سال ۱۳۹۵

ایران: اعدام ۵ زندانی در ارومیه و سلماس

فراخوان برای نجات ۷ زندانی در آستانه اعدام درزندان سلماس

رژیم ضدبشری آخوندی ۵ زندانی را در زندانهای ارومیه و سلماس به دار آویخت. سه تن از آنها در سحرگاهان چهارشنبه ۱۲ آبان (۲ نوامبر) در زندان ارومیه اعدام شدند. دو تن دیگر که در روز 11 آبان اعدام شدند از جمله ۹ زندانی بودند که در روز ۸ آبان به سلولهای انفرادی زندان سلماس منتقل شده بودند.

اکنون ۷ زندانی در سلولهای انفرادی زندان سلماس در انتظار مرگ به سر می برند.

 خانواده های این زندانیان  برای آخرین دیدار با فرزندان و بستگان خود در مقابل زندان سلماس دست به تجمع زدند. اما دژخیمان از دادن اجازه ملاقات به آنها سر باز زدند. این تجمع به درگیری با نیروهای سرکوبگر کشیده شد. 

دیکتاتوری آخوندی در وحشت از خیزش و اعتراضات فزاینده اجتماعی، سركوب و شكنجه و اعدام را گسترش میدهد كه تنها راه مقابله با آن همبستگی و اتحاد عمل عموم مردم به ویژه جوانان و زنان و پشتیبانی از زندانیان و خانواده های آنان است.

مقاومت ایران برای نجات جان ۷ زندانی در آستانه اعدام در زندان سلماس، فراخوان می دهد و از عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر می خواهد اقدامی فوری و مؤثر برای نجات این زندانیان به عمل آورند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۲ آبان ۱۳۹۵ (۲ نوامبر ۲۰۱۶)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا