سال ۱۳۹۵

ایران: دستگیری خانواده های مجاهدین در تهران

در روز ۳ مرداد (۲۴ ژوییه) عوامل اطلاعاتی رژیم خانم مریم اُلنگی و پسرش، مادر و برادر مجاهد خلق نرگس دکمه چی را به دادستانی رژیم احضار کردند. به دنبال آن، خانم اُلنگی  دستگیر و به زندان  اوین منتقل شد. از وضعیت پسر او هنوز اطللاعی در دست نیست

پدر نرگس دگمه چی، آقای محسن دکمه چی از زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین و از بازاریان سرشناس و خوشنام تهران بود که در سال ۸۸ صرفاً به خاطر كمك به خانواده های زندانیان سیاسی و حضور دخترش در اشرف بازداشت و به 10سال زندان محکوم گردید. وی که به بیماری سرطان مبتلا بود در فروردین ۹۰ بر اثر محرومیت از درمان در زندان، پس از تحمل درد و رنج بسیار، زجرکش شد.

خانم ستوده فاضلی مادر دو مجاهد اشرفی به نامهای پژمان و پیمان تقی پور نیز در همین روزها هنگام خروج از كشور بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. او از مدیران خوشنام مدارس دخترانه تهران است که اکنون در دوران بازنشستگی به سر می برد. خانم فاضلی در سال ۹۰ نیز به خاطر سفر به قرارگاه اشرف و دیدار با فرزندانش دستگیر و به سه سال حبس محکوم شد. شمس فاضلی برادر خانم فاضلی در سال ۶۰ به دست جلادان رژیم ایران تیرباران شد.

این بازداشتهای خودسرانه به ویژه پس از گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در روز ۱۹تیر (۹ژوییه) در پاریس، هراس رژیم آخوندی از خیزش مردم و جوانانی را برملا می كند که تنها راه رسیدن به آزادی و دموکراسی در ایران  را در سرنگونی این استبداد دینی یافته اند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۶ مرداد ۱۳۹۵ (۲۷ژوییه ۲۰۱۶)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا