سال ۱۳۹۵

۱۰ اعدام ازجمله دو زن همزمان با سفر خانم موگرینی به ایران

رژیم ضدبشری آخوندی در فاصله روزهای ۲۶ تا ۲۸ فروردین ( ۱۴ تا ۱۶ آوریل) همزمان با سفر خانم موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا به ایران ۱۰ زندانی را به چوبه های دار سپرد. سه تن از اعدام شدگان در روز ۲۸ فروردین در زندان مرکزی رشت و هفت زندانی از جمله دو زن در ۲۶ فروردین به طور جمعی در زندان مرکزی بیرجند به دار آویخته شدند. قبل از آن نیز در آستانه سفر نماینده اتحادیه اروپا و نخست وزیر ایتالیا 14 زندانی اعدام شده بودند.

سران رژیم آخوندی در هراس از خیزش ارتش بیکاران و گرسنگان و به منظور مهار اعتراضات اجتماعی هر روز بر ابعاد و دامنه سرکوب و کشتار می افزایند. رئیس اتاق بازرگانی رژیم گفت: ”امنیت …می‌تواند توسط مسائل اقتصادی مانند افزایش بیکاران، رکود و بدهیهای فراوان دولت به بخش خصوصی دچار خدشه شود و این وضعیت از سال ۹۴ به سال ۹۵ منتقل شده است. فضای شکننده کسب و کار طاقت تحمل تنشهای سیاسی را ندارد. …سیاسی‌بازی در فضای اقتصاد می‌تواند امنیت ملی را به خطر بیندازد» (خبرگزاری تسنیم متعلق به نیروی قدس-۲۹ فروردین ۹۵).

مراودات كشورهای اروپایی با فاشیسم دینی حاكم بر ایران و سفر مقامات آن به تهران آنهم در حالیكه سكوت و بی عملی شرم آور در مقابل نقض وحشیانه و سیستماتیك حقوق بشر در ایران ادامه دارد، این رژیم را در ادامه شكنجه و اعدام و كشتار و سركوب زنان و اقلیتهای قومی و دینی و سرپیچی از قوانین و معاهدات بین المللی تشجیع كرده است. بهبود روابط اقتصادی و سیاسی با این رژیم قرون وسطایی بایستی به بهبود وضعیت حقوق بشر و به ویژه توقف اعدامها مشروط شود.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳۱ فروردین ۱۳۹۵ (۱۹ آوریل ۲۰۱۶)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا