کمیسیون زنان

كمیسیون زنان: افزایش سركوب علیه زنان و آپارتاید جنسی تحت عنوان طرح مقابله با «بدحجابی»

رژیم آخوندی به منظور تشدید جو ارعاب در جامعه به ویژه شدت بخشیدن به سركوب زنان رسیدگی به ‌طرح موسوم به «صیانت از حریم حجاب و عفاف» را در دستور كار مجلس قرار داده است. عمده مفاد این طرح 13ماده یی كه كلیات آن در مهرماه گذشته در مجلس رژیم به تصویب رسید،

اعمال فشار و سركوب باز هم بیشتر زنان به بهانه آخوندساخته «بدحجابی» و محدودیت اشتغال آنان را مد نظر دارد.

 طبق یکی از مواد مصوبه این طرح، چنانچه راننده یا سرنشینان وسایل نقلیه اقدام به «کشف حجاب»… کنند باید یک میلیون ریال جریمه شوند و 10نمره منفی برای گواهینامه آنها منظور خواهد شد.

محمد علی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس رژیم تاكید كرد كه «مقامات نیروی انتظامی می‌توانند در صورت تکرار چندباره‌ “تخلف حجاب” گواهینامه‌ی راننده را باطل کنند».

سخنگوی مزبور در توضیح یكی دیگر از بندهای این طرح زن ستیزانه گفت: «مسئول هرچه در خودرو می‌گذرد، راننده است و رانندگان باید درباره‌ وضعیت پوشش دیگر ساکنان نیز پاسخگو باشند». به این ترتیب حتی راننده خودرو  هم باید به خاطر «بدحجابی» دیگر سرنشینان خودرو جریمه بپردازند.

رژیم آخوندی با توسل به این طرح زن ستیزانه، به شكلی انزجارآور در نظر دارد به زعم خود از طریق فشار و سركوب، كلیه آحاد  جامعه را مجبور به اجرای طرحهای زن ستیزانه مقابله با ”بدحجابی كند.

در این طرح همچنین برای زنان كارمند به بهانه «بدحجابی» جریمه و حبس و کسر حقوق پیش بینی شده است.

بنا بر این طرح “اشتغال به کار بانوان در واحدهای صنفی باید با … پرهیز از اختلاط با مردان و در ساعات متعارف یعنی 7صبح تا 10شب باشد. عدم رعایت این ماده تخلف صنفی محسوب می شود و واحد صنفی متخلف از طریق نیروی انتظامی به مدت یک هفته و در صورت تکرار به مدت یک ماه تعطیل خواهد شد”.

سخنگوی كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رژیم پیشاپیش از آمادگی كامل نیروهای سركوبگر رژیم برای اجرای این طرح نیز خبر داد.

زنان ایران طی 36سال حاكمیت رژیم زن ستیز آخوندی از تبعیض نهادینه شده در قوانین رژیم از جمله محرومیت از حق انتخاب آزادانه شغل و آزادی در انتخاب پوشش محروم بوده اند و توسط انواع نهادهای سركوبگر كه به گفته آخوند مرتضی حسینی، عضو كمیسیون فرهنگی مجلس رژیم تعداد آنها بر 26ارگان بالغ میشود، در خیابانهای شهرهای مختلف ایران مورد دستگیری، ضرب و جرح، تحقیر و توهین قرار گرفته اند.

در دوران آخوند روحانی كه قبل از روی كار آمدنش مدعی آزادی برای اقشار مختلف مردم بود فشار و سركوب زنان نه تنها كاهش نیافته بلكه شدت پیدا كرده است.

خانم سروناز چیت ساز، مسئول كمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران، از زنان ایران خواست كه به مقابله با این طرح زن ستیزانه برخیزند. وی همچنین ارگانهای مدافع حقوق زنان را فراخواند كه وجود چنین رژیم سركوبگری را كه  هر روز بر ابعاد خشونت و سركوب زنان می افزاید، در نهاد زنان ملل متحد تحمل نكنند و خواستار اخراج آن از این نهاد گردند.

 

كمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

22 مرداد 1394 (13 اوت 2015)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا