سال ۱۳۹۵

ایران: فراخوان برای نجات زندانیان سیاسی در حال اعتصاب غذا

مقاومت ایران با درود به زندانیان سیاسی اعتصابی محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی و جعفر عظیم زاده که در دفاع از حقوق معلمان و كارگران دست به اعتصاب غذا زده اند، عموم مردم به ویژه معلمان و كارگران را به همبستگی با آنها فرا می خواند و از عموم مراجع مدافع حقوق بشر و ارگانهای مدافع حقوق معلمان، فرهنگیان و كارگران می خواهد تا اقدامی فوری و مؤثر برای آزادی سریع و بی قید و شرط آنها و رسیدگی به خواستهایشان به عمل آورند.

حال این معلم زندانی با گذشت ۱۹ روز از اعتصاب غذا و هفت روز از اعتصاب غذای خشك بر اثر افت شدید فشار خون و خونریزی معده به وخامت گراییده است. او بخاطر فعالیتهای صنفی برای احقاق حقوق معلمین در سال ۸۵ بازداشت و در دادگاههای نمایشی رژیم با پرونده سازیهای مکرر در مجموع به ۱۴ سال زندان محکوم شده است.
معلم زندانی آقای محمود بهشتی لنگرودی، از روز اول اردیبهشت در اعتراض به احکام ظالمانه بیدادگاههای رژ‌یم دست به اعتصاب غذا زده است. حال وی که از هفته گذشته  اعتصاب خشك كرده رو به وخامت نهاده است. او خواستار محاکمه خود در دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه است. محمود بهشتی به خاطر دفاع از حقوق معلمان در سال ۸۵ بازداشت شد و در دادگاههای نمایشی رژیم با پرونده سازیهای مکرر در مجموع به ۱۴ سال زندان محکوم گردید.
معلم زندانی اسماعیل عبدی و كارگر زندانی جعفر عظیم زاده از روز ۱۰ اردیبهشت در همبستگی با محمود بهشتی دست به اعتصاب غذا زده اند. آنها در اعتراض به حبس و محاكمه مدافعان حقوق معلمان و کارگران به اتهامهای سخیف و آخوند ساخته امنیتی و همچنین در اعتراض به، نقض حقوق بنیادین کارگران و معلمان دست به اعتصاب غذا زده اند. این دو زندانی هر یك به شش سال حبس محكوم شده اند. 
 این اعتصاب غذا با موجی از حمایت معلمان و دیگر اقشار محروم همچنین با همبستگی و اعتصاب غذای شماری از زندانیان سیاسی رو به رو شد. صدها تن از معلمان در روزهای اخیر در نقاط مختلف كشور دست به اعتصاب غذا زدند.
شمار زیادی از معلمان، کارگران، پرستاران و بازنشستگان آموزش و پرورش، سازمان تامین اجتماعی و وزارت نفت در شهرهای مختلف از جمله تهران، سنندج، مریوان، الیگودرز، مشهد، همدان، رضوانشهر و کرج و شهر ری با تجمع و صدور بیانیه از خواست زندانیان اعتصابی حمایت کرده اند. در ۱۷ اردیبهشت تجمع کنندگان در شهر ری بر سر مزار دكتر خانعلی، معلمی که در راه احقاق حقوق معلمان توسط رژیم شاه به شهادت رسید، جمع شده و خواستار آزادی زندانیان اعتصابی شدند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ (۹ مه ۲۰۱۶)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا