سال ۱۳۹۵

ایران: فراخوان به لغو مجازات کورکردن چشم یک جوان ۳۱ ساله

اعدام ۱۰زندانی شامل دو جوان و یک اعدام در ملأ عام طی سه روز
مقاومت ایران عموم سازمانهای حقوق بشری به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگر شکنجه و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران را به محکوم کردن استمرار مجازاتهای سبعانه در ایران فرا می خواند و خواستار آن است که  با اقدامی فوری و مؤثر حکم کور کردن چشم دوم مجتبی ساحلی،۳۱ساله، از زندانیان بند ۲ زندان گوهردشت (رجایی شهر) کرج را متوقف سازند.

جلادان رژیم  در یک قساوت بیسابقه یک چشم این زندانی را در  روز ۱۲ اسفند سال گذشته با اسید کور کردند و اکنون بعد از ۱۴ ماه او که توان پرداخت دیه تعیین شده توسط شرع آخوندها را ندارد، در آستانه کور شدن چشم دوم خود قرار گرفته است. 
اجرای این احکام سبعانه بخش ناچیزی از وضعیت فاجعه بار حقوق بشر در ایران است که با تنگتر شدن حلقه بحرانهای داخلی و بین المللی بر گردن این رژیم منفور، به طور فزاینده بر ابعاد و عمق آن افزوده می شود. این جنایتها كه همزمان با سفر مقامات غربی به ایران صورت می گیرد نشانگر آن است که این مراودات نه تنها باعث بهبود حقوق بشر در ایران نشده بلكه فاشیسم دینی حاکم بر ایران را در نقض وحشیانه و سیستماتیك حقوق بشر گستاختر كرده است به نحوی که شمار اعدامها در ماه آوریل به ۵۵ زندانی شامل چهار زن رسید.
این روند جنایتکارانه با شتاب ادامه دارد. چنان که صرفا در سه روز اول ماه مه ۱۰ تن شامل دو جوان ۲۵و ۲۸ساله به دار آویخته شدند. این اعدامها در زندانهای قزل حصار، فشافویه و زندان مرکزی اردبیل و مشهد و نهاوند صورت گرفت و یک زندانی نیز در شهرستان نور در ملأ عام به دار آویخته شد. 
 مقاومت ایران مردم به ویژه جوانان کشور را به اعتراض علیه این سبعیتهای نظام ولایت فقیه فرا می خواند. جامعه بین المللی به جای گسترش مراودات با جلادان حاکم بر ایران آنها را به خاطر جنایتهایشان علیه بشریت طی نزدیک به چهار دهه حکومتشان در مقابل عدالت قرار دهند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ (۶ مه ۲۰۱۶)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا