهای ضد حكومتی از جمله «مرگ بر بسیجی»، «مرگ بر دیكتاتور» سر دادند. آنها همچنین شعار می دادند: «فریناز خواهرم». بر روی سایتهای اجتماعی به طور گسترده مطالبی با عنوان «من فریناز هستم» منتشر شده است.

 با بالا گرفتن دامنه درگیریها، رژیم ضدبشری آخوندی به تدابیر سركوبگرانه وسیعی در شهر مهاباد دست زده است. شمار بازداشتها كه تا آخرین ساعات پنجشنبه بالغ بر 60نفر گزارش شده بود، از اولین ساعات روز جمعه ابعاد وسیعتری یافته است. پاسداران و عوامل اطلاعاتی رژیم در سطح شهر یا با یورش به خانه ها تعداد زیادی از مردم را بازداشت كرده و با اتوبوس به ارومیه منتقل می كنند. شماری از بازداشت شدگان نیز به زندانهای میاندوآب و نقده منتقل شده اند.

نیروی یگان ویژه ضدشورش، پاسداران، عوامل اطلاعاتی و بسیجیان مزدور كه گله هایی از آنها از شهرهای میاندوآب، ارومیه و نقده به مهاباد اعزام شده اند، به طور فشرده در سطح شهر مستقر شده و یك حكومت نظامی اعلام نشده را برقرار كرده اند. آنها از تجمع شهروندان به ویژه در نقاط مركزی شهر مهاباد جلوگیری می كنند. هرگونه رفت و آمد به مهاباد نیز در نقاط ورودی شهر كنترل می شود.

مقاومت ایران ضمن فراخوان به حمایت و همبستگی عموم مردم ایران با مردم كردستان علیه استبداد مذهبی حاكم بر ایران و تأكید بر ضرورت یاری رساندن به مردم و جوانان دلیر مهاباد، از مجامع و ارگانهای بین المللی حقوق بشر می خواهد كه با اقدامی سریع و مؤثر جانیان حاكم بر ایران را وادار سازند كه روند سركوب و بازداشتهای خودسرانه در مهاباد را متوقف سازند و عموم بازداشت شدگان را در اسرع وقت آزاد نمایند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

18 اردیبهشت 1394 (8مه 2015)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا