سال ۱۳۹۵

حمله موشكی به لیبرتی – شماره 6

فراخوان مریم رجوی به تضمین امنیت لیبرتی توسط آمریكا و ملل متحد تا انتقال همه به خارج از عراق

به دنبال موشك باران امشب لیبرتی توسط شبه نظامیان وابسته به نیروی تروریستی قدس، خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، با درود به پایداری پر شكوه و قهرمانانه مجاهدان لیبرتی و آرزوی بهبودی كامل برای مجروحان این حمله جنایتكارانه گفت: موشكباران لیبرتی آنهم پس از یك محاصره ظالمانه پزشكی، دارویی و غذایی كه 8 روز است ادامه دارد، نشاندهنده وحشت فاشیسم دینی حاكم بر ایران از مجاهدین و مقاومت ایران است كه آن را تنها تهدید موجودیت خود می داند.

به همین دلیل رژیم آخوندها با هر راه حلی برای لیبرتی كه متضمن امنیت ساكنان باشد مخالف است و در آن كارشكنی می كند و تنها گزینه مطلوب رژیم یا وادار كردن ساكنان لیبرتی به تسلیم و دست كشیدن از مبارزه یا نابودی فیزیكی آنان است.

خانم رجوی شورای امنیت و اتحادیه اروپا و كشورهای عضو را به محكومیت قاطع حمله جنایتكارانه موشكی به لیبرتی فراخواند و گفت: حال كه هیچ تردیدی در مورد نیات رژیم آخوندی برای به راه انداختن قتل عامهای بیشتر در لیبرتی نمانده است، اقدام فوری دولت آمریكا و ملل متحد برای تضمین و تأمین امنیت و سلامت ساكنان لیبرتی تا زمانی كه همه آنها عراق را ترك كنند ضرورت مضاعف پیدا می كند. وی تاكید كرد: این منطبق بر تعهدات مكرر و مكتوبی است كه آمریكا و ملل متحد در مورد امنیت و سلامت ساكنان لیبرتی داده اند.

در جریان این حمله موشكی بیش از 50 فروند موشك به سمت لیبرتی شلیك شد كه شماری از آنها در خارج از كمپ فرود آمد. این حمله به ویرانی و آتش سوزی گسترده در كمپ انجامید و حفره هایی به قطر 2 متر و عمق 1.5 متر در سطح كمپ ایجاد كرد. تا ساعت 12 شب دوشنبه 4 ژوییه، 40 مجروح و مصدوم در اثر این حمله جنایتكارانه گزارش شده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

14 تیر 1395(4 ژوییه 2016)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا