سال ۱۳۹۵

کیفرخواست دادستان فدرال آلمان علیه دو مأمور اطلاعات رژیم به خاطر جاسوسی علیه مجاهدین و شورا

ضرورت دستگیری، محاكمه و اخراج دیگر عوامل رژیم به ویژه از كشورهای اروپایی 

روز ۲۰ فروردین ۱۳۹۵، دادستانی فدرال آلمان طی اطلاعیه یی اعلام کرد علیه دو مزدور اطلاعات آخوندی به خاطر جاسوسی علیه سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران مطابق جزء یكم از بند اول ماده ۹۹ قانون جزای آلمان کیفرخواست صادر کرده است.

اطلاعیه تصریح می كند: ظن كافی وجود دارد كه میثم پناهی حداقل از ژانویه ۲۰۱۳ و سعید رحمانی حداقل از اوت ۲۰۱۴ برای سرویس مخفی (رژیم) ایران كار كرده اند. مأموریت آنها كسب اطلاعات در مورد سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت بوده است. آنها به طور خاص اطلاعات در مورد اعضای مجاهدین كه در آلمان یا سایر كشورهای عضو اتحادیه اروپا اقامت داشتند را به مسئولان خود در این سرویس می دادند. بنا بر اطلاعیه دادستانی، پناهی از ۶ آبان ۱۳۹۴ در بازداشت به سر می‌برد. در اطلاعیه ۶ آبان دادستانی اعلام شده بود او در ازای جاسوسی از وزارت اطلاعات پول دریافت می كرده است.

1- مقاومت ایران در روز ۶ آبان در اطلاعیه یی اعلام كرد: «پناهی و همدستانش» از اردیبهشت ۱۳۹۱ از لیبرتی اخراج شدند. آنها سپس به هتل مهاجر تحت كنترل اطلاعات و نیروی قدس رژیم آخوندی در بغداد رفتند.

آنها در هتل مهاجر توسط یك مأمور قدیمی اطلاعات و نیروی قدس به نام كیانمهر، با نام مستعار سجاد، سازماندهی و نسبت به مأموریتهای محوله توجیه شدند. پیش از این كمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورا در روز ۷ اسفند ۱۳۹۲ طی اطلاعیه‌یی نقش سجاد و هتل مهاجر را به عنوان یك مركز اطلاعات ملایان و نیروی قدس در بغداد فاش كرده بود.

2- این مزدوران در آلمان از یك سو دستورات جاسوسی را از سجاد می گرفتند و از سوی دیگر با عوامل اطلاعات آخوندی در آلمان و سایر كشورهای اروپایی در ارتباط بودند. سردژخیم سجاد كه پیش از این با اسامی فیسبوكی «علی شمالی» و «علی ساحلی» با مزدوران ارتباط برقرار می كرد، به تازگی تلاش كرده است با اسم «علی چناره ای» و «علی راستگو» با چندین نفر دیگر در آلمان ارتباط برقرار نموده و آنها را به خدمت بگیرد.

3- سجاد از ۳۰ سال قبل در دستگاههای اطلاعاتی رژیم کار می کرده و در عملیات تروریستی در منطقه شركت داشته است. وی سالهاست در سفارت رژیم در بغداد به همراه شمار دیگری از مأموران اطلاعات و نیروی قدس به توطئه علیه مجاهدین مشغول است. آنها تحت نظر یك پاسدار سرتیپ نیروی قدس به نام ناصری در سفارت رژیم كار می كنند. سجاد كسانی را كه به هتل مهاجر می روند با تهدید و تطمیع به مزدوری می كشاند. سپس وزارت اطلاعات آنها را با جعل پاسپورت و ویزا به طور مستقیم از عراق یا پس از انتقال به ایران به اروپا اعزام می كند.

4- سر دژخیم سجاد مزدور مسعود دلیلی داخل را نیز بعد از آن که از اشرف به هتل مهاجر رفت به خدمت گرفت به نحوی كه بعداً در روز ۱۰ شهریور 1392 راهنمای نیروهای مهاجم به اشرف شد كه طی آن ۵۲ تن از مجاهدین با دستهای بسته به قتل رسیدند. مهاجمان بعد از این جنایت بزرگ برای رد پاك كنی دلیلی را نیز به قتل رساندند و صورت او را با اسید سوزاندند که شناخته نشود.

5- سجاد هدایت و اداره این مزدوران را در اروپا نیز دنبال می كند و با مسئولان ایستگاههای اطلاعات در آلمان (عباس جعفری) و فرانسه (احمد ظریف با نام مستعار حمید عبادی) ارتباط مستمر دارد. ظریف در تابستان گذشته قربانعلی حسین نژاد و مصطفی محمدی، دو تن از دیگر عوامل اطلاعات رژیم، را چند بار برای ایجاد درگیری و زمینه سازی اقدامات تروریستی به دفتر شورا در اور سور اواز فرستاد. آنها در روز ۲۲ تیر ۱۳۹۴ توسط ژاندارمری محل دستگیر و از منطقه اخراج شدند. مزدور قربانعلی حسین نژاد در حضور ژاندارمها اعتراف كرد كه عبادی آنها را به این محل فرستاده است (اطلاعیه كمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورا- ۲۱ مرداد ۱۳۹۴).

6-  در یك اقدام مجرمانه دیگر سجاد و دیگر مأموران اطلاعات رژیم اسامی مجاهدینی كه از لیبرتی به خارج از عراق منتقل می شوند را در سایتهایی كه به اسم این مزدوران دایر كرده اند، منتشر می كنند. مقاومت ایران در روز ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ طی اطلاعیه یی اعلام كرد انتشار اسامی یك اقدام نفرت انگیز پلیسی است كه تحت هر نام و عنوان و پوششی، در ارتباط با وزارت و یك حلقه از توطئه های آن برای اخلال در روند انتقال مجاهدان لیبرتی به كشورهای دیگر است.

7- به دنبال لو رفتن جاسوسان وزارت اطلاعات در آبان گذشته، وزارت اطلاعات مزدوران را وادار کرد تا با مقاله ها و نامه‌های متعدد به جو سازی و اعمال فشار به قضاییه آلمان بپردازند تا شاید از ارجاع پرونده مزدوران به دادگاه و به‌دام افتادن دیگر مزدوران جلوگیری كند. سایتهای وابسته به اطلاعات و مزدوران آن به نحو ابلهانه یی نوشتند دستگیری پناهی نتیجه تطمیع «برخی جناحها و جریانات در دستگاه امنیتی و قضائیه آلمان» و «پاپوش جدید مجاهدین» است كه می‌خواهند به این وسیله «از بقیه مجاهدین زهر چشم بگیرند». آنها خطاب به دادستان فدرال آلمان نوشتند «اتهام موهوم جاسوسی و اطلاعات دادن به رژیم و تهدید امنیتی» به پناهی ساخته و پرداخته مجاهدین» است. او «یکی از هزاران قربانی سازمان مجاهدین است… آنها به هر کسی که کوچکترین مخالفتی با این سازمان داشته باشد مارک مزدور وزارت اطلاعات را می زنند». اراجیف مسخره یی كه فقط مبین وحشت رژیم از لو رفتن شبكه جاسوسی و مزدوران و طرحهایش علیه مقاومت ایران است.

رژیم همزمان از طریق مزدوران در آلمان و فرانسه به جمع آوری پول برای گرفتن وكیل و كمك به مزدوران لو رفته بر آمد تا وانمود كند آنها وابستگی مالی به وزارت ندارند.

8- سرویسهای اطلاعاتی آلمان به خصوص اداره حراست از قانون اساسی پیش از این بارها تأکید كرده اند که در كانون فعالیتهای وزارت اطلاعات در آلمان سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت قرار دارد. وزارت اطلاعات مأموریت دارد در مورد فعالیتهای این سازمان به طور سیستماتیك اطلاعات جمع كرده و در درون مجاهدین و شورا نفوذ كند. وزارت اطلاعات تلاش می كند مجاهدین و شورا را با كمك فعالیتهای تبلیغاتی بی اعتبار كند. كسب اطلاعات در مورد اعضای مجاهدین به طور خاص اعضایی كه عراق را به سمت اروپا ترك كرده اند، در كانون توجه فعالیتهای جاسوسی و شناسایی رژیم ایران قرار دارد.

مقاومت ایران با استقبال از اینكه دادستانی آلمان این پرونده جاسوسی علیه مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران را در برابر عدالت قرار داده است، از دولت این كشور و مسئولان ذیربط می‌خواهد جزییات پرونده جاسوسی و فعالیتهای غیر قانونی رژیم آخوندی و مزدورانش در آلمان را فاش نموده و در اختیار افكار عمومی قرار دهد. این یك اقدام ضروری برای ممانعت از ادامه این فعالیتهای مجرمانه است

مقاومت ایران همچنین نسبت به خطرات حضور مزدوران وزارت اطلاعات در كشورهای اروپایی و آمریكا برای امنیت پناهندگان ایرانی قویا هشدار می‌دهد و به خصوص از آلمان و دیگر كشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌خواهد در اجرای مصوبه شورای اتحادیه اروپا در آوریل ۱۹۹۷ مزدوران و مأموران اطلاعاتی فاشیسم دینی حاكم بر ایران را محاكمه، مجازات و اخراج نمایند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۱فروردین ۱۳۹۴ (۹ آوریل۲۰۱۶)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا