سال ۱۳۹۵

حمله موشكی به لیبرتی – شماره۸

ادامه ممانعت از ورود مواد غذایی و دارو و خودروهای خدماتی پس از حمله موشكی به لیبرتی

چهار روز پس از حمله موشكی به لیبرتی و تخریب بخشهای زیادی از اماكن و امكانات ساكنان ماموران عراقی به جلوگیری از ورود مواد غذایی، دارو و خودروهای خدماتی به كمپ برای یازدهمین روز متوالی جلوگیری كردند.

نیروهای عراقی روز پنجشنبه ۱۷تیر مانند روزهای گذشته بدستور كمیته سركوب از ورود كامیون غذا و دارو و خودروهای خدماتی ممانعت كرده و آنها را برگرداندند. هم اكنون ساكنان در كمبود مواد غذایی و دارویی و بحران بهداشتی قرار دارند . این در حالیست كه در موشك باران ۱۴تیر ماه ۵۰تن از ساكنان مجروح و مصدوم شدند و بخش قابل توجهی از امكانات و اماكن آنها منهدم شد و نیاز كمپ به مواد دارویی، لجستیك و غذایی بسیار بیشتر شده است.

محاصره ادامه دار و جنایتكارانه لیبرتی كه هدفش اعمال فشار و شكنجه روانی و فیزیكی ساكنان و زمینه سازی برای حملات بیشتر علیه لیبرتی می باشد از مصادیق جنایت علیه بشریت است و مسئولان آن باید در برابر عدالت قرار گیرند.

مقاومت ایران، با یادآوری تعهدات مكرر و مكتوب سازمان ملل و دولت آمریكا در مورد امنیت و سلامت ساكنان، خواستار مداخله سریع آنها برای پایان دادن به محاصره ضد انسانی ۱۱روزه و از سرگیری ورود نیازهای ساكنان به كمپ و رفع هرگونه مانع در مقابل ورود غذا و دارو و تردد خودروهای خدماتی تخلیه منابع میباشد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

 17 تیر ماه 1395 (7 ژوییه 2016)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا