سال ۱۳۹۴

نمایش انتخابات-شماره ۲: كنترل نمایش انتخابات در دست پاسداران و بسیجیان وزیر كشور آخوندها: 20 پاسدار و مأمور امنیتی برای هر شعبه اخذ رأی

رژیم آخوندی در هراس از اعتراضهای مردمی پاسداران و بسیجیان و نیروهای سركوبگر انتظامی و اطلاعاتی را تحت عنوان تأمین امنیت صندوقهای رأی به خیابانها ریخته است تا با ایجاد جو رعب و وحشت از بروز خشم و نفرت مردم جلوگیری كند.

رحمانی فضلی، وزیر كشور آخوندها اعلام كرد بیش از یك میلیون نفر وظیفه حفاظت و امنیت 52هزار شعبه اخذ را برعهده دارند (خبرگزاری نیروی قدس-تسنیم- 4 اسفند1394). به عبارت دیگر در هر شعبه رأی به طور متوسط 20 تن از نیروهای سركوبگر حضور دارند. پاسدار حسین اشتری، سركرده نیروی انتطامی رژیم گفت تنها 250هزار نیروی انتظامی در صندوقهای رأی حضور خواهند داشت( خبرگزاریهای حکومتی-۴ اسفند). در بسیاری از شعب اخذ رأی تعداد پاسداران و بسیجیان بیشتر از رأی دهندگان است.

پاسدار اسکندر مومنی، جانشین سركرده نیروی انتظامی از بکارگیری 26 فروند هلی كوپتر و 8 فروند هواپیمای سبك برای كنترل مناطق مختلف در روز جمعه خبر داد.

 پاسدار حسن کرمی، از سركردگان نیروی انتظامی گفت قوای سركوبگر رژیم از ابتدای سال 94 برای مقابله با هر گونه تهدید امنیتی در روز نمایش انتخابات رژیم طراحی كرده اند. وی گفت: از مدتها قبل از انتخابات نیز نسبت به ارتقای آمادگی رزمی، عملیاتی و آمادگی بصیرتی خود اقدام کردیم و در این راستا، از ابتدای سال جاری نیز آموزش به دیگر واحدهای نیروی انتظامی در سراسر کشور را دستور کار قرار گرفت(خبرگزاری حکومتی مهر-۵اسفند).

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۷ اسفند ۱۳۹۴ (۲۶فوریه ۲۰۱۶)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا