پیام‌های رئیس‌جمهور برگزیده شورا

مریم رجوی: آثار جام زهر اتمی در برهم خوردن تعادل درونی رژیم علیه ولی فقیه ارتجاع بارز شد

ادعای مسخره  رژیم مبنی بر شركت ۶۰درصد در نمایش انتخابات
در شعبده یی كه چرخة انتخاب صرفاً بین باندهای سركوب و چپاول و سلب حق حاكمیت مردم ایران با «اعتقاد قلبی  و التزام عملی» به ولایت فقیه است، رژیم آخوندی در یك دروغ مسخره نجومی ادعا كرد بیش از  ۶۰ درصد از دارندگان حق رأی (۳۳ میلیون نفر بنا بر آمار رژیم) در نمایش شركت كرده اند!

این در حالی است كه بسیاری منابع بیطرف و شاهدان عینی هزاران شعبه رأی گیری؛ كسادی نمایش، بی اعتنایی و تحریم اكثریت قاطع مردم ایران به ویژه جوانان و همچنین صحنه سازی های تلویزیونی در تهران و چند شهر بزرگ برای رونق دادن به نمایش را گزارش و گواهی می كنند.

سردمداران رژیم پیشاپیش بر اساس نظر سنجی های موهوم اعلام كرده بودند كه بین ۶۵تا ۷۵در صد در انتخابات آنها شركت خواهند كرد و دستگاه شمارش آراء و تقلب و رای سازی را بر همین اساس مهندسی شده بود.

وزیر كشور رژیم روز قبل از انتخابات اعلام كرد «برآورد ما حضور ۷۰درصد» است. اما فعلاً تا امشب به ۶۰ درصد در سطح سراسری و ۴۵ درصد در تهران كه همه می دانند بالاترین تعداد رأی دهنده را دارد، رضایت داد!

 چند برابر كردن آرا در محل لو رفته یی به نام «اتاق تجمیع آراء» ترفند شناخته شده آخوندهاست كه عملكرد آن قبلاً توسط مقامات پیشین همین رژیم با جزییات افشا شده است.

این علاوه بر تقلبهای گسترده و تهدید و تطمیع گروههای آسیب پذیر مردم برای شركت در انتخابات است. بخشی از این تهدیدها  در مراكز اداری و نظامی و كارگری در اطلاعیه شماره ۴ دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران خاطر نشان شده است. تهدید كارگران به «عواقب وخیم»  در صورت رأی ندادن، خرید رأی و شناسنامه، رأی دادن با شناسنامه مردگان، رأی دادن دوباره و چند باره و  نقل و انتقال ایادی رژیم از یك شهر به شهر دیگر برای رأی دادن مجدد، به وفور گزارش شده است.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، خاطرنشان كرد: نگاهی به لیستهای كاندیداهای باندهای مختلف، تردیدی باقی نمی گذارد كه انتخاب فقط بین دستجات گوناگون مسئول سركوب، اعدام، صدور تروریسم ، جنگ افروزی ،غارت و چپاول اموال مردم ایران است.

به عنوان نمونه  لیست مورد حمایت آخوند روحانی و رفسنجانی در خبرگان ارتجاع، شامل وزیر (سردژخیم) اطلاعات كنونی و دو وزیر اطلاعات پیشین و همچنین سردژخیم علی رازینی معاون دستگاه قضاییه و حاكم شرع جنایتكار است كه همگی باید به خاطر جنایت علیه بشریت در مقابل عدالت قرار گیرند.

خانم رجوی افزود: با این همه آثار جام زهر اتمی در برهم خوردن تعادل درونی رژیم علیه ولی فقیه ارتجاع در انتخابات درونی رژیم بارز شد و بالا كشیدن رفسنجانی و شركاء، هژمونی خامنه ای را متزلزل و مخدوش كرده است.بر خلاف آنچه برخی در غرب تصور می كردند كه بعد از برجام آخوندها مسیر اعتدال و رفرم را در پیش خواهد گرفت، خامنه ای برای نجات رژیم از سرنگونی محتوم، به تصفیه رقیبان ،از كاندیداتوری روی آورد تا هژمونی خود را تثبیت و رژیمش را هرچه بیشتر بر جنگ در سوریه و اشغال عراق متمركز سازد. اما این تشبثات و نتایج انتخابات هیچ چیز را به طور جدی در زندگی سیاسی و اقتصادی مردم ایران عوض نمی كند و هیچ برنده جدی در درون رژیم آخوندی ندارد. بازنده واقعی آن تمامیت رژیم آخوندی است كه با بحران در رأس حاكمیت و خشم و انزجار بیش از پیش مردم ایران ، یك قدم كیفی به سرنگونی نزدیك می شود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۸ اسفند ۱۳۹۴ )۲۷فوریه ۲۰۱۶)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا