پیام‌های رئیس‌جمهور برگزیده شورا

خانم رجوی: نتیجه نمایش انتخابات هرچه باشد تمامیت رژیم را تضعیف، مخاصمات درونی آخوندها را تشدید و خشم عمومی از نظام را دوچندان می كند

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، در ارتباط با نمایش انتخابات مجلس و خبرگان آخوندی گفت: نتیجه این نمایش كه كمترین مشروعیتی از نظر مردم ایران ندارد هر چه که باشد، تمامیت دیكتاتوری دینی را تضعیف، بحرانهای درونی آن را تشدید و انزجار و خشم مردم از باندهای فاسد و تبهكار آخوندی حاكم را دو چندان می كند.

وی افزود: رژیم آخوندی حق حاكمیت مردم و انتخاب آزادانه آنها را به طور کامل نفی می کند. بازیهای انتخاباتی ابزاری برای قالب كردن این خلافت قرون وسطایی به قرن بیست و یكم و وسیله یی برای حذف رقبا از صحنه است.

با اینكه همه كاندیداها از وفاداران به ولایت فقیه هستند و سالها در جنایتهای رژیم دست داشته اند، بخش اعظم آنها به خاطر كمترین فاصله با خامنه ای حذف شدند. عكس العمل روحانی در قبال این تصفیه گسترده بار دیگر نشان داد او نه اراده‌یی برای تغییر وضعیت دارد و نه چنین توانی. هدف او در ورای كلمات فریبنده حفظ تمامیت رژیم و موقعیت خودش است.

بحران در این رژیم كه پس از عقب نشینی ناگزیر از بمب اتمی تشدید شده، امروز به رأس حاكمیت رسیده است. هژمونی و سیطره خامنه ای در درون نظام مخدوش و تابوی به چالش كشیدن و طرح موضوع جانشینی او شكسته شده و به یك كشاكش روزمره علنی تبدیل شده است. خامنه ای با ایجاد كمیته یی از بالاترین فرماندهان پاسداران شخصاً روند حذف بیرحمانه رقبا را هدایت كرد، اما نتوانست بحران را مهار كند. هشدارهای روزمرة سرمداران رژیم در مورد «فتنه خطرناك تر از سال 88» از هراس آنها از قیام عمومی خبر می دهد.

خانم رجوی با تأكید بر اینكه نمایش انتخابات این هفته با خشم و نفرت مضاعف مردم از نظام آخوندی و باندهای رقیب آن مواجه است گفت: رژیم مانند همیشه با تقلب و رأی سازی نجومی تلاش می كند میزان مشاركت را چند برابر نشان دهد. اما امسال حتی محافل درونی و حاشیه یی رژیم نیز از بی نتیجه بودن انتخابات صحبت می كنند. لذا خامنه ای با صدور فتواهای مسخره شركت در انتخابات را وظیفه شرعی و واجب عینی و رأی سفید را خلاف شرع اعلام كرد و گفت: «شركت زنان در انتخابات منوط به اذن شوهر نیست». هدف ترغیب منتسبین نظام و خانواده های آنها به شركت در انتخابات است.

به این ترتیب بعد از برجام، برخلاف برخی انتظارات در غرب، خامنه ای با تشدید سركوب داخلی و لشكركشی به سوریه و تلاش برای حفظ هژمونی بر مجلس و خبرگان ارتجاع، مذبوحانه تلاش می كند از سرنگونی رژیم جلوگیری كند. اما این نمایش برنده یی در درون رژیم ندارد و تمامیت رژیم بازنده آن خواهد بود. هم خشم و انزجار مردم از آخوندها و هم مخاصمات درونی آنها عمیق تر و تشدید می شود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

4 اسفند 1394(23 فوریه 2016)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا