سال ۱۳۹۵

استقبال مقاومت ایران از محاكمه جاسوسان رژیم آخوندی در آلمان

وزیر اطلاعات روحانی، مسئول اصلی جاسوسی علیه اپوزیسیون باید در برابر عدالت قرار گیرد

نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان ضمن استقبال از محاكمه اعضای شبكه وزارت اطلاعات رژیم ایران كه علیه شورا و سازمان مجاهدین خلق ایران جاسوسی می كرده اند، تأكید كرد آنچه تا كنون فاش شده نوك كوه یخ كارزار وزارت اطلاعات برای سازمان دادن یك شبكه گسترده جاسوسی در اروپا و به طور خاص در آلمان است.

این اقدامها وحشت رژیم ایران را از فعالیتهای مشروع و قانونی شورای ملی مقاومت به عنوان آلترناتیو دموكراتیك این رژیم را به نمایش می گذارد.

نمایندگی شورا از دولت آلمان و ارگانهای ذیربط خواست تمامی جزییات شبكه جاسوسی و فعالیتهای غیرقانونی رژیم ایران علیه مقاومت و پناهندگان ایرانی در آلمان را فاش نموده و محاكمه و مجازات آنها را تسهیل كند.

شبكه جاسوسان رژیم ایران تحت كنترل وزارت اطلاعات در تهران است. موضوعی كه توسط اداره حراست و دادستانی آلمان نیز مورد تأیید قرار گرفته است. لذا محمود علوی، وزیر اطلاعات روحانی، كه این شبكه جاسوسی به دستور و زیر نظر او كار می كند، می باید در مقابل عدالت قرار گیرد. در دوران وزارت او این اقدامهای غیر قانونی تشدید شده است. هرگونه ملاحظه سیاسی یا دیپلوماتیك برای صرفنظر كردن از نقش او به عنوان مسئول اصلی این پرونده و عدم احضار او به دادگاه، رژیم ایران را در ساختن شبكه های جاسوسی در اروپا تشویق می كند. شبكه هایی كه می تواند در خدمت اقدامهای تروریستی احتمالی بعدی این رژیم نیز قرار گیرد. 

مقاومت ایران در روز ۶ آبان ۱۳۹۴ اعلام كرد: «پناهی و همدستانش» از اردیبهشت ۱۳۹۱ از كمپ لیبرتی محل اقامت مجاهدین در بغداد اخراج شدند. آنها سپس به هتل مهاجر تحت كنترل وزارت اطلاعات در بغداد رفتند و توسط كیانمهر یك افسر ارشد وزارت اطلاعات با نام مستعار سجاد سازماندهی و نسبت به مأموریتهای محوله توجیه شدند.

سجاد، مسعود دلیلی، را پس از اینكه از كمپ اشرف به هتل مهاجر رفت به خدمت گرفت و بعداً در روز اول سپتامبر ۲۰۱۳ راهنمای نیروهای مهاجم به اشرف شد كه طی آن ۵۲ تن از مجاهدین با دستهای بسته به قتل رسیدند.

گزارش سال ۲۰۱۴ اداره حراست ایالت نورد راین وست فالن آلمان می نویسد: «ثقل فعالیتهای سرویس اطلاعاتی ایران تحت نظر قرار دادن و مقابله با اپوزیسیون ایران در داخل و خارج كشور است. در این راستا منجمله بسیاری از اعضای سازمان مجاهدین كه به دلایل انساندوستانه در آلمان پذیرفته شده اند و سال ۲۰۱۳ از عراق به این ایالت آمدند از سوی وزارت اطلاعات به صورت فشرده تحت جاسوسی قرار دارند. تغییرات پرسنلی و ساختاری در مجاهدین و یا شورای ملی مقاومت در كانون جاسوسی های وزارت اطلاعات در این ایالت قرار دارد. علاوه بر این سرویس مخفی ایران كماكان به استراتژی خود مبنی بر پروپاگاند هدف دار به منظور بی اعتبار ساختن مجاهدین ادامه می دهد».

نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران- آلمان

۱۳خرداد ۱۳۹۵(۲ژوئن ۲۰۱۶)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا