کمیسیون آموزش و پرورش

كمیسیون آموزش و پرورش: بازداشت سه معلم در تهران و سنندج

فراخوان كمیسیون آموزش و پرورش شورا به همبستگی با اعتراض سراسری معلمان در روز 13مهر.

عوامل اطلاعاتی رژیم در روز دوشنبه 9شهریور سه معلم شریف را در تهران و سنندج بازداشت كردند مهدی بهلولی و محمدرضا نیك نژاد در یورش به خانه هایشان درتهران بازداشت شدند

و مزدوران وسایل شخصی آنها از جمله كامپیوترهای آنها را ضبط كردند. علی حسین پناهی در شهر سنندج بازداشت شد. وی سه روز پیش از آن، طی سخنانی مردم را به مقاومت در مقابل تبعیض و سركوب اعمال شده توسط رژیم آخوندی فراخوانده بود

علاوه بر اینها، رسول بداقی معلم زندانی دیگر به رغم خاتمه یافتن دوران محكومیت شش ساله اش در 15مرداد، همچنان زندانی است. شكنجه گران با پرونده سازیهای جدید با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» درصدد جلوگیری از آزادی وی هستند. وزارت آموزش و پرورش روحانی، حكم اخراج رسول بداقی را بعد از 20 سال سابقه تدریس صرفأ به خاطر دفاعش از حقوق حقه فرهنگیان، صادر كرده و این در زندان به وی ابلاغ شده است. علی اكبر باغانی و علیرضا هاشمی از دیگر معلمانی هستند كه همچنان زندانی هستند.

در شرایطی كه رژیم سراپا فاسد آخوندی از پاسخگویی به خواستهای بر حق معلمان عاجز است، در وحشت از باز شدن مدارس و فراخوان فرهنگیان برای تجمع در روز 13 مهر، روز جهانی معلم، به این قبیل بگیر و ببندها و سركوب هر چه بیشتر معلمان روی آورده است.

كمیسیون آموزش و پرورش شورای ملی مقاومت ایران از ارگانهای بین المللی آموزش و اتحادیه های معلمان در كشورهای مختلف جهان می خواهد از خواستهای معلمان ایران حمایت كرده و به سركوب فرهنگیان و نقض حقوق اولیه آنها توسط دیكتاتوری مذهبی اعتراض كنند.

كمیسیون آموزش و پرورش شورای ملی مقاومت ایران

11 شهریور 1394 (2سپتامبر 2015)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا