سال ۱۳۹۵

ایران: 13 اعدام در یك روز

جواد لاریجانی، رئیس حقوق بشر رژیم، ضمن اعتراف به «اعدامهای بهمن وار» و توجیه شكنجه، مجازاتهای سبعانه زیر عنوان «قصاص» را «احكام نورانی» توصیف كرد

رژیم ضدبشری آخوندی روزگذشته ۲۸ اردیبهشت (۱۷مه) ۱۳ زندانی را در شهرهای یزد، ارومیه و مشهد به دار آویخت. در یزد و ارومیه ۱۲ زندانی به طور جمعی به دار آویخته شدند. یکی از آنها صرفا به اتهام سرقت به مجازات مرگ محکوم شده بود.

در مشهد نیز یک زندانی جوان در ملأ عام اعدام شد. بر روی یك پلاکارد كه در محل اعدام نصب شده بود، مجازات اعدام «عامل بقا و استقرار امنیت در جامعه» توصیف شده بود.

روز قبل از این اعدامهای جمعی جواد لاریجانی، برادر سردژخیم قوه قضاییه و تئوریسین شکنجه و اعدام در این رژیم که رییس نهاد به اصطلاح «حقوق بشر» رژیم نیز هست ضمن اعتراف به «تعداد بهمن‌وار اعدام محکومان مواد مخدر» نسبت به زیر علامت سؤال رفتن مجازاتهای سبعانه شریعت آخوندی ابراز نگرانی کرد و گفت: « متأسفانه امروز حکم قصاص که یک حکم نورانی است … زیر سؤال رفته……جهان شمولی اسناد سازمان ملل به این معنا نیست که مدل زندگی غربی بهترین مدل است…. این همان نقطه‌ای است که ما باید قویا در آن بایستیم». وی آنگاه به توجیه شكنجه پرداخت و گفت برخی”معتقدند هرگونه مجازات بدنی شکنجه است، درحالی که شکنجه اعمال زور برای گرفتن چیزی است. (سایت حکومتی آفتاب- ۲۷ اردیبهشت)

در همین روز دولت‌آبادی دادستان جنایتكار تهران وقیحانه گفت: «همواره مقامات کشورهای غربی در ارتباط با مسائل حقوق بشری ادعاهایی را علیه … ایران مطرح می‌کنند که این ادعاها هیچ بویی از واقعیت ندارد».

اذعان به «اعدامهای بهمن وار» و توصیف مجازاتهای سبعانه و قرون وسطایی دست بریدن و چشم درآوردن به عنوان «احكام نورانی» و توجبه شكنجه نشان می دهد كه این رژیم قرون وسطایی حتی یك روز بدون توسل به اعدام و سركوب قادر به ادامه حكومت نیست، این فصل مشترك همه باندهای رژیم آخوندی است و هرگونه تبلیغ پیرامون جناح معتدل یا میانه رو فریبكاریهای سخیفی است كه هدفی جز توجیه معامله با این رژیم ندارد، اما مردم ایران بدون اعتنا به این تبلیغات مسخره، به چیزی كمتر از سرنگونی این رژیم و استقرار دموكراسی و حاكمیت مردم تن نخواهند داد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ (۱۸ مه ۲۰۱۶)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا