کمیسیون خارجه

كمیسیون خارجه: سفر وزیر خارجه هلند به ایران در بحبوحه اعدامها دهن كجی به حقوق بشر و ارزشهای دموكراتیك است

مقاومت ایران سفر «برت کوئنداس» وزیر خارجه هلند، به ایران تحت حاكمیت فاشیسم دینی را قویاً محكوم می كند و از نمایندگان پارلمان و مدافعان حقوق بشر در این كشور می خواهد این سفر را، كه مشوق این رژیم دراعدام و سركوب و علیه منافع مردم ایران و اراده آنها برای استقرار دموكراسی است، متوقف كنند.

سران نظام ولایت فقیه، كه وزیر خارجه هلند قرار است با آنها ملاقات كند،

اعدام 120هزار زندانی سیاسی را در كارنامه ننگین خود دارند و در میان مردم ایران به پدرخوانده داعش معروفند، شمار اعدامها تنها در دوران دو ساله ریاست جمهوری روحانی به 2000تن بالغ شده است. سردمدارن رژیم از جمله قاتلان واقعی مطهره (زهرا ) بهرامی، شهروند هلندی ایرانی الاصلی هستند كه در قیام سال 1388 دستگیر و در 9بهمن 89 اعدام شد.

این سفر كه در بحبوحه اعدامها صورت می گیرد، چیزی جز دهن كجی به حقوق بشر و ارزشهای دموكراتیك نیست. سران فاشیسم دینی حاكم بر ایران از این سفر و سفرهای مشابه آن برای سرپوش نهادن بر ماهیت قرون وسطایی شان سود می جویند و این سفرها تاكنون هیچ نتیچه یی جز ادامه و شدت بخشیدن به سركوب به ویژه مجازات وحشیانه اعدام در داخل ایران و صدور تروریسم و بنیادگرایی و جنگ افروزی در منطقه نداشته است.

سفر «برت کوئنداس در حالی است كه خامنه ای، ولی فقیه نظام آخوندی در روز 25شهریور بر تداوم سیاستها و اصول استراتژیك این رژیم تأكید كرد. وی با حمایت تمام عیار از سپاه پاسداران، ضرورت تداوم سركوب سراسری در داخل كشور و جنگ افروزی و تروریسم و دخالتهای تجاوزكارانه پاسداران در كشورهای مختلف جهان برای تضمین بقای نظام را مورد تصریح قرار داد. روحانی رئیس جمهور رژیم نیز در روز پیش از آن، در دیدار با سركردگان سپاه پاسداران بر ادامه دخالتهای تجاوزكارانه و جنگ‌افروزیهای رژیم در منطقه تأكید كرد و گفت: «نمی‌توانیم نسبت به كشورهای مسلمان بی‌تفاوت باشیم».

این سفر در شرایطی است كه هزاران زندانی در صف اعدام قرار دارند و زندانیان سیاسی به طور مستمر اذیت و آزار و شكنجه می شوند. زید رعد حسین، كمیسر عالی حقوق بشر در روز 14 سپتامبر گفت: « افزایش موارد اعدام، نگرانی در مورد حق محاكمه عادلانه، ادامه دستگیری خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر همچنان منشأ نگرانی عمیقی در ایران است».  عفو بین الملل نیز در بیانیه 23ژوییه خود در ابراز نگرانی از نزدیك به 700 اعدام در شش ماه اول سال میلادی، گفت: «این تصویری شوم از قتل عمدی برنامه‌ریزی شده با تأیید قضایی در مقیاس انبوه توسط ماشین دولتی را رسم می كند».

سفر به ایران تحت حاكمیت ملایان، چشم پوشیدن بر جنایتهایش و امتیاز دادن دادن به آن به هر بهانه یی كه باشد از نظر مردم و مقاومت ایران به شدت محكوم و به طور مطلق غیر قابل قبول است. هرگونه مراوده با ایران باید به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران و توقف مجازات اعدام مشروط شود.

كمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران

28شهریور 1394 (19سپتامبر2015)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا