سال ۱۳۹۵

مریم رجوی در جلسه یی در پارلمان فرانسه: مردم ایران خواهان تغییر رژیم آخوندی هستند

در دوران روحانی تنها افزایش اعدام و به هدر دادن پولهای ناشی از لغو تحریم و دخالت بیشتر در منطقه نصیب مردم ایران شده است

در روز سه شنبه ۱۷ فروردین در جلسه یی در مجلس ملی فرانسه با حضور آقای برنو لورو رییس گروه سوسیالیست در مجلس ملی و شمار دیگری از قانونگزاران فرانسوی، مریم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران گفت: ‌اقشار مختلف مردم ایران خواهان تغییر رژیم و رفتن رژیم آخوندی هستند،

این خواست‌ را در سال گذشته با انجام ۶۵۰۰ حرکت اعتراضی نشان دادند. وی افزود: لغو سفر روحانی به اتریش که به دنبال تظاهرات هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در اعتراض به این سفر صورت گرفت، نشانگر هراس این رژیم از استقبال مردمی از این مقاومت و بیانگر شكنندگی و آسیب پذیری آن است.

خانم رجوی با ابراز انزجار عمیق از تروریسم و توحشی که در بروکسل کام مردم جهان را تلخ کرد، تاکید کرد این جنایتها اراده همه ما را برای مبارزه با بنیادگرایی و تروریسم تحت نام اسلام كه از تهران تحت حاكمیت آخوندها از چند دهه قبل سرچشمه گرفته و امروز بخشهای وسیعی از جهان را در برگرفته، دو چندان می کند.

خانم رجوی گفت روحانی که مدعی اعتدال بود، به‌جای اعتدال در ایران اعدام هرچه بیشتر را و در سوریه جنگ و کشتار بیشتر را آورده است و پولهای ناشی از لغو تحریم، نصیب سپاه پاسداران و هزینه جنگ در یمن و سوریه و عراق شده است و نصیب مردم ایران چیزی جز فقر بیشتر نبوده است. امروز رژیم دست کم ۶۰ هزار نظامی و شبه‌نظامی در سوریه دارد. اما دیگر پیروزی در سوریه برای ملاها متصور نیست. آخوندها برای بقای خود به حفظ اسد نیاز دارند و هم اکنون در ضعیف‌ترین نقطه خود هستند. وی افزود: آزمایش موشكهای بالستیك از سوی رژیم آخوندی كه نقض قطعنامه‌ شورای امنیت است نیز از یك سو بیانگر ادامه همان سیاستها از سوی رژیم است و از طرف دیگر ملاها میخواهند بدینوسیله ضعف خود را بپوشانند.

دمینیك لوفور، نماینده مجلس ملی از حزب سوسیالیست و رئیس گروه پارلمانی برای ایران دموكراتیك که ازجمله سخنرانان این برنامه بود، گفت: می دانیم كه رژیم ایران مسبب چه انحرافاتی در منطقه است. از نظر كمیته پارلمانی برای ایران دموكراتیك دو چیز را نباید فراموش كرد یكی وضعیت حقوق بشر در ایران و دیگری این واقعیت كه رژیم ایران با ادامه برنامه موشكی خود به نقش خود برای بی ثبات كردن منطقه ادامه می دهد. 

میشل ترو، نماینده مجلس از حزب جمهوریخواه و معاون گروه پارلمانی برای ایران دموكراتیك نیز گفت: رژیم ایران یك دیكتاتوری مذهبی است كه حقوق بشر را نادیده گرفته است. وی آرزو کرد که در سال جدید آزادی در ایران محقق شود. سالی که در ایران یك نظام دموكراتیك و لائیك برقرار شود یعنی همان چیزی كه در قلب مبارزه مریم رجوی و مقاومت ایران قرار دارد.

در این جلسه نوروز و سال نوی ایرانی نیز جشن گرفته شد و سخنرانان این عید ملی را به مردم و مقاومت ایران تبریك گفتند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۷فروردین ۱۳۹۵ (۵ آوریل ۲۰۱۶)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا