کمیسیون آموزش و پرورش

کمیسیون آموزش و پرورش: ایران: فراخوان به اعتراض علیه محكومیت اسماعیل عبدی

کمیسیون آموزش و پرورش شورای ملی مقاومت ایران تأیید حکم شش سال حبس برای آقای اسماعیل عبدی را كه مبین وحشت رژیم آخوندی از جنبش اعتراضی معلمان و فرهنگیان در سراسر كشور است قویا محکوم می کند و عموم فرهنگیان و دیگر اقشار زحمتکش و محروم را به اعتراض علیه این حکم ظالمانه و اقدامهای سركوبگرانه علیه فرهنگیان و همبستگی با جنبش اعتراضی معلمان فرا می خواند.

كمیسیون همچنین از عموم مدافعان حقوق بشر، سندیكاها  و اتحادیه های فرهنگیان و معلمان و دانشگاهیان در سراسر جهان می خواهد علیه اقدامهای سركوبگرانه رژیم آخوندی علیه فرهنگیان و محكومیت آقای عبدی دست به اعتراض بزنند.

آقای عبدی به خاطر فعالیت برای احقاق حقوق فرهنگیان و به دنبال برگزاری تجمعات صنفی معلمان در ۱۰ اسفند ۹۳ و ۱۷ اردیبهشت ۹۴ به «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» متهم و به شش سال حبس محکوم شد. او که پیش از این به مدت ۱۱ ماه در بازداشت به سر برده اکنون در معرض دستگیری مجدد است.

کمیسیون آموزش و پرورش شورای ملی مقاومت

۲۷ مهر ۱۳۹۵ (۱۸ اکتبر ۲۰۱۶)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا