سال ۱۳۹۵

ایران: تظاهرات هموطنان آذری در شهرهای مختلف

کارگزاران رژیم خواستار تشدید سرکوب مردم آذربایجان می شوند

 روز پنجشنبه ۷مرداد هزاران تن از هموطنان ترک در شهرهای مختلف کشور از جمله تهران، تبریز، ارومیه، زنجان،اهر، خوی و اردبیل در اعتراض به اهانت رسانه های حکومتی به هموطنان آذری دست به تظاهرات زدند.

در تهران این تظاهرات در میدان توپخانه برگزار شد. هزاران تن از مردم خشمگین ارومیه به رغم حضور فشرده نیروهای سرکوبگر بین چهار راه عطایی و سرداران این شهر دست به اعتراض زدند. با یورش یگان ضد شورش نیروی انتظامی و شلیک گلوله های پلاستیکی به جمعیت، این تظاهرات به درگیری کشیده شد و جوانان دلیر به جنگ و گریز با عوامل نیروهای سرکوبگر پرداختند. شمار زیادی از مردم تبریز نیز در خیابانهای اصلی شهر راهپیمایی كردند و انزجار خود را از سیاستهای سرکوبگرانه رژیم آخوندی و اهانت به هموطنان آذری که تاکنون بارها تكرار شده است، ابراز كردند. مزدوران نیروی انتظامی و گارد ویژه ضدشورش با یورش به تظاهرکنندگان و ضرب و جرح آنها سعی در پراکنده ساختن آنها داشتند.

شماری از تظاهرکنندگان از جمله در شهرهای ارومیه، تبریز، زنجان و مراغه بازداشت شدند. از سرنوشت تعدادی از بازداشت شدگان در تظاهرات روز سه شنبه ارومیه و تبریز نیز همچنان خبری در دست نیست.

فرماندار ارومیه تظاهرات هموطنان ترک را تجمع غیرقانونی خواند و از نیروهای سرکوبگر خواستار «برخورد قاطعانه» علیه مردم آذربایجان شد.

 تبعیض سیستماتیک و سركوب و ستم مضاعف علیه اقوام و ملیتهای مختلف و پیروان ادیان و مذاهب گوناگون که با شدت یافتن بحرانهای گریبانگیر رژیم به طور مستمر گسترده تر می شود، واکنش رژیم پا به گوری است که توان پاسخگویی به هیچیک از خواستهای عادلانه مردم ایران را ندارد. این اوضاع وخامت بار تنها با سرنگونی فاشیسم دینی حاكم برایران پایان خواهد یافت.

مقاومت ایران مردم و جوانان دلیر در مناطق مختلف ایران را به همبستگی با هموطنان آذری و به اعتراض به سیاستهای ضد مردمی این رژیم علیه اقوام و ملیتهای مختلف فرا می خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۷مرداد ۱۳۹۵ (۲۸ژوییه ۲۰۱۶)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا