سال ۱۳۹۵

حمله موشكی به لیبرتی – شماره 4

حمله موشكی به لیبرتی، ویرانی و آتش سوزی گسترده به دنبال  داشت

حمله موشكی دوشنبه شب ۱۴تیرماه (۴ژوییه۲۰۱۶) به لیبرتی ویرانی و آتش سوزی گسترده در كمپ لیبرتی به دنبال داشت و بخشهایی از اموال و اماكن ساكنان از بین رفت. عكس گودال ایجاد شده در اثر اصابت یكی از موشكها ضمیمه است.

در این حمله جنایتكارانه كه توسط شبه نظامیان وابسته به نیروی ترویستی قدس گرفت بیش از 50 فروند موشك به سمت لیبرتی شلیك شد كه شماری از آنها در خارج از كمپ فرود آمد. این حمله پس از 8 روز ممانعت از ورود  سوخت، غذا و دارو به كمپ توسط نیروهای عراقی صورت گرفت. این محاصره ضد انسانی ادامه دارد.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

14 تیر 1395(4 ژوییه 2016)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا