سال ۱۳۹۵

دستور شورای عالی امنیت ملی آخوندها برای تشدید محاصره لیبرتی بعد از گردهمایی پاریس

بر اساس گزارشهای رسیده از درون رژیم، به دنبال برگزاری اجتماع بزرگ مقاومت ایران در پاریس كه با استقبال گسترده داخلی و بین المللی قرار گرفت، شورای عالی امنیت رژیم تصمیم گرفته است تا اعمال فشار بر مجاهدین و مقاومت ایران به ویژه در لیبرتی را تشدید كند.

در همین رابطه به طرف حسابهایش در دولت عراق ابلاغ كرده تا فشار و محاصره و اقدامات سركوبگرانه علیه لیبرتی را افزایش دهند و از جمله از ورود مواد غذایی، دارو، سوخت جلوگیری كنند یا با اشكال تراشی ورود مایحتاج ساكنان به كمپ را به تاخیر انداخته و مختل كنند.

شورای عالی امنیت رژیم همچنین از دولت عراق خواسته است به كمك سفارت رژیم در بغداد ترتیبات لازم برای انتقال شماری از مزدوران وزارت اطلاعات تحت عنوان خانواده ساكنان را به لیبرتی به منظور شكنجه روانی ساكنان فراهم كند. در اواخر ماه مه گروههایی از مزدوران تحت عنوان خانواده به لیبرتی منتقل شدند و برای حمله موشكی بعدی كه در 4 ژوییه اتفاق افتاد زمینه سازی كردند.

در روز پنجشنبه 14 ژوییه برای سومین هفته متوالی نیروهای عراقی به دستور كمیته دولتی سركوب لیبرتی از ورود خودروی حاوی روغن ژنواتور و بنزین به كمپ جلوگیری كردند.

بدنبال گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس رسانه های حكومتی نوشتند:  «باید بار دیگر كمپ لیبرتی هدف چند موشك قرار گیرد. البته موشكهای قویتر و مخربتر كه اصلا (لیبرتی) با خاك یكسان شود و اثری از منافقینی كه در آن هستند باقی نماند»( اتاق خبر 24 – 11 ژوییه 2016).

محاصره جنایتكارانه لیبرتی كه هدفش شكنجه روانی و فیزیكی ساكنان و زمینه سازی برای قتل عامهای بیشتر است نقض آشكار یادداشت تفاهم 25 دسامبر2011 میان ملل متحد و دولت عراق است كه تصریح می كند «دولت عراق تسهیل خواهد كرد و به ساكنان اجازه خواهد داد به خرج خودشان، وارد قراردادهای دو جانبه با پیمانكاران برای ارائه الزامات زندگی و الزامات، مانند آب، غذا، ارتباطات، نظافت، و تجهیزات حفظ و بازسازی شوند» .

مقاومت ایران، با یادآوری تعهدات مكرر و مكتوب سازمان ملل و دولت آمریكا در مورد امنیت و سلامت ساكنان، خواستار مداخله سریع برای پایان دادن به محاصره ضد انسانی و از سرگیری ورود نیازهای اولیه ساكنان است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

25 تیر 1395(15ژوییه 2016)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا