سال ۱۳۹۵

اجلاس میاندوره‌یی شورای ملی مقاومت ایران-اطلاعیه دبیرخانه شورا

اجلاس میاندوره‌یی شورای ملی مقاومت در روزهای بیست و پنجم و بیست و ششم تیرماه با حضور رئیس‌جمهور برگزیدة شورا برگزار شد.

خانم رجوی در سخنان افتتاحیه خود، به اعضای شورا و ناظرانی كه در نخستین روز اجلاس شركت داشتند خوش آمد گفت و ضمن گرامیداشت سالگرد قیام ملی ۳۰تیر۱۳۳۱ در حمایت از مصدق بزرگ و سالگرد تأسیس شورا در ۳۰تیر ۱۳۶۰،

درباره حرکتهای اعتراضی جامعة به ستوه آمده از چپاول و سرکوب، گفت: اعتراضات کارگران، معلمان، زنان، جوانان و هموطنان آذری، کرد، عرب و بلوچ و لر و به ویژه اعتصاب غذا و مقاومتهای شجاعانه زندانیان سیاسی، بیانگر عزمِ راسخ مردمی برای سرنگونی استبداد دینی و اعتلای «مقاومت به هر قیمت» برای کسب آزادی است.

تجربه یكسال پس از توافق اتمی و سه سال پس از روی كار آمدن روحانی، به طور خلاصه عبارت است از : رکود عمیق اقتصادی، تشدید معضلات سیاسی و اجتماعی، شکستِ هردو جناح حاكمیت و بحران همه جانبه رژیم ولایت فقیه كه پس از انتخابات مجلس و خبرگان ارتجاع، عمیق تر شده است.

خانم رجوی افزود، عكس العملهای هراس آلود و مستأصلانه سردمداران رژیم نسبت به گردهمایی سالانه مقاومت بیش از همیشه شکنندگی رژیم را در برابر نارضایتی فزاینده مردم ایران و در برابر مقاومت سازمانیافته و آلترناتیو دموکراتیک آشکار می کند.

اجلاس شورا در بحثهای پیش از دستور، برگزاری گردهمایی سالانة مقاومت در ۱۹تیرماه را به سازماندهندگان و دست‌اندركاران و به عموم مردم ایران تبریك گفت و تاكید كرد که این گردهمایی خواست مبرم و همگانی برای سرنگونی فاشیسم دینی حاكم و استقرار دموكراسی و حاكمیت ملت ایران را به نمایش گذاشت؛ شعار و خواستی كه مقامات و نمایندگان جامعه جهانی- از آمریكا و اروپا تا خاورمیانه و همسایگانمان كه در گردهمایی شركت داشتند- حول آن اتقاق نظر داشتند و آن را نه فقط خواست مردم ایران، بلکه کلید خلاصی منطقه و جهان از بحرانهایی توصیف کردند که رژیم ولایت فقیه هم کانون مولد و هم عامل تشدیدکننده آن است.  هم از این رو بود که سخنرانیهای این گردهمایی و برگزاری موفق آن، غیظ رژیم ولایت فقیه را به نحوی بی‌سابقه،  بر انگیخت و بسیاری از ناظران و رسانه ها گفتند و نوشتند که گردهمایی مقاومت ایران صحنه سیاسی و تعادل رژیم را برهم زده و بر آن زلزله افكنده است.

اعضای شورا تأكید كردند که گردهمایی بزرگ مقاومت ایران با حضور بیش از ۵۷۰ تن از شخصیتهای سیاسی و فرهنگی و مذهبی و میهمانانی از ۸۱ كشور در ۵ قارة جهان با گرایشهای متنوع سیاسی ، بار دیگر نشان داد که مقاومت ایران، به دلیل ریشه های اجتماعی و بیش از سه دهه پایداری در برابر این رژیم ، تنها راه حل كارساز و آزموده در مقابله با بانکدار مرکزی و پدرخوانده تروریسم و بنیادگرایی در جهان امروز است.

اجلاس شورا در بررسی سیاست صدور تروریسم و مداخلات همه جانبه خامنه ای در سوریه و عراق و یمن نتیجه گیری كرد كه حاکمیت آخوندی به رغم گسیل بی‌سابقه پاسداران و نیروهای نظامی و شبه نظامی به سوریه و به هدر دادن سرمایه های مردم ایران در جنگ علیه مردم سوریه، قادر به نجات دیكتاتور دمشق و تضمین «عمق استراتژیکی نظام ولایت فقیه»، نیست، بلكه هر روز بیشتر در باتلاق سوریه فرو می رود.

اجلاس شورا ، ضمن قدر دانی از خانم رجوی در برگزاری شب همبستگی با مردم و مقاومت سوریه و محكوم كردن جنایات تروریستی داعش در فرانسه و دیگر كشورها، همدستی خامنه ای در كشتار بیش از۵۰۰ هزار تن از مردم سوریه و آوارگی بیش از نیمی از مردم این كشور و هم چنین نقش رژیم در ترویج فرقه گرایی و به حاشیه راندن جمعیت اهل تسنن در عراق را زمینه ساز اصلی پیدایش و گسترش داعش دانست و تاكید كرد که خلع ید از رژیم آخوندها و اخراج تمامی پاسداران و شبه نظامیان این رژیم از سوریه و عراق، شرط ضروری برای حل بحرانی است كه صلح و آرامش را در منطقه و بخشهای وسیعی از جهان به خطر انداخته است.

اجلاس شورا در بررسی نتایج انتخابات مجلس و خبرگان ارتجاع، نتیجه گیری كرد که این نمایش البته تنشها و تکانهای شدیدی در درون حاکمیت داشت، اما هیچ برنده‌یی در درون نظام نداشت و  هردو جناح نظام ولایت فقیه كیفاً ضعیفتر و فرسوده تر از آن خارج شده اند؛ از یک سو، خامنه ای با عوارض سرکشیدن جرعه زهر تحمیلی در پروژه ساختن بمب اتمی و تلفات و خسارتها و شکستهای بزرگ در مداخلات منطقه یی مواجه است، و از سوی دیگر باند روحانی- رفسنجانی، سه سال بعد از شراکت در قدرت و یك سال پس از توافق اتمی، هیچ پاسخی برای برون رفت رژیم ازگرداب بحرانها ندارد. از دعاوی «اعتدال» این باند، جز اعدامهای فزاینده و تشدید سرکوب و خفقان و از آنهمه هیاهو در مورد مزایای توافق اتمی، هیچ چیز نصیب مردم ایران نشده است. فساد و تبهكاری و بی قانونی تار و پود این رژیم را فرا گرفته و به رغم لغو بسیاری از تحریمها، هیچ چشم اندازی برای خروج از گرداب تورم و ركود و بیكاری وجود ندارد. این وضعیت ، شقه و بحران درون حاکمیت و حرکتهای اعتراضی و خشم اجتماعی را بیش از پیش تشدید می كند.

اجلاس شورا حمله موشكی به لیبرتی در آستانه گردهمایی بزرگ ایرانیان و استمرار محاصرة ضد انسانی و زمینه سازیهای جنایتكارانه علیه مجاهدان آزادی را قویاً محكوم كرد و ضمن یاد آوری تعهدات مكتوب آمریكا و ملل متحد، خواستار تضمین حفاظت و سلامت ساكنان لیبرتی تا انتقال همه آنها به خارج از عراق شد .

در نخستین روز اجلاس میاندوره یی شورا و در جریان بحثهای پیش از دستور، شماری از هموطنان و نمایندگان جوامع ایرانی و همپیمانان شورای ملی مقاومت شركت داشتند.

دبیرخانة شورای ملی مقاومت ایران

۲۷تیر۱۳۹۵

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا