کمیسیون زنان

كمیسیون زنان: ایران: فتوای مضحک ولی فقیه در ممنوعیت دوچرخه سواری زنان

خامنه ای، ولی فقیه رژیم آخوندی در یک فتوای مضحک «دوچرخه‌سواری بانوان در مجامع عمومی و در منظر نامحرم» را ممنوع اعلام کرد. وی گفت: دوچرخه سواری غالبا موجب جلب نظر مردان و در معرض فتنه و به فساد کشیده شدن اجتماع و منافی با عفت بانوان است و لازم است ترک شود» (رسانه های حکومتی روز ۲۰ شهریور).

یک هفته پیش از این فتوا نیز خامنه ای به هنگام ابلاغ « سمت‌وسوی حرکت نظام » و سیاستهای کلی «خانواده» تنها «نقش و رسالت» زنان را « نقش مادری و خانه‌داری» تعریف کرد (سایت خامنه ای-۱۳ شهریور ).

این سخنان و فتوای مضحک که افشاگر ماهیت عقب افتاده و ارتجاعی بنیادگرایان حاکم بر ایران است، در بین مردم ایران به ویژه زنان جز تمسخر و مضحکه بر نمی انگیزد.

رژیم زن ستیز آخوندی با افزایش مستمر ابعاد و گستره بحرانهای گریبانگیرش در حالی که از پاسخگویی به ابتدایی ترین خواستهای مردم ایران به ویژه اقشار بالنده زنان و جوانان ناتوان است، تنها راه را در شدت بخشیدن به سرکوب و اعمال تبعیض هرچه بیشتر در جامعه یافته است. اقداماتی که توهم پراکنی ها پیرامون «اعتدال و میانه روی» در این رژیم سرکوبگر را برملا می کند.

زنان آزاده ایران که همواره در صفوف اول جنبش برای تغییر نظام ولایت فقیه قرار دارند، بی تردید با همبستگی و اتحاد با دیگر اقشار تحت ستم این رژیم فاشیستی و زن ستیز را برای همیشه از تاریخ ایران محو خواهند کرد.

 کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

23شهریور 1395 (13سپتامبر 2016)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا