سال ۱۳۹۵

حمله به مراسم بزرگداشت شهیدان و دستگیری دو تن از اعضای خانواده مجاهدان اشرفی

فراخوان به آزادی سریع خانم اعظم مددزاده و کریم کهندل

مقاومت ایران عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر،گزارشگر دستگیریهای خودسرانه و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران را به محکوم کردن بازداشت خانم اعظم مددزاده مادر دو فرزند، و همسرش آقای کریم کهندل از خانواده های مجاهدان لیبرتی و شهیدان مجاهد خلق و اقدام فوری برای آزادی آنها فرا می خواند

عوامل اطلاعاتی رژیم آخوندی ظهر روز پنجشنبه ۱۹فروردین ضمن حمله به خانه خانواده مددزاده، که دو تن از فرزندان آنها در قتل عام مجاهدین در ۱۹فروردین۹۰ در اشرف به شهادت رسیدند، خانم اعظم مددزاده، و خواهر شهیدان و همسرش آقای کریم کهندل را بازداشت کردند. این حمله به خاطر برگزاری مراسم پنجمین سالگرد شهادت اكبر و مهدیه مددزاده صورت گرفت.

مهاجمان که بالغ بر ۳۰نفر بودند در این یورش وحشیانه که تا ساعت ۲۳ به طول انجامید، تمامی وسایل منزل از جمله آلبومها، وسایل شخصی و الكترونیكی این خانواده را مورد بازرسی قرار داده و بخشی از آنها را با خود بردند.

نیروهای سركوبگر شماری از میهمانان را نیز دستگیر کردند و خانه های آنها را نیز مورد بازرسی قرار دادند. بر اثر این اقدام سرکوبگرانه حال خانم مدد زاده مادر ۶۷ساله شهیدان و خانم كبری امیر خیزی از دیگر خانواده های مجاهدان لیبرتی به وخامت گرایید.

 اطلاعات آخوندی همچنین شمار دیگری از خانواده های مجاهدان اشرفی را احضار کرده و آنها را تهدید کرده بود که در صورت برگزاری مراسم برای فرزندان و بستگان شهیدشان دستگیر خواهند شد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۳۰فروردین ۱۳۹۵ (۱۸ آوریل ۲۰۱۶)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا